styczeń

kalendarz1 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w noworocznej Mszy św. w Bazylice Katedralnej oraz spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa w Pałacu Biskupim we Włocławku.

4 stycznia – Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił nt. przygotowania Komendy Miejskiej PSP do okresu zimowego.

5 stycznia – Z udziałem komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego w siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyło się spotkanie robocze, na którym byli obecni przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu na czele z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Ryszardem Gutowskim. Spotkanie dotyczyło opracowania dokumentacji związanej z działaniami z zakresu prac podwodnych i prac na wysokości.

5 stycznia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyło się spotkanie z kapelanem województwa kujawsko-pomorskiego st.kpt. ks. Zenonem Rutkowskim podsumowujące działalność PSP województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 roku oraz perspektywy na 2007 rok.

5 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

5 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

5 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

13 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu gm. Lubień Kujawski.

14 stycznia – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

14 stycznia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

14 stycznia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40 w Kowalu oraz zabezpieczali koncert i pokazy sztucznych ogni we Włocławku.

17-19 stycznia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyło się szkolenie dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych.

20 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami 62. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła także kompanię honorową.

21 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach gm. Kowal.

24 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu.

25 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezesem Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku w sprawach organizacyjnych i dotyczących omówienia terminu zebrania sprawozdawczego.

27 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

28 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

29 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

31 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu „Moje Miasto Kiedy Będę Już Dorosły..." w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.

31 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.


luty

kalendarz1 lutego – Wszedł w życie nowy „Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej PSP we Włocławku" zatwierdzony przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu.

1 lutego - Wszedł w życie ustalony przez komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego "Regulamin Pracy i Służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku".

1 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.sekc. Mirosława Szczupakowskiego – młodszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

1 lutego – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

1 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

3 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

4 lutego – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie gm. Choceń.

6 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.kpt. Mariusz Bladoszewski brali udział w szkoleniu z zakresu realizacji zadań obronnych i ochrony informacji niejawnych.

7 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu organizacyjnym V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

7 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z ks. prałatem Stanisławem Waszczyńskim - proboszczem Bazyliki Katedralnej we Włocławku, omawiając zabezpieczenie świątyni pod względem przeciwpożarowym.

8 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek dotyczącym zorganizowania uroczystości przekazania nowego samochodu pożarniczego.

9 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Brześć Kujawski.

10 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości przekazania nowego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

10 lutego – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

11 lutego – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłótnie gm. Baruchowo.

12 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Dyrektorem Aeroklubu Włocławskiego w sprawie organizacji Mistrzostw Świata modeli śmigłowców zdalnie sterowanych.

13 lutego – Komendę Miejską PSP wizytował kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Tomasz Leszczyński, który spotkał się także z załogą JRG.

13 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu Prezydium Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

15 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek.

15 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

17 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym st.asp. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu gm. Włocławek.

19 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

23 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski był obecny na uroczystym koncercie zorganizowanym dla przyjaciół Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

24 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

24 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym st.asp. Dariusz Politowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie połączonym z przekazaniem jednostce samochodu gaśniczego marki ford.

27 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystościach pod Pomnikiem Sapera we Włocławku związanych z 62. rocznicą wbicia słupa granicznego na Odrze.

27 lutego – Na terenie Zakładu Produkcji Opakowań SUPERFOS Poland Sp. z o.o. w Kaliskach gm. Lubień Kujawski odbyły się ćwiczenia z zakresu ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych, w których brał udział zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP oraz zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.


marzec

kalendarz3 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w rejonowym spotkaniu delegatów na II Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, które odbyło się w Lubrańcu.

3 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

4 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

10 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

15 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.ogn. Jana Czerwińskiego – dowódcę sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

15 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Włocławku.

16 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski gościł zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Ryszarda Gutowskiego, który wizytował Komendę Miejską PSP we Włocławku.

19 marca – Odbyło się podsumowanie kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, która obejmowała powiązanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2006 roku.

21 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

21 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu spotkał się z dyrektorem Aeroklubu Włocławskiego w sprawie udziału Państwowej Straży Pożarnej w zabezpieczeniu logistycznym i przeciwpożarowym podczas XII Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych.

22 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2006 roku.

23 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

25 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej Lubraniec Miasto.

26 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławka za 2005 rok podczas VI sesji Rady Miasta Włocławek.

26 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

26 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z władzami samorządowymi gminy Włocławek i Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku dotyczącym zakupu samochodu gaśniczego dla ww. jednostki.

27 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

28 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2006 rok.

29 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w pierwszym dniu XI Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym (pożarniczy tor przeszkód 100m) w Grudziądzu oraz w spotkaniu z komendantem głównym PSP st.bryg. dr. inż. Witoldem Skomrą.

30 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.


kwiecień

kalendarz1 kwietnia – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubraniec.

2 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości szkolnej „Historia Polski w poezji i pieśni", która odbyła się w Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku.

3 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z komendantem miejskim Policji we Włocławku oraz przedstawicielami innych instytucji dotyczącym wspólnych działań na rzecz realizacji programu „Razem Bezpieczniej".

4 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

12 kwietnia – Na posiedzeniu Komisji Administracji, Ładu, Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2006 roku.

12 kwietnia – Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację nt. przygotowania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku do działań ratowniczych w czasie powodzi i ulewnych deszczy.

12 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP RP gm. Włocławek, które odbyło się w Kruszynie.

13 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Bydgoszczy.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości wręczenia sztandaru dla Publicznego Gimnazjum nr 12 im. Karola Wojtyły we Włocławku.

16 kwietnia – Strażacy Komendy Miejskiej PSP mł.kpt. Marek Lewandowski i st.asp. Dariusz Politowski złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji uroczystych obchodów Dnia Sapera.

17 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z komendantem ZZSP „Anwil" we Włocławku celem omówienia przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej w stosunku do nowo powstałych zakładów sąsiadujących z Zakładami Azotowymi „Anwil".

18 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z redaktor naczelną „Nowości Włocławskich" p. Anną Majchrowicz omawiając organizację konkursu na najpopularniejszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu włocławskiego.

19 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP RP gm. Baruchowo, które odbyło się w Goreniu Dużym.

22 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP gm. Brześć Kujawski.

23 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku w sprawie przeprowadzenia kursów szkoleniowych dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego.

23-28 kwietnia – Sześciu strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP brało udział w szkoleniu specjalistycznym pilarzy-drwali.

24 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku celem omówienia organizacji obchodów powiatowych Dnia Strażaka 2007.

25 kwietnia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski wygłosił w Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Dobrzyńskiej pogadankę na temat zasad zachowania bezpieczeństwa pożarowego.

26 kwietnia – Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę dwóch sztuk pojazdów specjalnych operacyjnych osobowych dla Komendy Miejskiej PSP. Przetarg wygrała firma Autoryzowany Dealer Citroen - PHU Polmozbyt Toruń Holding SA.

27 kwietnia – Na posiedzeniu VI Sesji Rady Powiatu we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2006 roku.

27 kwietnia – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski wziął udział w ćwiczeniach ewakuacji dzieci i personelu Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku.

30 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzące z pracy w Komendzie Miejskiej PSP Wiesławę Konopczyńską i Ewę Raszewską.


maj

kalendarz1 maja – Z okazji uroczystego otwarcia sezonu lotniczego strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40 podczas festynu na terenie Aeroklubu Włocławskiego.

3 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystościach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja oraz w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził mł.bryg. Piotr Olszewski.

5 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2007 w Toruniu, które odbyły się z udziałem m.in. wojewody kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marka Kubiaka. Na uroczystości tej asp.sztab. Krzysztof Kułaczkowski - dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku - został odznaczony brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym spotkaniu z Żołnierzami – Jubilatami Życia 2007.

8 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości z okazji 62. rocznicy Dnia Zwycięstwa pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku.

8 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu w KRUS-ie we Włocławku w sprawie przeprowadzenia konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" z udziałem w jury strażaka z Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KM PSP we Włocławku.

9 maja – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku.

11 maja – W Klubie „Stara Remiza" przy ul. Żabiej we Włocławku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka 2007 zorganizowane przez Komendę Miejską PSP i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami nadania przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP odznaczeń i medali oraz odebrania z rąk zastępcy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Więckowskiego aktów nadania wyższych stopni służbowych. Awanse w stopniu otrzymali: stopień starszy aspirant: asp. Paweł Mikucki, asp. Jarosław Szajerski; stopień aspirant: mł.asp. Marcin Czerwiński, mł.asp. Andrzej Lisowski, mł.asp. Marcin Ziółkowski; stopień starszy ogniomistrz: ogn. Zbigniew Barański, ogn. Tomasz Kądziela, ogn. Robert Maślanka, ogn. Jacek Niedzielski, ogn. Jarosław Ryniec, ogn. Andrzej Sztrajber; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Dariusz Afeltowicz, mł.ogn. Grzegorz Falszewski, mł.ogn. Krzysztof Jankowski, mł.ogn. Jacek Jóźwiak, mł.ogn. Grzegorz Kamiński, mł.ogn. Jarosław Kłudkowski, mł.ogn. Jakub Kowalski, mł.ogn. Jarosław Kozakowski, mł.ogn. Krzysztof Kurdupski, mł.ogn. Ireneusz Kurlapski, mł.ogn. Krzysztof Nowakowski, mł.ogn. Konrad Osmałek, mł.ogn. Piotr Owsianowski, mł.ogn. Arkadiusz Rogowicz, mł.ogn. Roman Suchomski, mł.ogn. Robert Szymański; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Marcin Lenczewski, st.sekc. Rafał Seroczyński, st.sekc. Grzegorz Szarwas; stopień starszy sekcyjny: sekc. Arkadiusz Kurdupski, sekc. Radosław Wuciński.

12 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia Klubu Pocztowego Honorowych Dawców Krwi we Włocławku.

13 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili możliwości technicznych samochodu ratownictwa drogowego podczas turnieju piłkarskiego dla dzieci „Junior Cup" organizowanego przez „REAL" Sp. z o.o. we Włocławku.

14 maja – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej w Warząchewce gm. Włocławek.

14 maja – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski zasiadał w jury konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowanego przez KRUS we Włocławku.

16 maja – Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie parkingu i ogrodzenia dla JRG przy ul. Płockiej 7a. Przetarg wygrała firma Zakład Usługowy "KUL-BRUK" Nowa Wieś, 87-603 Wielgie.

16 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Burmistrzem Gminy i Miasta Lubraniec. Jego celem było omówienie zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa pożarowego na terenie nadzorowanym przez samorząd.

16 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Burmistrzem Miasta i Gminy Lubień Kujawski omawiając możliwość pozyskania ciężkiego samochodu gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

16 maja – Komenda Miejska PSP we Włocławku była organizatorem ćwiczeń ewakuacyjnych i ratowniczo-gaśniczych w zakładach MERCATOR MEDICAL SA w Starym Brześciu gm. Brześć Kujawski.

17 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski omawiał z naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Włocławek sprawy dotyczące procedur postępowania w przypadku powodzi.

17-19 maja – W ramach 3. Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki odbyła się impreza towarzysząca pn. „Wizyta w Straży Pożarnej". Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili także pokazy sprzętu pożarniczego podczas Pikniku Festiwalowego przy ul. Zbiegniewskiej we Włocławku.

18 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu organizacyjnym I etapu „Dookoła Włocławka" w ramach 10. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet „Eko-Tour".

18 maja – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski wygłosił w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku pogadankę na temat zasad zachowania bezpieczeństwa pożarowego.

19 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w II Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

19 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili możliwości technicznych samochodu ratownictwa drogowego podczas II Miejskich Obchodów Dnia Strażaka i Służb Ratowniczych organizowanych przez Parafialną Ochotniczą Straż Pożarną we Włocławku.

21 maja – W Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyły się pokazy i prezentacja sprzętu firm IVECO MAGIRUS, LUKAS, VETTER i HALE. Na pokazach był obecny komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

23 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu podsumowującym konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne".

23-24 maja – W Świeciu, Chełmnie i Więcborku odbyły się IX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła IV miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: str. Krzysztof Ciesielski, asp. Marcin Czerwiński, str. Arkadiusz Fronckiewicz, ogn. Jarosław Kozakowski, st.sekc. Robert Kwapiński, mł.asp. Artur Piotrowski, str. Zbigniew Przybyszewski, ogn. Roman Suchomski, str. Andrzej Szarwas, str. Mariusz Szymański, st.sekc. Radosław Wuciński. Na zamknięciu mistrzostw obecni byli komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski.

25 maja – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w szkoleniu na temat ptasiej grypy.

26 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystych obchodach powiatowego Dnia Strażaka 2007 w Radziejowie połączonych z otwarciem obiektu Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie.

26 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli logistycznie Festyn Integracyjny organizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku oraz przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego (samochód gaśniczy podanie piany gaśniczej).

27 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego (samochód gaśniczy podanie piany gaśniczej) oraz pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40 na festynie zorganizowanym z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka przez Fundację „Samotna Mama" we Włocławku.

27 maja – Na festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Parafię św. Józefa w Szpetalu Górnym gm. Fabianki strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40.

29 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się na odprawie służbowej ze zmianą III Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP.

29 maja – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń pożarowych w Przedszkolu nr 19 przy ul. Uroczej we Włocławku.

30 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzejem Więckowskim wziął udział w spotkaniu członków Rady Budowy i rozpoczęciu ostatniego etapu budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

30 maja – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski zasiadał w jury konkursu „Bezpieczne Życie" organizowanym przez Urząd Miasta Włocławek dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

31 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się na odprawie służbowej ze zmianą II Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP.

31 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym starcie I etapu „Dookoła Włocławka" 10. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet „Eko-Tour".

31 maja – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski wziął udział w spotkaniu związanym z organizacją akcji „Bezpieczny Akwen" organizowanym przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.


czerwiec

kalendarz1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych drabiny mechanicznej SCD-30 podczas „Drzwi Otwartych" w Akzonobel Coatings sp. z o.o. we Włocławku.

3 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego na festynie sportowo-rekreacyjnym zorganizowanym przez TKKF „Horyzont" i Urząd Miasta Włocławek.

3 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej w Parku im. Henryka Sienkiewicza przez Centrum Edukacji i Promocji Kultury we Włocławku.

4 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się odprawa dotycząca organizacji II Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej, na której obecni był komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski z przedstawicielami Komendy Miejskiej PSP oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu i

5 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, której przewodniczył komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

5 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się na odprawie służbowej ze zmianą I Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP.

12 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

12 czerwca – Dyżurni z Miejskiego Stanowiska Kierowania i przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP we Włocławku uczestniczyli w naradzie szkoleniowej w Inowrocławiu.

12 czerwca – W Hali Mistrzów we Włocławku rozegrana została faza eliminacyjna II Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej. Gospodarzem tej fazy mistrzostw była Komenda Miejska PSP we Włocławku. W turnieju wzięło udział 16 drużyn z komend miejskich i powiatowych PSP. Do finału, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2007 roku, także w Hali Mistrzów we Włocławku, awansowały po dwie pierwsze drużyny z każdej z czterech grup. Do fazy finałowej awansowała także drużyna KM PSP we Włocławku.

13 czerwca – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej w Kruszynie gm. Włocławek.

14 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, która odbyła się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku.

14 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Komendantem Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Chodczu w celu ustalenia scenariusza obchodów jubileuszu 100-lecia i wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

14 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy ratownictwa wodnego nad jeziorem Czarne podczas pokazów instruktażowo-ratowniczych dla dzieci i młodzieży włocławskich szkół „Bezpieczne wakacje 2007".

16 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości V rocznicy nadania Gimnazjum nr 4 we Włocławku imienia Organizacji Narodów Zjednoczonych i wręczenia sztandaru.

16 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystych obchodach „Dni Włocławka".

18 czerwca – W Hali Mistrzów we Włocławku odbyła się runda finałowa II Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce nożnej. Po doskonałej grze w całym turnieju mistrzem województwa została drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, drugie miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim, a trzecie miejsce - Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

18-30 czerwca – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP odbył się kurs podstawowy strażaków OSP.

20 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Komendantem Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Chodczu w celu ustalenia scenariusza obchodów jubileuszu 100-lecia i wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

22 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach 135-lecia zawodowej straży pożarnej w Bydgoszczy połączonego z wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

23 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy ratownictwa wodnego podczas „Nocy Sobótkowej na Kujawach" zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim.

23 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy ratownictwa technicznego podczas „Kujawsko-Pomorskich Targów Motoryzacyjnych Aut Osobowych i Ciężarowych" we Włocławku.

25 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez. asystenta Zespołu Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego.

25-30 czerwca – Odbył się kurs operator pilarki spalinowej – pilarz-drwal dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu włocławskiego.

26 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu.

27 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Sekretarzem Urzędu Gminy w Fabiankach oraz z Naczelnikiem i Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie celem ustalenia scenariusza obchodów jubileuszu 80-lecia ww. jednostki.

27 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek p. Andrzejem Pałuckim, podczas którego omówiono priorytetowe zadania mające wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie miasta Włocławka.

29 czerwca – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

29 czerwca – Odbyły się ćwiczenia praktyczne p.k. „Brzezie 2007" na obiekcie Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu gm. Brześć Kujawski zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku. Celem ćwiczeń była ocena przygotowania służb ratowniczych i porządkowych do realizacji zadań mających na celu ugaszenie pożaru, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz minimalizację strat. W ćwiczeniach wzięło udział 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego.


lipiec

kalendarz1 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy możliwości technicznych podnośnika SH-40 podczas Festynu kulturalno-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne Wakacje".

3 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie gm. Brześć Kujawski celem ustalenia scenariusza obchodów jubileuszu 90-lecia ww. jednostki.

4 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego i główne kierunki działania w 2007 roku.

5 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z Sekretarzem Urzędu Gminy Fabianki dotyczącym obchodów jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie.

7 lipca – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w obchodach jubileuszu 40-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

7-15 lipca – Nad jez. Piaseczno odbył się obóz kondycyjny dla strażaków-płetwonurków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

11 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym służb uczestniczących w organizacji 12. Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych F3C Włocławek 2007.

13 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Komendantem Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Chodczu w sprawie ustalenia scenariusza obchodów jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

13 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim wizytował kurs kondycyjny strażaków-płetwonurków, który był przeprowadzony nad jez. Piaseczno.

15 lipca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP we Włocławku mł.bryg. Janusz Piasecki wziął udział w obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie gm. Brześć Kujawski.

16 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

16 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posumowaniu konkursu-plebiscytu „Strażak Roku 2007" zorganizowanego przez redakcję Gazety Pomorskiej.

23 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.

26 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych gen. poż. w st. spocz. Zygmunta Jarosza byłego Komendanta Głównego Straży Pożarnych.

28 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w ceremonii otwarcia 12. Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych F3C Włocławek 2007, które odbyły się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.


sierpień

kalendarz1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto absolwenta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

4 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w ceremonii zamknięcia 12. Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców Zdalnie Sterowanych F3C Włocławek 2007, które odbyły się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

5 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości nadania sztandaru i jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

5 sierpnia – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.kpt. Grzegorz Sadowski był obserwatorem zawodów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Kowal nad jez. Lubiechowskim.

13 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z zastępcą prezydenta miasta Włocławek p. Dariuszem Fąfarą na temat terenów przekazanych pod budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na ul. Płockiej 7a we Włocławku.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim uczestniczył w Pikniku Strażackim Kowal 2007. Podczas Pikniku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP, w których rywalizowało 5 drużyn; zwyciężyła drużyna OSP Kowal, II miejsce zajęła drużyna OSP Smólnik (gm. Włocławek), a III miejsce – drużyna OSP Łochocin (pow. lipnowski).

15 sierpnia – Starszy inspektor Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP mł.kpt. Mariusz Bladoszewski uczestniczył w uroczystości z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego we Włocławku.

16 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP we Włocławku mł.bryg. Janusz Piasecki wzięli udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Włocławku.

20 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu Komitetu Społecznego Obchodów V-lecia powstania Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

24 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławka w I półroczu 2007 roku.

25 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Piotr Olszewski uczestniczyli w obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

25 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy możliwości technicznych podnośnika SH-40 podczas Gminno-Parafialnego Święta Plonów w Brześciu Kujawskim.

26 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Powiatowo-Gminnych Dożynkach Choceń 2007.

26 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy możliwości technicznych podnośnika SH-40 podczas IX Wielkiego Festynu Rodzinnego „Solidarności" we Włocławku.

27 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. dh. Jana Matusiaka - Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Baruchowie.

28 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek p. Andrzejem Pałuckim, podczas którego omówiono sprawy ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławka.

30 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski celem ustalenia scenariusza obchodów jubileuszu 90-lecia ww. jednostki.


wrzesień

kalendarz1 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystościach związanych z Dniem Weterana oraz 68. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

6 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z wizytującym Komendę Miejską PSP zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Krzysztofem Michałowskim spotkał się ze Starostą Włocławskim i Wicestarostą Włocławskim omawiając sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

7 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w pożegnaniu przechodzącego na emeryturę zastępcy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. inż. Ryszarda Gutowskiego.

9 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy możliwości technicznych drabiny mechanicznej SD-30 podczas festynu rodzinnego „Witaj Szkoło - Żegnajcie Wakacje" organizowanego przez Świetlicę „ORATORIUM" i Parafię p.w. Ducha Świętego we Włocławku.

12 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego we Włocławku.

12 września – Strażacy Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Komendy Miejskiej PSP wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego brali udział w akcji kontroli pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

12 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy możliwości technicznych podnośnika SH-40 podczas meczu piłkarskiego Anwil – Oldboy Włocłavia organizowanego w ramach akcji sponsoringowej na rzecz dzieci z najuboższych rodzin.

15 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym wręczeniu sztandaru Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

18 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

19 września – Na terenie Zakładów Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku odbyły się ćwiczenia chemiczne o III stopniu trudności sprawdzające funkcjonowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

23 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy możliwości technicznych drabiny mechanicznej SD-30 podczas festynu parafialnego organizowanego przez Parafię p.w. Matki Boskiej Fatimskiej we Włocławku.

26 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się w Komendzie Miejskiej PSP z Burmistrzem Miasta i Gminy Brześć Kujawski, na którym omawiano sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Brześć Kujawski.

27 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu, na którym ustalano przebieg uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

27 września – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 6 we Włocławku.

28 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w „Dniu Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku", zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu ratownictwa drogowego.

30 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy możliwości technicznych drabiny mechanicznej SD-30 podczas festynu sportowo-rekreacyjnego „Pożegnanie lata" organizowanego przez TKKF Ognisko „Horyzont" i Urząd Miasta Włocławek.


październik

kalendarz3 października – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

5 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Krzysztofem Michałowskim obserwowali ćwiczenia Kompanii Powodziowej „Włocławek" Wojewódzkiej Brygady Odwodowej „KUJAWY" na Wiśle we Włocławku.

10 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z prezydentem miasta Włocławek Andrzejem Pałuckim omawiając uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku i oddania do użytku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na ul. Płockiej 7a we Włocławku.

12 października – Na placu przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej na ulicy Płockiej 7a we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysława Stasiaka. Sztandar został ufundowany dzięki aktywnej pracy Społecznego Komitetu Nadania Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku w składzie: przewodniczący: Andrzej Pałucki - prezydent m. Włocławek, zastępca przewodniczącego: Jan Ambrożewicz - starosta włocławski, członkowie: st.bryg. Tomasz Leszczyński - kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP, dh Marian Mikołajczyk - wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Rafał Sobolewski - przewodniczący Rady Miasta Włocławek, Stanisław Budzyński - przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego, ks. prałat dr Wojciech Frątczak - kapelan diecezjalny strażaków, Krzysztof Grządziel - prezes DGS S.A. we Włocławku. Po wręczeniu sztandaru odbyła się uroczystość oddania do użytku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ulicy Płockiej 7a we Włocławku. Przecięcia wstęgi dokonali: mł.bryg. Tomasz Naczas – przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, Przemysław Zieliński przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, bryg. Andrzej Więckowski – zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Dariusz Fąfara – zastępca prezydenta m. Włocławek i bryg. Grzegorz Świątkowski - komendant miejski PSP we Włocławku.

14 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławicach gm. Izbica Kujawska.

15 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Włocławku.

15-16 października – W m. Pieczyska koło Koronowa na terenie Zalewu Koronowskiego odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „WODA 2007" organizowane przez Komendę Główną PSP. W ćwiczeniach wzięło udział 20 strażaków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

16 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku omawiając potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w zakresie zakupu sprzętu do działań z ratownictwa drogowego.

16 października – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń w Domu Pomocy Społecznej na ul. Dobrzyńskiej we Włocławku, których celem było sprawdzenie obiektu pod względem możliwości przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców.

16 października – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku w korpusie służby cywilnej przyjęto 2 osoby.

17 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

18 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach 23. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana NSZZ „Solidarność" ks. Jerzego Popiełuszki.

19-21 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego oraz w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego które odbyły się w Zaciszu gm. Lubiewo.

23 października – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

23 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym zewnętrznego planu operacyjnego Zakładów Azotowych „ANWIL" S.A.

24 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu Komitetu Społecznego Obchodów V-lecia powstania Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

26 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, na którym rozstrzygnięto plebiscyt na najpopularniejszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu włocławskiego. Organizatorem plebiscytu była Komenda Miejska PSP we Włocławku wraz z redakcją „Nowości Włocławskich" oraz Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku. W wyniku głosowania czytelników „Nowości Włocławskich" I miejsce zajęła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek, II miejsce - jednostka Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu, a III miejsce - jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

31 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę asp.sztab. Sylwestra Raszewskiego - dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.


listopad

kalendarz1 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

4 listopada – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w obchodach jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasiece gm. Izbica Kujawska.

5 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek, Dyrektorem Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Dyrektorem Pogotowia Ratunkowego celem ustalenia miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego na terenie miasta Włocławka.

7 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z członkami Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek udał się do Kielc po odbiór samochodu gaśniczego man dla ww. jednostki OSP.

9 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym spotkaniu członków Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego z przedstawicielami władz samorządowych miasta Włocławka i powiatu włocławskiego, na którym komendantowi miejskiemu PSP i Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku wręczony został medal pamiątkowy „Zawsze wierni Ojczyźnie" przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego ZBŻZiORWP.

11 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości oraz w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa.

13 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński wzięli udział w spotkaniu z kierownictwem KRUS we Włocławku dotyczącym możliwości rozbudowy istniejącej siedziby pod względem ochrony przeciwpożarowej.

15 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezesem Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „PROF-MED" omawiając możliwości kompleksowego wykorzystania świadczeń dotyczących badań okresowych dla pracowników cywilnych i strażaków Komendy Miejskiej PSP.

15 listopada – Odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie Zakładu Karnego we Włocławku. W ćwiczeniach, którymi dowodził zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg. Andrzej Podolski brały udział zastępy GBA 5/24 i SLRchem z JRG KM PSP Włocławek. Ćwiczenia obserwował specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski.

16 listopada – Z okazji Dnia Służby Więziennej komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku.

17 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystej akademii krwiodawców Poczty Polskiej z okazji Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa.

17 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Krzysztofem Michałowskim brał udział w uroczystym przekazaniu samochodu gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

20 listopada – W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania wyższych stopni służbowych. Awanse w stopniu otrzymali: stopień starszy brygadier: bryg. Grzegorz Świątkowski, stopień starszy aspirant: asp. Robert Woźniak. Po uroczystości odbyła się narada kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego.

20 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z członkami Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubrańcu, na którym omówiono organizację spotkania opłatkowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego.

22 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek przedstawił informację na temat przygotowania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku do prowadzenia działań ratowniczych związanych z zagrożeniami terrorystycznymi.

22-25 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Brześcia Kujawskiego, Chodcza, Czerniewic, Kowala, Lubienia Kujawskiego i Lubrańca. Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia OSP Komendy Miejskiej PSP ukończyło 18 strażaków-ochotników.

23 listopada – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

24 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

28 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystej akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.


grudzień

kalendarz1 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę gazu ziemnego w 2008 roku Przedsiębiorstwu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie.

2 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego związku z utworzeniem strefy zapowietrzonej ptasią grypą na części terenu gminy Włocławek.

3 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

4 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Gminnego Zespołu Reagowania w Urzędzie Gminy Włocławek.

4 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP i naczelników OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu włocławskiego.

5 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Włocławek, na którym omawiano strategię poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta.

7 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

11 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w otwarciu nowego obiektu Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku.

11 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu u Starostwie Włocławskim dotyczącym skutków wycieku oleju opałowego do rzeki Wisły z rurociągu przesyłowego PERN.

11 grudnia – Odbyła się narada służbowa komendanta miejskiego PSP st.bryg. Grzegorza Świątkowskiego ze zmianą I z JRG przy ul. Płockiej we Włocławku.

12 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym przekazaniu przez KRUS we Włocławku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski zestawu medycznego do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

12 grudnia – Odbyła się narada służbowa komendanta miejskiego PSP st.bryg. Grzegorza Świątkowskiego ze zmianą II z JRG przy ul. Płockiej we Włocławku.

13 grudnia – Odbyła się narada służbowa komendanta miejskiego PSP st.bryg. Grzegorza Świątkowskiego ze zmianą III z JRG przy ul. Płockiej we Włocławku.

14 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się robocze spotkanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym omawiano przygotowanie i kierowanie działaniami z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie powiatu włocławskiego. Uczestniczył w nim komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki.

14 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skaszynie gm. Lubraniec.

14 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę paliw płynnych w 2008 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Mares" Sp. z o.o. z Włocławka.

17 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego zakupionego przez WORD we Włocławku dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

20 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

20 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski odebrał „Dyplom uznania za współpracę" dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku nadany przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

21 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu opłatkowym na Dworze Artusa w Toruniu zorganizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

27 grudnia – Odbyła się narada służbowa komendanta miejskiego PSP st.bryg. Grzegorza Świątkowskiego ze zmianą II z JRG przy ul. Rolnej we Włocławku.

28 grudnia – Odbyła się narada służbowa komendanta miejskiego PSP st.bryg. Grzegorza Świątkowskiego ze zmianą III z JRG przy ul. Rolnej we Włocławku.

29 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym przekazaniu samochodu pożarniczego (używanego) zakupionego przez Urząd Miasta i Gminy Brześć Kujawski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie.

⇐ COFNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda