styczeń

kalendarz4 stycznia - Odbyła się narada służbowa komendanta miejskiego PSP st.bryg. Grzegorza Świątkowskiego ze zmianą I z JRG przy ul. Rolnej we Włocławku.

4 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

5 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

5 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

10 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach gm. Izbica Kujawska.

10 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie gm. Choceń.

11 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu w Toruniu podsumowującym działania ratownicze związane z wyciekiem oleju opałowego do rzeki Wisły.

12 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu noworocznym z kadrą kierowniczą PSP województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w strażnicy JRG nr 2 w Bydgoszczy.

12 stycznia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Grzegorz Jankowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

16 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej dotyczącym obchodów 100-lecia powstania jednostki i pozyskania samochodu pożarniczego.

18 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiczewach gm. Chodecz.

19 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłótnie gm. Baruchowo.

20 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami 63. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła także kompanię honorową.

20 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

25 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

26 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

26 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

30 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącej regulacji płacowych w 2008 roku, która odbyła się w Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu.

30 stycznia – Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej mł.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie szkoleniowej pionu organizacyjno-kadrowego województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

30 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w naradzie szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia PSP w Toruniu.

31 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę ogn. Zdzisława Madalińskiego - starszego ratownika-kierowcę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.


 luty

kalendarz1 lutego – Wszedł w życie znowelizowany „Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej PSP we Włocławku" zatwierdzony przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu.

1 lutego - Wszedł w życie ustalony przez komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego znowelizowany "Regulamin Pracy i Służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku".

2 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

3 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Piotr Olszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Modzerowie gm. Izbica Kujawska.

8 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie podsumowującej działania jednostek organizacyjnych PSP województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 roku, która odbyła się w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. W naradzie brał udział zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski oraz władze wojewódzkie i samorządowe.

8-10 lutego – W Malborku odbyły się I Mistrzostwa Polski Formacji Mundurowych w Futsalu. W zawodach startowały drużyny reprezentujące: Wojsko Polskie, Służbę Więzienną, Policję, Służbę Celną, Straż Graniczną, Urząd Kontroli Skarbowej i Państwową Straż Pożarną. Reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego, którą reprezentowali m.in. mł.asp. Artur Piotrowski, mł.ogn. Marcin Piotrowski i st.sekc. Radosław Wuciński z JRG KM PSP Włocławek zajęła w Mistrzostwach III miejsce zdobywając brązowe medale.

9 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

9 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym mł.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii Kurowie gm. Baruchowo.

9 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Piotr Olszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

10 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym mł.kpt. Mariusz Bladoszewski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie gm. Lubraniec.

11 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Włocławek.

14-17 lutego – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się kurs z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP, który ukończyło 15 osób.

15 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

15 lutego – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Brześć Kujawski.

16 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Chełmica gm. Fabianki.

17 lutego – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach gm. Choceń.

19 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Infrastruktury Budowlanej i Technicznej Rady Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku.

19 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu organizacyjnym VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

20 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z zastępcą prezydenta miasta Włocławek p. Jackiem Kuźniewiczem dotyczącym pozyskiwania środków pozabudżetowych na doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w sprzęt ratowniczy.

22 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku.

22 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

22 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

23 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

23 lutego – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórznie gm. Fabianki.

23 lutego – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Goreniu gm. Baruchowo.

23 lutego – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

24 lutego – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

27 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

28 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta Włocławek dotyczącym procedur postępowania służb ratowniczych miasta dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Zawiśla w okresie trwania remontu mostu na Wiśle.

29 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP RP gm. Kowal, które odbyło się w Gołaszewie.

29 lutego – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy został przeniesiony ogn. Jacek Jóźwiak - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.


marzec

kalendarz1 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

1 marca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynkach gm. Baruchowo.

1 marca – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszynie gm. Lubraniec.

2 marca – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce gm. Lubraniec.

3 marca – Komenda Miejska PSP we Włocławku była gospodarzem X Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Hali OSiR we Włocławku. W efekcie rywalizacji Mistrzem Województwa została drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: st.asp. Paweł Mikucki i mł.asp. Mirosław Szatkowski.

3-15 marca – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się szkolenie podstawowe ratowników OSP, w którym uczestniczyło 30 druhów.

7 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

9 marca – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

13 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dowódcami zmian Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej omawiając sprawy związane z utworzeniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

14 marca – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Placu Wolności we Włocławku.

15 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Piotr Olszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębinie gm. Lubraniec.

15 marca – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

16 marca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach gm. Choceń.

16 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

18 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP celem omówienia nowego Regulaminu Organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP.

19 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brali udział w IV Targach Szkół i Zawodów zorganizowanych przez Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku.

19 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

19 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku dh Marianem Mikołajczykiem w sprawie dotyczącej wytypowania jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego w celu dofinansowania ich działalności ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego.

20 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

25 marca – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

26 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku dh Marianem Mikołajczykiem złożył wnioski o dofinansowanie jednostek OSP w Urzędzie Marszałkowskim.

27 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym oddaniu do użytkowania sali internetowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

27 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zjeździe gminnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Włocławek.

29 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku gm. Bukowiec pow. toruński.

29 marca – Starszy technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej Lubraniec-Miasto.

30 marca – Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym mł.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie gm. Choceń.


kwiecień

kalendarz1 kwietnia – Wszedł w życie znowelizowany „Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej PSP we Włocławku" zatwierdzony przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu. Zmiana spowodowana została utworzeniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 na ulicy Płockiej 7a we Włocławku.

1 kwietnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

1 kwietnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku został przeniesiony 1 strażak z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

3 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w odprawie, która odbyła się w Toruniu, dotyczącej rozdziału środków finansowych dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu włocławskiego.

5 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym oddaniu do użytkowania sali internetowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

9 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie zorganizowanej w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku z Komendantami Gminnymi i Miejsko-Gminnymi oraz naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu włocławskiego włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

9 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się ze zmianą I Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

10 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w odprawie, która odbyła się w Brodnicy, dotyczącej rozdziału środków finansowych dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu włocławskiego.

10 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował finałowe spotkania III Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej w Brodnicy.

10-29 kwietnia – Przeprowadzono nabór na dwa miejsca w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

11 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w podsumowaniu kontroli w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej prowadzonej przez naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy wojewódzkiej PSP w Toruniu.

11 kwietnia – Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację o sytuacji pożarowej w mieście Włocławku i powiecie włocławskim.

14 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Dyrektorem Zakładu Energetycznego w sprawie obiektu rozdzielni transformatorowej znajdującej się na terenie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

15 kwietnia – Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację nt. przygotowania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku do prowadzenia działań związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej ptasiej grypy.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w sprawie organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Włocławku.

18 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym oddaniu do użytkowania sali internetowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

19 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym przekazaniu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

21 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek w celu omówienia organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Włocławku.

25 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu przedstawiając scenariusz wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Włocławku.

28 kwietnia – Na posiedzeniu Rady Miasta Włocławek komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku.

30 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym przekazaniu obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy.


maj

kalendarz3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystościach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja oraz w uroczystej Mszy św. w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził kpt. Sławomir Zawitowski.

4 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystej Mszy św. w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w kościele Świętych Braci Męczenników w Bydgoszczy. Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

5 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości obchodów 30-lecia ufundowania przez społeczeństwo Pomnika Sapera dla III Warszawskiego Pułku Mostowego stacjonującego we Włocławku.

6 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Regionalnej Komisji Konkursowej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2008" organizowanego przez KRUS we Włocławku.

7 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym spotkaniu z Żołnierzami – Jubilatami Życia 2008.

7 maja – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

8 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości z okazji 63. rocznicy Dnia Zwycięstwa we Włocławku. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził kpt. Sławomir Zawitowski.

9 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka 2008 w Świeciu połączonych z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP.

9 maja – Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym mł.kpt. Mariusz Bladoszewski przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń pożarowych w Przedszkolu nr 8 przy ul. Targowej we Włocławku.

13 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Krzysztofem Michałowskim i naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP bryg. Ryszardem Ulanowskim w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka we Włocławku.

13 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym oddaniu do użytkowania sali internetowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

16 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka we Włocławku.

16 maja – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski wziął udział w uroczystym otwarciu nowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Smólniku gm. Włocławek.

17 maja – Na Zielonym Rynku we Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2008. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami wręczenia odznaczeń i medali przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Rafała Bruskiego, doradcę Komendanta Głównego PSP st.bryg. Pawła Frątczaka i kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Tomasza Leszczyńskiego. Srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczony został st.bryg. Grzegorz Świątkowski, zaś brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczony został mł.bryg. Janusz Piasecki. Wręczono także akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse w stopniu otrzymali: stopień kapitan: mł.kpt. Maciej Górecki, mł.kpt. Arkadiusz Ziółkowski; stopień starszy aspirant: asp. Marcin Błaszczyk; stopień aspirant: mł.asp. Cezary Borowiecki, mł.asp. Alfred Chojnacki, mł.asp. Mirosław Szatkowski; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Przemysław Górnicki, mł.ogn. Jacek Pawiński, mł.ogn. Urszula Przybyłowska, mł.ogn. Zbigniew Rewers, mł.ogn. Piotr Tuchorski, mł.ogn. Angelika Zawitowska; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Robert Kwapiński; stopień starszy sekcyjny: sekc. Konrad Chmielewski, sekc. Ryszard Kalinowski, sekc. Dawid Zieliński.

18 maja – W Łodzi odbył się XV Ogólnopolski Otwarty Bieg o „Złoty Toporek" Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na dystansie 10,5 km. Reprezentujący Komendę Miejską PSP we Włocławku mł.asp. Maciej Waleczko z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 zajął pierwsze miejsce w kategorii open mężczyzn i w kategorii strażaków wiekowej 21-30 lat uzyskując czas 35,45 min. Bieg ukończyło 111 zawodników.

19 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w rozstrzygnięciu VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2008" regionu włocławskiego.

19 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie straży pożarnej, policji, straży miejskiej, Kujawskiego WOPR i Miejskiego WOPR we Włocławku celem ustalenia harmonogramu kontroli akwenów wodnych podczas akcji „Bezpieczne Wakacje 2008".

20 maja – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w naradzie szkoleniowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Włocławku.

28 maja – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski zasiadał w jury konkursu wiedzy o obronie cywilnej „Bezpieczne Życie 2008" organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

30 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego OSP z terenu miasta i gminy Izbica Kujawska, które odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławicach.

30 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach Dnia Chemika na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego.

30 maja – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski zasiadał w jury konkursu wiedzy o obronie cywilnej „Bezpieczne Życie 2008" organizowanym przez Urząd Miasta Włocławek dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

31 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w III Miejskich Obchodach Dnia Strażaka i Służb Ratowniczych organizowanych przez Parafialną Ochotniczą Straż Pożarną we Włocławku oraz obserwował Włocławski Bieg Sprawnościowy – Bieg Floriana, zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu ratownictwa drogowego.

31 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach jubileuszu 60-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

31 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli logistycznie Festyn Integracyjny organizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku oraz przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego.


czerwiec

kalendarz1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40 podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Akzo Nobel Coatings.

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40 podczas festynu rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez TKKF „Horyzont" we Włocławku.

2 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40, SRwod, SRchem i GBA 2/25 podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20 we Włocławku.

2 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych drabiny mechanicznej SCD-30 podczas obchodów Dnia Dziecka zorganizowanego przez Dom Dziecka nr 2 we Włocławku.

3 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystościach Święta Szkoły w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40.

3-4 czerwca – W Świeciu, Chełmnie i Tucholi odbyły się X Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej oraz I miejsce w sztafecie pożarniczej 4x100m. W skład drużyny wchodzili: str. Krzysztof Ciesielski, asp. Marcin Czerwiński, str. Arkadiusz Fronckiewicz, mł.asp. Sławomir Jaszczak, ogn. Jarosław Kozakowski, mł.asp. Artur Piotrowski, mł.ogn. Marcin Piotrowski, ogn. Roman Suchomski, mł.asp. Maciej Waleczko, st.sekc. Radosław Wuciński. Na zamknięciu mistrzostw obecni był komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski.

4 czerwca – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski uczestniczył w uroczystości otwarcia nowego obiektu dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

5 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w X Powiatowym Święcie Sportu, które odbyło się w Kowalu, zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40.

7 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystych obchodach Święta Województwa zorganizowanych we Włocławku przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

10 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada użytkowników Włocławskiej Sieci Koordynacji ratownictwa.

12 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2008-2015", które odbyło się w Urzędzie Miasta Włocławek.

13 czerwca – W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się I Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych na dystansie 5 km. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: st.kpt. Grzegorz Jankowski, asp. Marcin Czerwiński i mł.asp. Maciej Waleczko zajęła II miejsce, zaś indywidualnie w klasyfikacji generalnej w kategorii "mężczyźni" i w kategorii "senior" zwyciężył mł.asp. Maciej Waleczko a st.kpt. Grzegorz Jankowski zajął V miejsce w kategorii "weteran".

15 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu SRtech podczas parafialnego festynu charytatywnego zorganizowanego przez Parafię p.w. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku.

16 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek omawiając perspektywiczne uruchomienie systemu powiadamiania ratunkowego.

19 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym Koncercie Muzyki Myśliwskiej w Katedrze Włocławskiej z okazji 85-lecia działalności Polskiego Związku Łowieckiego i dorocznych „Dni Włocławka".

19 czerwca – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski wziął udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku.

26 czerwca – W Radziejowie odbył się Turniej Piłki Nożnej drużyn strażackich MINI-EURO 2008 o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie. Zespół Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: str. Krzysztof Ciesielski, ogn. Grzegorz Falszewski, ogn. Przemysław Górnicki, st.kpt. Grzegorz Jankowski, mł.asp. Sławomir Jaszczak, st.sekc. Arkadiusz Kurdupski, ogn. Krzysztof Kurdupski, mł.asp. Artur Piotrowski, st.kpt. Grzegorz Sadowski, asp. Mirosław Szatkowski, st.sekc. Radosław Wuciński zwyciężył w tym turnieju zdobywając Puchar Komendanta.

28 czerwca – Nad jez. Piaseczno rozpoczął się obóz kondycyjny dla strażaków-płetwonurków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

30 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.str. Mirosława Śniegulskiego – młodszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


lipiec

kalendarz3 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym organizacji i zabezpieczenia XX Mistrzostw Świata Modeli Redukcyjnych Samolotów Włocławek 2008.

3 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Włocławek w sprawie poprawy parametrów technicznych samochodu gaśniczego GCBA 6/32 z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach.

4 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Krzysztofem Michałowskim wizytowali kurs kondycyjny strażaków-płetwonurków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku nad jez. Piaseczno.

5 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz pocztem sztandarowym wystawionym przez Komendę Miejską PSP we Włocławku brał udział w uroczystej Mszy św. w Katedrze Włocławskiej, podczas której wręczono i poświęcono sztandar Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku oraz w uroczystej Sesji Okręgowej Rady Łowieckiej we Włocławku z okazji 85. rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego.

5 lipca - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec.

6 lipca - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

6 lipca – Nad jez. Piaseczno zakończył się trwający od 28 czerwca obóz kondycyjny dla strażaków-płetwonurków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

10 lipca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Grzegorz Jankowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, która odbyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

10 lipca – Komenda Miejska PSP we Włocławku przeprowadziła ćwiczenia na terenie Tłoczni Gazu w Gąbinku k/Włocławka sprawdzające przygotowanie do działań w przypadku wystąpienia awarii gazociągu. W ćwiczeniach brały udział 4 zastępy z JRG KM PSP Włocławek oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych: Błenna, Czerniewice, Janowice, Kąkowa Wola, Kowal, Kruszyn, Lubanie, Smólnik, Śmiłowice, Świątkowice, Ustronie. Ćwiczenia obserwował zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. Krzysztof Michałowski i wiceprezes Zarządu EuRoPol Gaz S.A. p. Jerzy Tabaka.

11 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski brał udział w naradzie służbowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

11 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski uczestniczył w ceremonii otwarcia XX Mistrzostw Świata Modeli Redukcyjnych Samolotów Włocławek 2008 na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

16 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków-założycieli Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

19 lipca – Nad jeziorem Skrzyneckim odbyły się ćwiczenia p.k. „Skrzynki 2008" dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Baruchowo i miasta Kowal. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie sprawności i umiejętności prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych. W ćwiczeniach brały udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z m. Goreń, Grodno, Kłótno, Kurowo, Skrzynki, Świątkowice, Zawada i Kowal. Ćwiczenia obserwował naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki i specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski.

19 lipca – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski uczestniczył w ceremonii zamknięcia XX Mistrzostw Świata Modeli Redukcyjnych Samolotów Włocławek 2008, które odbyły się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

19 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40 podczas II Brzeskich Spotkań z Kulturą „Z historią za pan brat" w Brześciu Kujawskim.

25 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.

31 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.str. Leszka Balcerzaka – młodszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.


sierpień

kalendarz1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

8 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym organizacji IX Międzynarodowych Włocławskich Zawodów Balonowych o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu S.A.

14 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym spotkaniu z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w ceremonii otwarcia IX Międzynarodowych Włocławskich Zawodów Balonowych o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu S.A., które odbyły się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski był obecny na Festiwalu Orkiestr Strażackich w Kowalu z okazji 100-lecia Orkiestry Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

23 sierpnia – Starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski wziął udział w uroczystości jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

29 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek p. Andrzejem Pałuckim w celu przeanalizowania możliwości partycypowania przez Urząd Miasta w zakupie ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

31 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w Dożynkach Gminnych Kruszyn 2008.

31 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Powiatowo-Gminnych Dożynkach Lubraniec 2008.


wrzesień

kalendarz1 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystościach związanych z Dniem Weterana oraz 69. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła kompanię honorową.

3-4 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie służbowej komendantów miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Tleniu pow. świecki.

9 września – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski i zastępca dowódcy Jednostki ratowniczo-Gaśniczej nr 1 kpt. Sławomir Zawitowski uczestniczyli w szkoleniu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku.

10 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w ćwiczeniach aplikacyjnych Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku p.k. „WISŁA 2008".

16 września – W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku odbyły się ćwiczenia kierowniczo-sztabowe Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku p.k. „WISŁA 2008".

17 września – Odbyły się ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku p.k. „WISŁA 2008" obejmujące epizod praktyczny zakładający akcję terrorystyczną z użyciem materiałów wybuchowych w rejonie ujęcia wody „Krzywe Błota" we Włocławku. W ćwiczeniach uczestniczył komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski oraz zastępy GBA 2/25 i SLRt z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku.

19 września – Na terenie Zakładów Azotowych Anwil S.A. we Włocławku przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego p.k. „Anwil 2008" w ramach ćwiczeń praktycznych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku p.k. „WISŁA 2008". W ćwiczeniach brało udział 7 zastępów Zakładowej Straży Pożarnej „Anwil" oraz trzy zastępy (SLRchem, GBA 2/25 i SLOp) z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku. Ćwiczenia miały na celu poznanie specyfiki obiektu, doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych, doskonalenie współdziałania i organizacji prowadzenia działań ratowniczych. W ćwiczeniach udział wzięli także przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Włocławek, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku oraz policja.

20 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia orkiestry dętej Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

20 września – Specjalista ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku mł.asp. Maciej Waleczko zajął I miejsce w XIII Ogólnopolskim Biegu Strażaków na dystansie 10 km w Wejherowie. Odbył się on w ramach XI Międzynarodowego Biegu Jakuba Wejhera, w którym mł.asp. Maciej Waleczko zajął VIII miejsce.

21 września – Odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Lubanie i Włocławek z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych. Ćwiczenia odbyły się na terenie Leśnictwa Ruda a wzięły w nich udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowicach, Lubominie i Ustroniu (gm. Lubanie) oraz Dębu Polskiego, Kruszyna, Smólnika, Smólska i Warząchewki (gm. Włocławek). W ćwiczeniach brali udział: komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski, starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski i zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 mł.bryg. Andrzej Podolski.

25 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się w Komendzie Miejskiej PSP z Burmistrzem Gminy i Miasta Lubraniec oraz z Wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego w sprawie procedur włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

26 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w „Dniu Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku".

26 września – Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego.

27 września - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Władysława Łokietka w Brześciu Kujawski, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła kompanię honorową.

27 września - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach jubileuszu 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu gm. Włocławek.

30 września - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski odbył naradę służbową z dyżurnymi Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

30 września - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

30 września - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.


październik

kalendarz2 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

4 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

7 października – Dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 mł.asp. Kazimierz Mechuła był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

9 października – Młodszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 we Włocławku.

10 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu podsumowującym działalność Internetowych Centrów Edukacyjno-Szkoleniowych działających w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie byłego województwa włocławskiego, które odbyło się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

12 października – W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu Długodystansowym w ramach XXVI Ogólnopolskiego Biegu Przemysła. Reprezentujący Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku i drużynę województwa kujawsko-pomorskiego specjalista ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 mł.asp. Maciej Waleczko zajął I miejsce zdobywając tytuł Mistrza Polski Strażaków w Biegu Długodystansowym oraz tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski Strażaków, a także III miejsce w kategorii "open mężczyzn" w Biegu Przemysława.

14 października – W Toruniu odbył się mecz towarzyski w piłce nożnej pomiędzy Komendą Miejską PSP w Toruniu i Komendą Miejską PSP we Włocławku, który wygrała nasza drużyna 3:2.

15 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

15 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrownia Brześć Kujawski nadzorował przebieg próby rozwiązania jednostki zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.

15 października – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Gimnazjum nr 6 we Włocławku.

16 października – Młodszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku.

17 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrownia Brześć Kujawski rozwiązującym jednostkę.

20 października – Młodszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski wziął udział w naradzie rzeczników prasowych komend miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem rzecznika prasowego Komendanta Głównego PSP st.bryg. Pawłem Frątczakiem.

21 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości wręczenia certyfikatu jakości ISO 9001:2000 Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

22 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Włocławek, na którym wypracowano szczegółowe procedury postępowania miejskich sił reagowania kryzysowego w przypadku zagrożeń stwarzanych przez zwierzęta.

23 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim wziął udział w naradzie krajowej Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT organizowanej przez Anwil S.A.

23 października – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski przeprowadził wraz z Policją kontrolę przewozu materiałów niebezpiecznych.

24 października – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Prywatnej Szkole Podstawowej Zespołu Edukacji „WIEDZA" we Włocławku.

25 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach jubileuszu 5-lecia Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

25 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego marki volvo przekazanego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

28 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki uczestniczyli w odprawie służb operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, na której omawiano organizację i funkcjonowanie wojewódzkiego odwodu operacyjnego.

30 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i młodszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski wzięli udział w sesji Rady Miasta i Gminy Izbica Kujawska, na której wręczyli statuetki i dyplomy p. Józefowi i Dariuszowi Jagodzińskiemu za uratowanie czteroosobowej rodziny podczas pożaru domu w dniu 10 października 2008 roku w m. Sokołowo gm. Izbica Kujawska.


listopad

kalendarz4 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z kierownikiem PZU „Życie" we Włocławku Jarosławem Ciarkowskim, który przedłożył propozycję nowej umowy ubezpieczeniowej dla strażaków KM PSP we Włocławku.

5 listopada – W siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbyła się uroczystość przekazania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku na rzecz Komendy Miejskiej PSP dwóch defibrylatorów. Aktu przekazania sprzętu komendantowi miejskiemu PSP st.bryg. Grzegorzowi Świątkowskiemu dokonał dyrektor WORD p. Jarosław Chmielewski w obecności zastępcy dyrektora WORD p. Marka Stelmasika. W uroczystości brał także udział radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Wojciech Jaranowski..

6 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

6 listopada – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu nr 32 we Włocławku.

7 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w jubileuszu X-lecia nadania sztandaru dla Zarządu Rejonowego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego we Włocławku.

7 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystej akademii z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanej przez uczniów Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku.

11 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości oraz w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa prowadzona przez zastępcę dowódcy JRG nr 1 kpt. Sławomira Zawitowskiego.

14 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym przekazaniu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych do działań z zakresu ratownictwa drogowego oraz sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

15 listopada – Dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 st.ogn. Jarosław Ryniec był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

18 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki uczestniczyli w odprawie służb operacyjno-szkoleniowych województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie wojewódzkiej PSP w Toruniu.

19 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach jubileuszu X-lecia powstania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

22 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym przekazaniu lekkiego samochodu gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmicy Małej gm. Fabianki.

24 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku i Wójtem Gminy Boniewo, na którym omówiono organizację powiatowego spotkania opłatkowego.

26 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystej akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz jubileuszu 50-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

27 listopada – Odbyły się ćwiczenia obiektowe na terenie Zakładu Karnego we Włocławku. Ćwiczeniami dowodził zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 kpt. Sławomir Zawitowski. Ćwiczenia obserwował zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski i starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Dariusz Politowski.


grudzień

kalendarz3 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości rozdania nagród w konkursie „Dzieje służb mundurowych we Włocławku i powiecie ziemskim w latach 1945-2008" zorganizowanym przez Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku.

3 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym otwarciu marketu OBI we Włocławku.

4 grudnia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada burmistrzów, wójtów, Komendantów Gminnych OSP i naczelników OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu włocławskiego.

9 grudnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki uczestniczył w naradzie służbowej pionu operacyjnego komend powiatowych i miejskich PSP województwa kujawsko-pomorskiego.

10 grudnia – Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała samochód specjalny operacyjny z napędem terenowym nissan pickup. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta Włocławek i Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

12 grudnia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się I tura egzaminu recertyfikacyjnego z ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej.

12 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku i Wójta Gminy Boniewo.

15 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym przedstawił informację dotyczącą przygotowania sił i środków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku do udziału w akcji „Zima 2008/2009".

17 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę gazu ziemnego w 2009 roku Przedsiębiorstwu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie.

19 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę paliw płynnych w 2009 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Mares" Sp. z o.o. z Włocławka.

19 grudnia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się II tura egzaminu recertyfikacyjnego z ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej.

19 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

19 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Odznaczenia i medale wręczali wicewojewoda kujawsko-pomorski Dariusz Kurzawa i kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Tomasz Leszczyński. Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali asp.sztab. Romuald Łojewski i st.ogn. Tomasz Kądziela, zaś brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczony został st.asp. Paweł Mikucki. Wręczono także akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse na stopień młodszy kapitan otrzymali st.asp. Dariusz Politowski i mł.asp. Jarosław Łojewski.

20 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystościach pogrzebowych zasłużonego działacza społecznego śp. Czesława Tomaszewskiego.

21 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w „Prezentacji stołów wigilijnych" zorganizowanej przez Samorząd Powiatu Włocławskiego.

23 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w przekazaniu przez KRUS we Włocławku Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski zestawu medycznego do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

23 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal, na którym omawiano organizację obchodów 85-lecia powstania jednostki, które odbędą się w 2009 roku.

30 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski podpisał z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Jarosławem Chmielewskim umowę darowizny finansowej przekazującej Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku środki pieniężne na zakup sprzętu ratownictwa drogowego.

30 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzejem Więckowskim i kapelanem wojewódzkim strażaków mł.bryg. ks. Zenonem Rutkowskim spotkał się ze strażakami ze zmiany 2 JRG nr 1 i JRG nr 2.

⇐ COFNIJ

Pogoda