styczeń

kalendarz2 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

2 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

5 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Włocławek, na którym omówiono zasady uczestnictwa kompanii honorowych służb mundurowych w uroczystościach państwowych i kościelnych.

6 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu pod hasłem „Kolęda 2010" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Modzerowie gm. Włocławek.

9 stycznia – Starszy inspektor w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 asp. Dariusz Rosiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisku gm. Fabianki.

10 stycznia – Starszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

10 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

16 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

16 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

16 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórznie gm. Fabianki.

17 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

17 stycznia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

20 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami 65. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła także kompanię honorową.

23 stycznia – W Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Odznaczenia i medale wręczali podsekretarza stanu MSWiA Zbigniew Sosnowski i wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski. Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali asp. Sławomir Bartliński i asp. Andrzej Lisowski, Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę odznaczony został st.ogn. w st. spocz. Janusz Zefert, zaś brązową odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał mł.bryg. Andrzej Podolski. Podczas uroczystości Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych Holmatro system CORE wraz z agregatem o napędzie spalinowym, a także przekazano uroczyście samochód specjalny Nissan Navara.

23 stycznia – Starszy inspektor w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 asp. Dariusz Rosiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

24 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

24 stycznia – W Creteil pod Paryżem odbyła się 30 edycja Paryskiego Biegu Przełajowego będąca Mistrzostwami Europy Strażaków w Biegach Długodystansowych na dystansie 18,3 km. Startujący w reprezentacji Polski mł.asp. Maciej Waleczko z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajął indywidualnie III miejsce a także zdobył tytuł Drużynowego Wicemistrza Europy Strażaków.

28 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2010" regionu włocławskiego zorganizowanym przez KRUS Włocławek.

29 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

29 stycznia – Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

30 stycznia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

30 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłótnie gm. Baruchowo.

30 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

31 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomir Zawitowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.


luty

kalendarz2 lutego – Odbyło się spotkanie służbowe zastępcy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Więckowskiego i kapelana wojewódzkiego strażaków mł.bryg. ks. Zenona Rutkowskiego ze strażakami Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

3 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu podsumowującym XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włocławku.

4 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie z Komendantami Gminnymi i Miejsko-Gminnymi OSP oraz naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu włocławskiego, która odbyła się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

4 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2009 rok.

4 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym otwarciu Pałacu Bursztynowego we Włocławku.

6 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

6 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

6 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomir Zawitowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w  Błennej gm. Izbica Kujawska.

8 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Włocławek, na którym omawiano sytuację przeciwpowodziową na terenie miasta Włocławek.

10 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dyrektorem oddziału firmy Fire-Max Sp. z o.o. w sprawie oferowanych przez nią usług i sprzętu.

11 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku, która odbyła się w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

13 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

13 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie gm. Baruchowo.

13 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wziął w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce gm. Włocławek.

14 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

16 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Infrastruktury Budowlanej i Technicznej Rady Powiatu we Włocławku przedstawiając informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2009 rok.

16 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielami Nadleśnictwa Włocławek, z nadleśniczym Włodzimierzem Pamfilem na czele, omawiając poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie nadzorowanych kompleksów leśnych.

16 lutego – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w konferencji z zakresu ewakuacji zewnętrznej dla dyrektorów wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu powiatu włocławskiego, zorganizowanej w Izbicy Kujawskiej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku, na której przedstawił zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

19 lutego – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w konferencji z zakresu ewakuacji zewnętrznej dla dyrektorów wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z miasta Włocławka, zorganizowanej we Włocławku przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku, na której przedstawił zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

20 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie Polskim gm. Włocławek.

20 lutego – Kierownik Sekcji Kontrolno Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszynie gm. Lubraniec.

20 lutego – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

21 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 asp. Sławomir Bartliński uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce gm. Lubraniec.

22 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystym przekazaniu przez bryg. Andrzeja Więckowskiego obowiązków zastępcy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Tadeuszowi Milewskiemu.

22 lutego – W Chodczu rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

24 lutego – W m. Teodorowo nad jeziorem Piaseczno przeprowadzono nurkowanie podlodowe treningowo-szkoleniowe dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Włocławek-1". W ćwiczeniach wzięło udział 12 strażaków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

26 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyły się obrady XXX Sesji Rady Powiatu we Włocławku, na której zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2009 rok.

26 lutego – W Inowrocławiu odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym. Po doskonałej grze w całym turnieju mistrzem województwa została pierwsza drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie st.asp. Paweł Mikucki i asp. Mirosław Szatkowski, powtarzając tym samym ubiegłoroczny sukces. Druga drużyna w składzie ogn. Krzysztof Kurdupski i mł.ogn. Radosław Wuciński zajęła III miejsce, zaś trzecia drużyna w składzie st.asp. Krzysztof Bielicki i ogn. Marcin Piotrowski zajęła XVII miejsce.

27 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wziął w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólsku gm. Włocławek.

28 lutego – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec.

28 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 asp. Sławomir Bartliński uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.


marzec

kalendarz2 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki uczestniczyli w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Tematem posiedzenia było omówienie i ustalenie zadań dla administracji, służb, i straży dotyczących przedsięwzięć mających na celu wsparcie działań w sytuacji zagrożeń powodziowych.

3 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski i specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym mł.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w naradzie służbowej dla strażaków jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących sprawy obronne i sprawy dotyczące informacji niejawnych.

5 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie służbowej kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Palędź Dolny pow. mogileński.

6 marca – Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynkach gm. Baruchowo.

9-12 marca – W Ustce rozegrane zostały XXVII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Tenisie Stołowym. W gronie drużyn reprezentujących 12 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i 2 szkoły Państwowej Straży Pożarnej znaleźli się st.asp. Paweł Mikucki i asp. Mirosław Szatkowski. Reprezentując województwo kujawsko-pomorskie w silnej stawce zajęli IX miejsce.

10 marca – Przeprowadzono egzamin teoretyczny dla strażaków będących uczestnikami jednostopniowego szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego w Chodczu przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

12 marca – Odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej KM PSP.

13 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Andrzej Podolski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

14 marca – W Chodczu odbył się egzamin praktyczny dla strażaków będących uczestnikami jednostopniowego szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku, kończący to szkolenie.

15 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego przedstawiając informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku wraz z określeniem głównych kierunków działania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w 2010 roku.

15 marca – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w spotkaniu z młodzieżą z Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, na którym omówił zasady zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w szkole.

16 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski uczestniczył w zajęciach edukacyjnych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przybliżających specyfikę działań straży pożarnej.

17 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach gm. Kowal.

18 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski uczestniczył w zajęciach edukacyjnych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przybliżających specyfikę działań straży pożarnej.

19 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

20 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski wziął udział we Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Katarzyny w Toruniu, podczas której zostały wręczone i poświęcone sztandary dla Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) oraz Klubu Motocyklowego Knight Riders IPA Łódź. We mszy uczestniczyli także przedstawiciele kierownictw MSWiA, Komendy Głównej Policji oraz delegacje służb mundurowych z województwa kujawsko-pomorskiego, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

20 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Andrzej Podolski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzynie gm. Boniewo.

23 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z Burmistrzem Brześcia Kujawskiego i Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim omawiając obchody 110-lecia powstania jednostki.

24 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z Wójtem Gminy Choceń i Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach brał udział w spotkaniu z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim, na którym omawiano sprawę zakupu nowego samochodu gaśniczego.

26 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek przedstawiając informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

27 marca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławicach gm. Izbica Kujawska.

27 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

27 marca – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej Lubraniec-Miasto.

29 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski, główna księgowa ogn. Angelika Zawitowska i zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.kpt. Jarosław Łojewski brali udział w naradzie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu dotyczącą określenia wielkości dotacji budżetowej w 2010 roku dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zasad ich podziału.

29 marca – W Fabiankach rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

30 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku.

31 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował zawody pożarnicze w ćwiczeniu bojowym o Puchar Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, które odbyły się w m. Płużnica pow. wąbrzeski.

31 marca – Ze służby w PSP odszedł na emeryturę mł.ogn. Dariusz Mikołajczak - ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.


kwiecień

kalendarz1 kwietnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki brał udział w naradzie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

1-27 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

13 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski, zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.kpt. Jarosław Łojewski i starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej we Włocławku. Był to końcowy akcent "Marszu Pamięci", zaplanowanego jako część obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, który wyruszył spod Pomnika Obrońców Wisły. "Marsz Pamięci" uczcił też pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria, towarzyszący im ministrowie, parlamentarzyści, osobistości, dowódcy sił zbrojnych i przedstawiciele Rodzin Katyńskich.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski złożył wiązankę kwiatów pod „Pomnikiem Sapera" we Włocławku z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, na którym przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu włocławskiego za I kwartał 2010 roku.

19 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Regionalnej Komisji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowanego przez KRUS we Włocławku.

19 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włocławku.

22 kwietnia – Przeprowadzono egzamin teoretyczny dla strażaków będących uczestnikami jednostopniowego szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego w Fabiankach przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

23 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w m. Przyjezierze pow. mogileński.

23 i 27-28 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

26 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obradach XLII Sesji Rady Miasta Włocławek, podczas której przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa m. Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

26 kwietnia – W Fabiankach odbył się egzamin praktyczny dla strażaków będących uczestnikami jednostopniowego szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku, kończący to szkolenie.

29 kwietnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był członkiem komisji konkursowej w miejskim konkursie wiedzy o obronie cywilnej „BEZPIECZNE ŻYCIE - 2010" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Włocławka.

30 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Regionalnej Komisji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez KRUS we Włocławku.

30 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystościach z okazji 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu, podczas których odsłonięto pomnik króla, zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa wodnego SRw i samochodu gaśniczego GCBA 8/50.


maj

kalendarz1 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2/25 podczas uroczystego otwarcia sezonu lotniczego 2010 na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w połączonych obchodach z okazji 760-lecia nadania praw miejskich dla Brześcia Kujawskiego, 775-lecia Kościoła Farnego w Brześciu Kujawskim i 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

3 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystościach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach, które odbyły się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową dowodzoną przez mł.kpt. Marcina Czerwińskiego. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona Msza święta za Ojczyznę.

3 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa drogowego SLRt podczas „Majówki z Włocławskim Centrum Kultury", która odbyła się w Parku Miejskim im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku.

4 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brali udział w uroczystości wręczenia strażakom z Zakładowej Straży Pożarnej „Anwil" S.A. we Włocławku świadectw ukończenia szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i przekazania tej jednostce ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA 12/6 na podwoziu Scania.

4 maja – W Katedrze Bydgoskiej została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z terenu województwa, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz jego zastępcy, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu wraz z zastępcami, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego, Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego, poczty sztandarowe komend Państwowej Straży Pożarnej i zarządów powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego województwa.

7 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyły się miejskie i powiatowe obchody Dnia Strażaka 2010. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami wręczenia wielu odznaczeń i medali. Złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: mł.kpt. Dariusz Politowski, asp.sztab. Janina Brzezińska, asp.sztab. w st. spocz. Tomasz Gniewecki, asp.sztab. Sławomir Kurlapski, st.asp. Tomasz Świderek, asp. Sławomir Bartliński, asp. Alfred Chojnacki, st.ogn. Jarosław Ryniec; srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: mł.kpt. Jarosław Łojewski, mł.kpt. Roman Zaborowski, asp.sztab. Krzysztof Bielicki, asp.sztab. Mariusz Sinczewski, asp. Mirosław Szatkowski, mł.asp. Jarosław Kowalczyk, ogn. Urszula Przybyłowska, ogn. Angelika Zawitowska, mł.ogn. Konrad Chmielewski; brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: st.kpt. Sławomir Zawitowski, kpt. Mariusz Bladoszewski, mł.kpt. Arkadiusz Ziółkowski, st.asp. Robert Woźniak, mł.asp. Maciej Waleczko, st.ogn. Grzegorz Falszewski, st.ogn. Krzysztof Kurdupski, st.ogn. Grzegorz Perliński, ogn. Adam Gdański, ogn. Przemysław Górnicki, st.sekc. Krzysztof Czerwiński, st.sekc. Arkadiusz Fronckiewicz, st.sekc. Dariusz Korpolak, st.sekc. Dariusz Pawlak, st.str. Arkadiusz Fryżewski. Wręczono także akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse w stopniu otrzymali - stopień brygadier: mł.bryg. Dariusz Kuligowski, mł.bryg. Janusz Piasecki; stopień starszy kapitan: kpt. Marek Lewandowski; stopień starszy aspirant: asp. Sławomir Bartliński, asp. Dariusz Rosiński; stopień aspirant: mł.asp. Kazimierz Mechuła; stopień starszy ogniomistrz: ogn. Dariusz Afeltowicz, ogn. Grzegorz Falszewski, ogn. Krzysztof Jankowski, ogn. Grzegorz Kamiński, ogn. Jakub Kowalski, ogn. Jarosław Kozakowski, ogn. Krzysztof Kurdupski, ogn. Ireneusz Kurlapski, ogn. Krzysztof Nowakowski, ogn. Konrad Osmałek, ogn. Piotr Owsianowski, ogn. Arkadiusz Rogowicz, ogn. Roman Suchomski, ogn. Robert Szymański; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Marcin Lenczewski, mł.ogn. Rafał Seroczyński, mł.ogn. Grzegorz Szarwas; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Konrad Chmielewski, st.sekc. Ryszard Kalinowski, st.sekc. Dawid Zieliński; stopień starszy sekcyjny: sekc. Krzysztof Czerwiński, sekc. Arkadiusz Fronckiewicz, sekc. Dariusz Korpolak, sekc. Dariusz Pawlak, sekc. Piotr Rogalewski, sekc. Andrzej Szarwas. Podczas uroczystości komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski otrzymali medale okolicznościowe z okazji 700-lecia urodzin Kazimierza III Wielkiego, który w imieniu Komitetu Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu wręczył Burmistrz Miasta Kowal Eugeniusz Gołembiewski.

7 maja – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 bryg. Dariusz Krysiński był członkiem komisji konkursowej podczas eliminacji powiatowych do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej „Bezpieczne Życie 2010", które organizowało Starostwo Powiatowe we Włocławku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

8 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości z okazji 65. rocznicy Dnia Zwycięstwa we Włocławku. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził st.kpt. Sławomir Zawitowski.

12 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

13 maja – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku.

14 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku celem omówienia organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego.

15 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2010, które odbyły się w Żninie. Na tych obchodach akt nadania stopnia brygadier odebrał mł.bryg. Andrzej Podolski, brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymali: bryg. Jacek Czerwiński, bryg. Dariusz Krysiński, bryg. Dariusz Kuligowski i st.kpt. Marek Lewandowski, zaś Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymał asp.sztab. Krzysztof Kułaczkowski. Podczas uroczystości Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała łódź partolowo-ratowniczą płaskodenną MARIMS 700 na przyczepie podłodziowej. Przeznaczona jest ona dla specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Zakup pojazdu był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej - w ugrupowaniu ewakuacyjnym".

19 maja – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w naradzie służbowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, która odbyła się w Rypinie.

19 maja – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

20 maja – Odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie Zakładu Karnego we Włocławku, w których brały udział zastępy GCBA 5/36 z JRG nr 1 i GBA 2/25 z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Ćwiczenia obserwował naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki.

22 maja – W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP, po wizytacji na zaporze wodnej we Włocławku, odbyło się spotkanie rządowego sztabu zarządzania kryzysowego, w którym brali udział Marszałek Sejmu RP p.o. Prezydenta RP Bronisław Komorowski, Premier Donald Tusk, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Wicewojewoda Mazowiecki, Wicewojewoda Pomorski, przedstawiciele wojska, Policji i innych służb, komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i komendanci gminni Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego.

24 maja – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół w Smólniku gm. Włocławek.

27 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

29 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził zajęcia pod hasłem „Mój dom jest przyjazny i bezpieczny" w ramach Festiwalu Nauki „Baw się i bądź bezpieczny" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 20 we Włocławku.

31 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącą na emeryturę st.ogn. Grażynę Korzeniewską - starszego technika w Sekcji Finansów.


czerwiec

kalendarz1 czerwca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski i starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Maciej Wojtalik brali udział w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/36 na imprezie z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się przy Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku.

5 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

5 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika hydraulicznego SH-40 oraz podali pianę gaśniczą z samochodu GCBA 5/36 podczas charytatywnej imprezy sportowo-rekreacyjnej „Słoneczny Piknik", która odbyła się na Stadionie WKP Włocłavia we Włocławku.

5 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych drabiny mechanicznej SCD-30 podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez TKKF Ognisko „Horyzont" i Urząd Miasta Włocławek.

7 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, na którym omawiano sytuację powodziową.

9 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w imprezie o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego p.n. „Rowerowe wakacje", zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku na terenie Aeroklubu Włocławskiego. Na imprezie tej strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa drogowego SLRt.

12 czerwca – W Brześciu Kujawskim odbyły się IV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego. W konkurencji mężczyzn uczestniczyły 32 drużyny, zwyciężyła drużyna OSP w Kowalu, II miejsce zajęła drużyna OSP w Świątkowicach (gm. Baruchowo), III miejsce – drużyna OSP w Rzadkiej Woli (gm. Brześć Kujawski). W konkurencji kobiet wystartowała jedna drużyna z OSP w Smólniku, a w konkurencji dziewcząt w kategorii wiekowej 12-16 lat - MDP w Warząchewce. W konkurencji chłopców w kategorii wiekowej 12-16 lat I miejsce zajęła MDP w Smólniku, a II miejsce – OSP w Warząchewce (wszystkie gm. Włocławek).

12 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu pożarniczego GBA 2/25 podczas akcji społecznej „Zbiórka Krwi", która odbyła się przy Centrum Handlowym TESCO we Włocławku.

12-13 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP zabezpieczali pod względem przeciwpożarowym VIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej „Brukarnia", który odbył się we Włocławku.

13 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika hydraulicznego SH-40 podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Akzo Nobel we Włocławku.

20 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GCBA 5/36 oraz podali pianę gaśniczą podczas pikniku integracyjnego „Tacy sami" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie.

22 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wziął udział w akcji „Dni bezpieczeństwa" organizowanej przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

22 czerwca – W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się III Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych na dystansie 5 km. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: mł.bryg. Grzegorz Jankowski, mł.kpt. Marcin Jaworski, mł.asp. Maciej Waleczko, str. Dominik Rojewski i str. Łukasz Ritter zajęła II miejsce. Indywidualnie w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii "seniorzy" zwyciężył mł.asp. Maciej Waleczko. W klasyfikacji „seniorzy" str. Dominik Rojewski zajął IV miejsce, a mł.bryg. Grzegorz Jankowski VI miejsce w kategorii „weterani". Rywalizację obserwował komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski.

24 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa wodnego SCKw oraz łodzi Marims 700 na jeziorze w m. Skępe pow. lipnowski z okazji zjazdu Związku Zawodowego Strażaków „Florian".

25 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w okolicznościowym spotkaniu z okazji 60-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego okręgu płocko-włocławskiego.

26 czerwca – Odbyły się ćwiczenia p.k. „Lubień 2010" zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku dla jednostek OSP z terenu gmin Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i z miasta Lubraniec.

26 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/36 na imprezie z okazji Dnia Dziecka, która została zorganizowana przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider" Włocławek w Zarzeczewie.

28 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i kapelan diecezjalny strażaków ks. dr Wojciech Frątczak spotkali się z Biskupem Włocławskim Wiesławem Meringiem, który przekazał podziękowania dla strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku biorących udział w akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu 2010 roku.

29 czerwca – W Urzędzie Miasta Włocławek odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i medali dla uczestników rozgrywek XI edycji DGS Futsal Ligi, w których rywalizowały zespoły oldbojów. Puchary wręczał zastępca prezydenta Włocławka Arkadiusz Horonziak, który patronował tym rozgrywkom. Rozgrywki wygrała drużyna Straży Pożarnej, w składzie której występowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku: mł.bryg. Grzegorz Jankowski, st.kpt. Grzegorz Sadowski, asp. Artur Piotrowski, asp. Sławomir Jaszczak, st.ogn. Grzegorz Falszewski i ogn. Marcin Piotrowski. W klasyfikacji strzelców na drugim miejscu, pośród 91 zawodników, z 32 trafieniami uplasował się asp. Artur Piotrowski. Na uroczystości obecny był komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski.

29 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Włocławek p. Włodzimierzem Pamfilem omawiając wspólne przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej kompleksów leśnych w okresie letnim.


lipiec

kalendarz4 lipca – We Włocławku przeprowadzono akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „STOP POWODZIOM", podczas której przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych i zawodowych jednostek Straży Pożarnej oraz innych grup i jednostek ratowniczych.

4 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP zabezpieczali „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody" zorganizowane przez Klub Jeździecki „Bogucin".

8 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w konferencji prasowej kończącej projekt p.n. „Doposażenie bazy sprzętowej Kompanii Powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej PSP w ugrupowaniu ewakuacyjnym".

8 lipca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w budynku produkcyjnym firmy WIKA Polska S.A. we Włocławku.

11 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w VIII Okręgowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

13 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Włocławek w sprawie zakupu pilarski spalinowej do drewna na potrzeby JRG nr 1 KM PSP we Włocławku.

15 lipca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto absolwenta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

16 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, na którym omawiano rozdział środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przydzielonych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

28 lipca – W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu odbyło się seminarium na temat wdrażania w proces szkolenia strażaków technologii trenażerów pożarowych. Trenażery pożarowe symulują pożary, umożliwiając strażakom ćwiczenie ich gaszenia w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. W szkoleniu z ramienia Komendy Miejskiej PSP we Włocławku uczestniczyli zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski, zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomir Zawitowski i zastępca dowódcy JRG nr 2 st.asp. Sławomir Bartliński.

30 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili na boisku przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku, pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 z użyciem piany gaśniczej dla dzieci z półkolonii letnich.

31 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GCBA 5/36 z podaniem piany gaśniczej na Festynie Rodzinnym NZS zorganizowanym z okazji 10-lecia Zrzeszenia.


sierpień

kalendarz1 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa drogowego SLRt podczas pikniku w m. Grabkowo gm. Kowal.

12-23 sierpnia – W Sekcji Finansów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach kontroli Urzędu Miasta Włocławek.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego we Włocławku, na których Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową.

19 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył pod Pomnikiem Obrońców Wisły 1920r. we Włocławku w wojewódzkich uroczystościach z okazji 90. rocznicy "Cudu nad Wisłą" zorganizowanych przez Diecezję Włocławską, Urząd Marszałkowski w Toruniu i Urząd Miasta Włocławek, na których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

22 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 z podaniem piany gaśniczej podczas „Pikniku rodzinnego" w Baruchowie.

23-27 sierpnia – W Sekcji Finansów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek z siedzibą we Włocławku.

25 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

25 sierpnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

26-27 sierpnia – Dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania asp.sztab. Sławomir Kurlapski, asp. Mirosław Szatkowski i mł.asp. Adam Gdański uczestniczyli w m. Piła Młyn pow. tucholski w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

28 sierpnia – W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się wakacyjny spacer z przewodnikiem zorganizowany przez Włocławską Informację Turystyczną. Mieszkańcy Włocławka, którzy odwiedzili naszą jednostkę zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu, z warunkami pełnienia służby przez strażaków oraz obejrzeli pokaz wspinania po drabinie hakowej.

28 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 z podaniem piany gaśniczej oraz zabezpieczali pokaz sztucznych ogni podczas XII Festynu Rodzinnego „Solidarności" we Włocławku.

30-31 sierpnia – Dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania mł.kpt. Roman Zaborowski i asp. Alfred Chojnacki uczestniczyli w m. Piła Młyn pow. tucholski w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

31 sierpnia – Na emeryturę przeszedł st.str. Arkadiusz Fryżewski - młodszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.


wrzesień

kalendarz1 września – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto absolwenta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

1 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystościach związanych z 71. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową, którą prowadził mł.kpt. Marcin Czerwiński.

3 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski brali udział w uroczystym przekazaniu Zakładowej Straży Pożarnej Anwil S.A. podnośnika hydraulicznego SCH-53 Bronto na podwoziu Volvo.

5 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 podczas Dożynek Gminnych w Kruszynie gm. Włocławek.

5 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 z podaniem piany gaśniczej podczas festynu dla dzieci „Pożegnanie lata" zorganizowanego przez Klub „Łęg" we Włocławku.

10 września – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się egzamin sprawdzający strażaków PSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

11 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórznie gm. Fabianki.

11 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 z podaniem piany gaśniczej a strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP - drabiny mechanicznej SCD-30 podczas festynu sportowo-rekreacyjnego „Pożegnanie lata" we Włocławku organizowanego przez TKKF „Horyzont" i Urząd Miasta Włocławek.

11 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Osiedlową Sekcję nr 3 we Włocławku.

12 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Prymasa Polski, kończącej centralną uroczystość trzydniowego dziękczynienia diecezji włocławskiej za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki.

14-15 września – W Lipnie i Kruszwicy odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła II miejsce w  klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: str. Krzysztof Ciesielski, mł.kpt. Marcin Czerwiński, st.sekc. Arkadiusz Fronckiewicz, asp. Sławomir Jaszczak, st.ogn. Jarosław Kozakowski, str. Sebastian Pilip, asp. Artur Piotrowski, st.ogn. Marcin Piotrowski, str. Dominik Rojewski, mł.asp. Maciej Waleczko, sekc. Daniel Wojdyła. Na zamknięciu mistrzostw obecny był zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski.

16-19 września – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego. Kurs ukończyło 13 osób.

20 września – W Ustroniu gm. Lubanie rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

21 września – Komenda Miejska PSP pozyskała nowy ciężki ciągnik siodłowy z naczepą cysterną do przewozu wody GBM 24,5/2x16 na podwoziu Scania wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy 324 kW, spełniający normę czystości spalin Euro 5, zakupiony ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Cysterna przystosowana jest do przewożenia wody w temperaturach od -20°C do +50°C. Pojazd może samodzielnie prowadzić działania gaśnicze. Wyposażony jest w dwie niezależne motopompy M16/8 FOX III firmy Rosenbauer z jednostopniową pompą wirową napędzaną silnikiem benzynowym BMW o mocy 50 kW. Wydajność motopompy 1900 litrów na minutę. Czas opróżnienia cysterny przez motopompy wynosi około 6 minut. Przedział motopomp posiada niezależne ogrzewanie. Ponadto pojazd wyposażono w motopompę pływającą M4/2 Niagara z silnikiem Hondy o mocy 4 KW. Wydajność motopompy 1200 litrów na minutę. Nowa cysterna jest wyposażona w armaturę wodną (węże tłoczne i ssawne, prądownice, rozdzielacze, klucze do hydrantów oraz w dwa przenośne działka wodne DWP/24/32/40), sprzęt do oświetlenia terenu działania oraz kamerę monitorującą z monitorem w kabinie. Na wyposażeniu znajduje się urządzenie do dystrybucji wody za pomocą 10 zaworów nalewowych. Samochód został zabudowany w firmie PIOTR WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielska-Białej.

22 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w happeningu z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu, zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku.

22 września – Pluton ratownictwa chemicznego, w skład którego wchodzą samochody SLRR, SCRchem i GCBA 8/50 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP i samochód GBA 2/25 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP brał udział w ćwiczeniach p.k. „GASPOL 2010", które odbyły się w Rypinie.

23 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy" w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

23 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej, na którym omawiano sprawy związane z pozyskaniem samochodu gaśniczego.

23 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku.

23 września – Pluton ratownictwa chemicznego, w skład którego wchodzą samochody SLRR, SCRchem i GCBA 8/50 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP i samochód GBA 2/25 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP brał udział w ćwiczeniach p.k. „Bory Tucholskie 2010", które odbyły się w Tucholi.

24 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w Dniu Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa drogowego SLRt.

27 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 6 we Włocławku.

29 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Gimnazjum nr 4 we Włocławku.

30 września-1 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie szkoleniowej komendantów miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Chomiąża Szlachecka pow. żniński.


październik

kalendarz5 października - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

6 października – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

6 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w konferencji podsumowującej realizację projektu „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej - w ugrupowaniu pompowym", która odbyła się w Toruniu.

6 października – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w szkoleniu związanym z budową Systemu Przetwarzania Danych dla jednostek organizacyjnych PSP zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

7 października – Prezydent Miasta Włocławek Pan Andrzej Pałucki aktem notarialnym przekazał Komendantowi Miejskiemu PSP st.bryg. Grzegorzowi Świątkowskiemu teren przy ulicy Brzezinowej we Włocławku pod budowę nowej strażnicy.

7 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 36 we Włocławku.

8 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Świszewach gm. Izbica Kujawska w związku z realizacją projektu „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego".

8 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku.

8 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku.

9 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce Polskiej gm. Włocławek.

9 października – Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku połączonej z uroczystością z okazji 15-lecia istnienia uczelni.

12 października – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 st.kpt. Sławomir Zawitowski wziął udział w uroczystym apelu, który odbył się pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 67. rocznicy bitwy pod Lenino.

13 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej.

15 października – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu br. Akty nadania wyższych stopni służbowych wręczali Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Tomasz Leszczyński i Prezydent Miasta Włocławek Andrzej Pałucki. Awanse w stopniu otrzymali: stopień starszy ogniomistrz: ogn. Marek Chrzanowski, ogn. Marcin Majewski, ogn. Jacek Pawiński, ogn. Marcin Piotrowski, ogn. Zbigniew Rewers, ogn. Sławomir Ryniecki; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Arkadiusz Kurdupski, mł.ogn. Robert Kwapiński, mł.ogn. Radosław Wuciński; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Mariusz Chmielewski, st.sekc. Arkadiusz Gałęzewski, st.sekc. Arkadiusz Krzemieniewski, st.sekc. Piotr Kurant, st.sekc. Bartosz Lewandowski, st.sekc. Paweł Orliński; stopień starszy strażak: str. Kamil Skalski, str. Maciej Waliszewski.

16 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w naradzie szkoleniowej komendantów miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Zacisze pow. tucholski.

20 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości pogrzebowej śp. druha Wiesława Krzanowskiego Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

21 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

23 października – W Ustroniu gm. Lubanie odbył się egzamin dla strażaków będących uczestnikami jednostopniowego szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku, kończący to szkolenie.

26 października – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez zespół kontrolny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

28 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na której przedstawił informację dotyczącą interwencji na terenie miasta Włocławka w I półroczu 2010 roku.

28 października – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 bryg. Dariusz Krysiński był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na ul. Mechaników we Włocławku.


listopad

kalendarz3-5 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 bryg. Dariusz Krysiński oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 bryg. Andrzej Podolski wzięli udział w naradzie szkoleniowej pionu operacyjnego komend miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Elgiszewo pow. golubsko-dobrzyński.

4 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, na którym omówiono i ustalono zadania administracji, jednostek, służb i straży dotyczące przedsięwzięć mających na celu wsparcie działań w procesie koordynacji i zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatu Włocławskiego w okresie zimowym 2010/2011.

4-5 listopada – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski uczestniczył w naradzie szkoleniowej pionu kadrowego komend miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Elgiszewo pow. golubsko-dobrzyński.

4 listopada – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 st.asp. Sławomir Bartliński był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na ul. 3 Maja we Włocławku.

5 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu 2010 roku.

5 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Skarbnika tej jednostki.

5 listopada – W Inowrocławiu odbyła się uroczystość przekazania samochodu pożarniczego Komendzie Powiatowej PSP, podczas której srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymał st.asp. Sławomir Bartliński, a brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" mł.bryg. Grzegorz Jankowski.

8 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

9 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym spotkaniu członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku z przedstawicielami władz samorządowych Powiatu Włocławskiego i Miasta Włocławek.

9 listopada – Słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożyli wizytę w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku, podczas której zapoznali się ze specyfiką służby i zadaniami spoczywającymi na Państwowej Straży Pożarnej, sprzętem będącym na wyposażeniu naszej jednostki oraz warunkami socjalnymi strażaków.

9 listopada – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 st.asp. Sławomir Bartliński był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w kompleksie szkolnym w Kowalu.

10 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na ul. Obrońców Wisły 1920r. we Włocławku.

11 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości oraz w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa prowadzona przez zastępcę dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomira Zawitowskiego.

16 listopada – Z okazji Dnia Służby Więziennej komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku.

16 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 18 we Włocławku.

18-20 listopada – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego. Kurs ukończyło 17 osób.

19 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim wzięli udział w uroczystości przekazania samochodu terenowego Toyota Hilux Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

19 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się egzamin sprawdzający strażaków PSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

22-26 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w szkoleniu dla użytkowników zaawansowanych systemu SPD w m. Płotki pow. pilski.

24 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w prezentacji systemów łączności firmy DGT Sp. z o.o. mogących mieć zastosowanie w stanowiskach kierowania, która odbyła się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

24 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 35 we Włocławku.

24 listopada – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej st.kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w seminarium technicznym poświęconym systemom oddymiania i systemom sygnalizacji pożaru.

25 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

26 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Gimnazjum nr 9 we Włocławku.

26 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych w zakładzie SUPERFOS Poland Sp. z o.o. w m. Kaliska gm. Lubień Kujawski z udziałem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubienia Kujawskiego.

28 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości 40-lecia posługi kapłańskiej kapelana wojewódzkiego strażaków mł.bryg. ks. Zenona Rutkowskiego, która odbyła się w Inowrocławiu.


grudzień

kalendarz1 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie strażaków w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, obejmujące zabezpieczenie miejsca lądowania dla śmigłowca LPR, współdziałanie z załogą śmigłowca oraz postępowanie na wypadek awarii lub katastrofy lotniczej.

2-3 grudnia – W naradzie szkoleniowej zorganizowanej w m. Tleń pow. świecki przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu wzięli udział kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński i starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski.

3 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym apelu w Toruniu, podczas którego wręczono odznaczenia i akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse w stopniu otrzymali: stopień młodszy brygadier st.kpt. Grzegorz Sadowski; stopień kapitan mł.kpt. Jarosław Łojewski.

8 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie z Komendantami Gminnymi i Miejsko-Gminnymi OSP oraz naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu włocławskiego, która odbyła się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

9 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono drugą turę szkolenia strażaków w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

10 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP brali udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, Wójta Gminy Choceń, Komendę Miejską PSP we Włocławku i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach. Podczas spotkania Złotym Znakiem Związku odznaczony został st.bryg. Robert Majewski.

13 grudnia – Na zaproszenie Prezydenta Miasta Włocławek komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym.

14 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą II JRG nr 1.

14 grudnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski uczestniczył w naradzie szkoleniowej pionu kadrowego komend miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

14 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono trzecią turę szkolenia strażaków w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

15-16 grudnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski brał udział w szkoleniu rzeczników prasowych komendantów powiatowych i miejskich PSP, które odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

20 grudnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wziął udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju.

20 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę gazu ziemnego w 2011 roku Przedsiębiorstwu PGNiG SA w Warszawie Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku Gazownia w Bydgoszczy.

21 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą III JRG nr 1 i JRG nr 2.

22 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą I JRG nr 1 i JRG nr 2.

23 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą II JRG nr 2.

23 grudnia – Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/25 na podwoziu Renault Midlum 300.14 (4x4).

28 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie służbowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

29 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę paliw płynnych w 2011 roku P.P.H.U. „PETROMAN" DETAL-HURT Kazimierz Mańkowski z Lubrańca-Parcele.

30 grudnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lubrańcu.

⇐ COFNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda