styczeń

kalendarz3 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

7 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości objęcia stanowiska Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

7 stycznia – W ramach 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu specjalnego SH-40 podczas festynu w m. Kowal, zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP zabezpieczali koncert zespołów rokowych w hali OSiR i pokaz ogni sztucznych „Światełko do nieba" we Włocławku.

8 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek połączonym ze spotkaniem świąteczno-noworocznym.

8 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

8 stycznia – Starszy inspektor w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 st.asp. Dariusz Rosiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisku gm. Fabianki.

15 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w Spotkaniu Noworocznym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Bydgoszczy.

15 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

16 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

16 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

16 stycznia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

19 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym kapelana wojewódzkiego strażaków mł.bryg. ks. Zenona Rutkowskiego ze strażakami Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

20 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 66. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła także kompanię honorową.

21 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu gm. Chodecz.

22 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

22 stycznia – Starszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie gm. Baruchowo.

22 stycznia – Starszy inspektor w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 st.asp. Dariusz Rosiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmicy gm. Fabianki.

22 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

27 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w podsumowaniu 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się we Włocławku.

28 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski przedstawili kujawsko-pomorskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Toruniu st.bryg. Tomaszowi Leszczyńskiemu i jego zastępcy bryg. Krzysztofowi Michałowskiemu koncepcję utworzenia specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego na bazie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

28 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

29 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

29 stycznia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Woli gm. Brześć Kujawski.

29 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

31 stycznia – Na emeryturę przeszedł st.ogn. Edward Zieliński - dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.


luty

kalendarz3-17 lutego – W Czerniewicach gm. Choceń odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie, które kończyło się egzaminami teoretycznym i praktycznym, ukończyło 43 strażaków.

4 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiczewach gm. Chodecz.

5 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

5 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu gm. Włocławek.

6 lutego – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

11 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości zakończenia zawodowej służby wojskowej przez komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku ppłk. Jana Srokę.

11 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym IX edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowanym przez KRUS we Włocławku.

12 lutego – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce gm. Włocławek.

12 lutego – Starszy inspektor w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 st.asp. Dariusz Rosiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmicy Małej gm. Fabianki.

13 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólsku gm. Włocławek.

13 lutego – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

17 lutego – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński i starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski uczestniczyli w odprawie służbowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

18 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku, która odbyła się w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

18 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski i zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego kpt. Jarosław Łojewski brali udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

18 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

19 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

19 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzadkiej Woli gm. Brześć Kujawski.

19 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

19 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłótnie gm. Baruchowo.

19 lutego – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

20 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

20 lutego – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie gm. Lubraniec.

21 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

23 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych i realizacji zadań obronnych w 2011 roku, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

23 lutego – W Inowrocławiu odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym. Po doskonałej grze w całym turnieju mistrzem województwa została pierwsza drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie st.asp. Paweł Mikucki i asp. Mirosław Szatkowski, zdobywając ten tytuł czwarty raz z rzędu.

24-27 lutego – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego. Kurs ukończyło 18 strażaków.

24 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Markecie Budowlanym OBI we Włocławku.

25 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym pożegnaniu przechodzącego na emeryturę dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku płk. Janusza Wielgopolana.

25 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 66. rocznicy wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą.

25 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

25 lutego – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławicach gm. Lubień Kujawski.

26 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego kpt. Jarosław Łojewski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

26 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie gm. Brześć Kujawski.

26 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.asp. Sławomir Bartliński wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębinie gm. Lubraniec.

27 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

27 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec.


marzec

kalendarz1-5 marca – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla dowódców OSP. Kurs ukończyło 18 strażaków.

1 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęły się trzy kursy specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla 77 strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

5 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

5 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemnówku gm. Lubraniec.

5 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynkach gm. Baruchowo.

6 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach gm. Lubraniec.

7 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Celem kontroli było sprawdzenie realizacji umów o zorganizowanie stażu zawodowego.

12 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

12 marca – Dowódca JRG nr 2 bryg. Andrzej Podolski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie gm. Boniewo.

12 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

12 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.asp. Sławomir Bartliński wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach gm. Choceń.

12 marca – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Kurs ukończyło 18 strażaków.

13 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.asp. Sławomir Bartliński brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce gm. Lubraniec.

13 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

14-18 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski brał udział w szkoleniu dla użytkowników zaawansowanych systemu SPD, które odbyło się w Dźwirzynie (woj. zachodniopomorskie).

15-28 marca – W Lubrańcu odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie, które kończyło się egzaminami teoretycznym i praktycznym, ukończyło 40 strażaków.

16 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

17 marca – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w naradzie koordynacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szkodnictwa leśnego w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek.

18 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Kowal, który odbył się w Rakutowie.

18 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski brali udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

19 marca – Dowódca JRG nr 2 bryg. Andrzej Podolski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

22 marca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski, zastępca dowódcy zmiany w JRG nr 2 asp. Kazimierz Mechuła i dowódca sekcji w JRG nr 1 asp. Cezary Borowiecki uczestniczyli w naradzie szkoleniowej dotyczącej ewidencjonowania czasu służby, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu.

24 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym otwarciu III Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym w Grudziądzu.

24 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Hydrobudowie S.A. we Włocławku.

25 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Lubanie.

25 marca – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński i starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski uczestniczyli w naradzie instruktażowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

26 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej Lubraniec-Miasto.

28 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym IX edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowanym przez KRUS we Włocławku.

30 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę z dniem 31 marca 2011 roku st.ogn. Mirosława Balcerkowskiego - starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

30 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu Włocławskiego przedstawiając informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2010 roku.

31 marca – W ramach VIII Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości w Komendzie Miejskiej PSP gościło 15 uczniów Technikum Samochodowego we Włocławku, zapoznając się ze specyfiką służby w Państwowej Straży Pożarnej.

31 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończył się pierwszy kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

31 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęto nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.


kwiecień

kalendarz1-12 kwietnia – W Świątkowicach gm. Baruchowo odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie, które kończyło się egzaminami teoretycznym i praktycznym, ukończyło 29 strażaków.

1 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończył się drugi kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

5 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończył się trzeci kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

8 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP gm. Chodecz.

8 kwietnia – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński i starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski uczestniczyli w naradzie instruktażowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

9 kwietnia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie" we Włocławku, podczas którego przedstawił zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym.

11 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

14 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym zebraniu Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych.

14 kwietnia – Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Maciej Wojtalik uczestniczył w szkoleniu pn. „Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w służbie cywilnej", które odbyło się w Bydgoszczy.

15-26 kwietnia – Przeprowadzono nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

15 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Baruchowo, który odbył się w Kłótnie.

15 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Bobrownikach pow. lipnowski.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki uczestniczyli w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Brześć Kujawski.

18 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Włocławek.

21 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się ze Starostą Włocławskim p. Kazimierzem Kacą omawiając możliwość dofinansowania zakupu samochodu specjalnego - podnośnik hydrauliczny z drabiną dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

21 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski podczas posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku przedłożył informację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej za 2010 rok.

26 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończono nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

27 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek p. Andrzejem Pałuckim omawiając możliwość dofinansowania zakupu samochodu specjalnego - podnośnik hydrauliczny z drabiną dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

29 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski na V Sesji Rady Powiatu we Włocławku przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa Powiatu Włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 rok.


maj

kalendarz2 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z ks. prałatem Stanisławem Waszczyńskim i kapelanem diecezjalnym strażaków ks. dr. hab. Wojciechem Frątczakiem omawiając organizację Mszy Świętej w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Bazylice Katedralnej.

3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystościach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach, które odbyły się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową dowodzoną przez st.kpt. Sławomira Zawitowskiego. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona Msza święta za Ojczyznę.

3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

4 maja – W Bazylice Katedralnej we Włocławku została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego celebrowana przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. We mszy uczestniczyła wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz jego zastępcy, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu wraz z zastępcami, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego, Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek funkcjonujących na terenie naszego województwa. We Mszy Świętej uczestniczyła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

5 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach Międzynarodowego Roku Lasów zorganizowanych przez Nadleśnictwo Włocławek.

6 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyły się miejskie i powiatowe obchody Dnia Strażaka 2011. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami wręczenia wielu odznaczeń i medali. Złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: st.kpt. Marek Lewandowski, kpt. Marcin Czerwiński; srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: mł.bryg. Grzegorz Jankowski, asp. Sławomir Jaszczak, asp. Artur Piotrowski, st.ogn. Krzysztof Jankowski, st.ogn. Konrad Osmałek, st.ogn. Piotr Owsianowski, st.ogn. Marcin Piotrowski, ogn. Radosław Wuciński, st.str. Stanisław Węgrzynowski; brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: kpt. Maciej Górecki, st.asp. Marcin Błaszczyk, st.asp. Krzysztof Rogalewski, asp. Kazimierz Mechuła, st.ogn. Dariusz Afeltowicz, st.ogn. Marek Chrzanowski, st.ogn. Grzegorz Kamiński, st.ogn. Jacek Niedzielski, st.ogn. Tomasz Snopkowski, st.ogn. Robert Szymański, st.ogn. Piotr Tuchorski, ogn. Andrzej Górecki, ogn. Arkadiusz Kurdupski, mł.ogn. Mariusz Chmielewski, mł.ogn. Arkadiusz Krzemieniewski, mł.ogn. Piotr Kurant, mł.ogn. Bartosz Lewandowski, mł.ogn.. Łukasz Politowski, mł.ogn. Dawid Zieliński, st.sekc. Grzegorz Wojdyła, sekc. Krzysztof Ciesielski, sekc. Maciej Kowalski. Wręczono także akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse w stopniu otrzymali: stopień kapitan: mł.kpt. Marcin Czerwiński, mł.kpt. Dariusz Politowski; stopień starszy aspirant: asp. Alina Chojnacka; stopień aspirant: mł.asp. Jarosław Kłudkowski, mł.asp. Jarosław Kowalczyk; stopień starszy ogniomistrz: ogn. Przemysław Górnicki, ogn. Urszula Przybyłowska, ogn. Piotr Tuchorski, ogn. Angelika Zawitowska; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Edward Pawlak, st.sekc. Łukasz Politowski; stopień starszy sekcyjny: sekc. Sławomir Banasiak, sekc. Mariusz Chrobociński, sekc. Adam Stuczyński, sekc. Grzegorz Wojdyła. Podczas uroczystości ks. Marcin Filas z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku dokonał poświęcenia nowych samochodów: samochodu cysterny GCBM 24,5/2x16 z ciągnikiem siodłowym Scania i samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/25 na podwoziu Renault.

6 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski podczas posiedzenia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Włocławek w 2010 roku.

6 maja – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski był członkiem komisji konkursowej podczas eliminacji powiatowych do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej „Bezpieczne Życie 2011", które organizowało Starostwo Powiatowe we Włocławku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

8 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości z okazji 66. rocznicy Dnia Zwycięstwa we Włocławku. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził st.kpt. Sławomir Zawitowski.

9 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski podczas IX Sesji Rady Miasta Włocławek przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Włocławek w 2010 roku.

9 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

10 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uzgodnił Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Włocławek w zakresie dotyczącym spraw ochrony przeciwpożarowej.

10 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Bogdanem Sowińskim dotyczącym finansowania zakupu samochodów gaśniczych dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w 2011 roku.

10 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku.

12 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu podsumowującym IX edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011".

12 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP gm. Izbica Kujawska.

12 maja – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku.

12 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie gm. Lubień Kujawski.

12 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej w Kaliskach Kujawskich gm. Lubień Kujawski.

12-27 maja – W Guźlinie gm. Brześć Kujawski odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie, które kończyło się egzaminami teoretycznym i praktycznym, ukończyło 45 strażaków.

14 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2011, które odbyły się w Nakle nad Notecią.

14 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2/25 oraz podali pianę gaśniczą podczas imprezy dla dzieci pod hasłem „Z bezpieczeństwem na Ty" zorganizowanej przez Klub „Łęg" we Włocławku.

14-18 maja – Starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 st.ogn. Marcin Piotrowski był reprezentantem Polski podczas 7. Mistrzostw Europy Strażaków w Piłce Halowej, które odbyły się w Ostrawie (Czechy).

16 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Modzerowie gm. Włocławek.

17 maja – Ze służby w PSP odszedł ogn. Tomasz Kowalski - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

18 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystych obchodach XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku.

20 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP gm. Lubraniec.

20 maja – Podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 2011 organizowanych w Płowcach przez Komendę Powiatową PSP w Radziejowie, odznaczeni zostali przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego: Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę st.ogn. w st. spocz. Edward Zieliński; Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę mł.asp. Dariusz Szychulski, st.ogn. w st. spocz. Mirosław Balcerkowski, st.ogn. Jakub Kowalski, st.ogn. Robert Maślanka, st.ogn. Janusz Wrześniak, st.ogn. Zbigniew Zakrzewski; Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę st.asp. Marcin Błaszczyk, asp. Cezary Borowiecki; brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej asp.sztab. Krzysztof Bielicki, st.asp. Paweł Mikucki.

22 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP gm. Lubień Kujawski.

23 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez Zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

23 i 30 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku oraz Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych odbyła się kontrola przeprowadzona przez Zespół Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskieg

24 maja – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie szkoleniowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

27 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Włocławek w 2010 roku oraz kierunkach działania w 2011 roku.

28 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/36 oraz podali pianę gaśniczą podczas Festynu Integracyjnego zorganizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

28 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/36 podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez Fundację „Samotna Mama" we Włocławku.

30-31 maja – W Chełmnie, Świeciu i Więcborku odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: sekc. Krzysztof Ciesielski, st.sekc. Arkadiusz Fronckiewicz, asp. Sławomir Jaszczak, st.ogn. Jarosław Kozakowski, asp. Artur Piotrowski, st.ogn. Marcin Piotrowski, str. Dominik Rojewski, asp. Maciej Waleczko, sekc. Daniel Wojdyła, ogn. Radosław Wuciński. Na zamknięciu mistrzostw w Więcborku obecny był komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski.

31 maja – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 bryg. Andrzej Podolski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Boniewo.

31 maja – Na emeryturę przeszedł st.ogn. Zbigniew Barański - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


czerwiec

kalendarz1 czerwca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku został przeniesiony z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy mł.asp. Radosław Złakowski.

1 czerwca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP przyjęto 1 strażaka - absolwentkę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika hydraulicznego SH-40 podczas obchodów Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 1 we Włocławku

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika hydraulicznego SH-40 podczas obchodów Dnia Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch" we Włocławku

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2/25 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu pn. „Europejski Dzień Sąsiada" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 we Włocławku.

2 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości otwarcia kompleksu petrochemicznego we Włocławku i uruchomienia największej w Europie instalacji Paraksylenu (PX) i Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA). W otwarciu brał także udział Premier RP Donald Tusk.

3 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 22 we Włocławku.

3 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 we Włocławku.

4 czerwca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Choceń w Nakonowie Starym.

6 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w konferencji naukowej „Wielkie postacie w dziejach Katedry Włocławskiej", którą zorganizowała Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.

7 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim wzięli udział w uroczystej IX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w ramach obchodów Święta Województwa w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

9 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych z Komendantem Głównym PSP podczas VIII Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2011 w Kielcach.

9-10 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski wziął udział w naradzie szkoleniowej rzeczników prasowych komendantów miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Chomiąża Szlachecka pow. żniński.

10 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas pikniku „Rowerowe Wakacje" zorganizowanego na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku.

11 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski brał udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Fabianki, który odbył się w Skórznie.

13 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Gimnazjum nr 4 we Włocławku.

14-28 czerwca – W Smólniku gm. Włocławek odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie, które kończyło się egzaminami teoretycznym i praktycznym, ukończyło 32 strażaków.

14 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Gimnazjum nr 14 we Włocławku.

15 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

16 czerwca – W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych na dystansie 5 km. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: mł.bryg. Grzegorz Jankowski, kpt. Marcin Czerwiński, mł.kpt. Marcin Jaworski, asp. Maciej Waleczko, sekc. Daniel Wojdyła, str. Dominik Rojewski i str. Łukasz Ritter zajęła I miejsce. Indywidualnie w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii "seniorzy" zwyciężył asp. Maciej Waleczko, str. Dominik Rojewski zajął XI miejsce, a mł.bryg. Grzegorz Jankowski - VI miejsce w kategorii „weterani".

16 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej w Nartach gm. Lubień Kujawski.

17 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2,5/25 oraz podali pianę gaśniczą podczas „Dnia Sportu" w Przedszkolu Publicznym nr 22 we Włocławku.

21 czerwca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie szkoleniowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

22 czerwca – Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Maciej Wojtalik wziął udział w naradzie szkoleniowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

25 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisku gm. Fabianki.

25 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP zabezpieczali pod względem przeciwpożarowym IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej „Brukarnia", który odbył się we Włocławku.

28 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2,5/25 oraz podali pianę gaśniczą podczas Festynu Rodzinnego w Przedszkolu Publicznym nr 19 we Włocławku.

30 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski był obserwatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski „Toughest Firefighter Alive Poland" w Toruniu.

30 czerwca – Na emeryturę przeszedł st.ogn. Zbigniew Zakrzewski - dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


lipiec

kalendarz1-15 lipca – W Kowalu odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie, które kończyło się egzaminami teoretycznym i praktycznym, ukończyło 30 strażaków.

1 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym apelu, podczas którego mł.insp. Robertowi Przybyszowi wręczono akt powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.

2 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek. Podczas uroczystości odbyło się także wręczenie jednostce nowego sztandaru.

3 lipca – W Baruchowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Baruchowo. Zwyciężyła drużyna OSP Świątkowice, II miejsce zajęła drużyna OSP Grodno, a III miejsce - drużyna OSP Kłótno.

4 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

8 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski spotkali się z kierownictwem Przychodni Lekarskiej „PROF-MED" omawiając sprawy dotyczące badań lekarskich strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

16 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości otwarcia strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, po kapitalnym remoncie.

17 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Policji zorganizowanych w Cukrowni Chełmica gm. Fabianki przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

20 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kapelanem wojewódzkim strażaków mł.bryg. Zenonem Rutkowskim spotkał się ze strażakami Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

20 lipca – Komendę Miejską PSP we Włocławku wizytował komendant główny PSP gen.bryg. Wiesław Leśniakiewicz wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim.

24 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w happeningu zorganizowanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programu „Drogi zaufania – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych". W jego ramach udzielali pomocy ofiarom wypadku drogowego podczas inscenizacji na al. Kazimierza Wielkiego we Włocławku.

28 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w festynie dla dzieci, który odbył się na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku, w ramach projektu „Pokoloruj Świat".


sierpień

kalendarz1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 3 osoby.

15 sierpnia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski uczestniczył w uroczystości z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego we Włocławku.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w XII Pikniku Strażackim Kowal 2011. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu SH-40.

21 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas Zlotu Motocykli w Choceniu.

27 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 podczas Festynu Rodzinnego „Solidarności" we Włocławku.

27 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 podczas festynu zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

28 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w Dożynkach Diecezjalno-Powiatowych we Włocławku.

28 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu GBA 2/25 z podaniem piany gaśniczej podczas Dożynek Gminnych w Smólniku gm. Włocławek.

28 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas Dożynek Gminnych w Chełmicy Cukrowni gm. Fabianki.

30 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2011 roku st.ogn. Jacka Niedzielskiego - starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

30 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach XX-lecia Straży Miejskiej we Włocławku.

31 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.asp. Sławomira Bartlińskiego - zastępcę dowódcy JRG w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.


wrzesień

kalendarz1 września – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

1 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu na temat ćwiczeń „KOBRA 2011", zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Włocławek.

1 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystościach związanych z 72. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową, którą prowadził mł.kpt. Marcin Jaworski.

6 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

7-9 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomir Zawitowski brali udział w naradzie szkoleniowej pionu operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Chełmnie.

8 września – Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 12 we Włocławku.

9 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości 40-lecia Rejonu Dystrybucji Gazu we Włocławku.

13 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Prywatnej Szkole Podstawowej „Wiedza" we Włocławku.

14 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 17 we Włocławku.

15 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

17 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Sucha pow. tucholski.

17 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystościach upamiętniających bohaterów Wojska Polskiego, którzy stawiali czoła agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

19 września – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

19 września – W Chełmicy Małej gm. Fabianki rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

20 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.

21 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w otwarciu firmy szkoleniowej „IGNIS" mającej siedzibę w Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku.

21 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku.

22 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 36 we Włocławku.

24 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w III Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, który odbył się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

27 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 6 we Włocławku.

28 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 30 we Włocławku.

29 września – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym odbyła się kontrola sprawdzająca, którą objęto ocenę wydawania przez Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku decyzji administracyjnych w zakresie kadrowym, przeprowadzona przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

29 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i nr 2 Komendy Miejskiej PSP brali udział w Miejskich Ćwiczeniach Obronnych p.k. „Kobra 2011", które przeprowadzono na terenie ZA „ANWIL" S.A. we Włocławku.

29 września – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

30 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i nr 2 Komendy Miejskiej PSP brali udział w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych p.k. „Kobra 2011", które przeprowadzono w Choceniu.

30 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzących na emeryturę: st.ogn. Grzegorza Kamińskiego - starszego operatora sprzętu specjalnego i st.ogn. Tomasza Kądzielę - operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz st.ogn. Krzysztofa Jankowskiego - starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.


październik

kalendarz1 października – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 3 osoby.

3 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Gimnazjum nr 4 we Włocławku.

4-5 października – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski z zastępcą kpt. Jarosławem Łojewskim oraz główna księgowa st.ogn. Angelika Pasikowska i stażysta w Sekcji Finansów str. Ewa Giętka wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla służb kwatermistrzowskich i finansowych woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Chomiąża Szlachecka pow. żniński.

4 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół nr 5 we Włocławku.

6 października - Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

6 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 29 we Włocławku.

6 października – W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu odbyło się spotkanie, w trakcie którego ukonstytuowała się nowa Komisja Dyscyplinarna przy Kujawsko-Pomorskim Komendancie Wojewódzkim PSP. W składzie nowej komisji dyscyplinarnej znajduje się starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski. W spotkaniu uczestniczył członek komisji dyscyplinarnej poprzedniej kadencji bryg. Janusz Piasecki.

7 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

7 października – Starszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubanie, które odbyły się na obiekcie Zespołu Szkół w Lubaniu.

8 października – W Chełmicy Małej gm. Fabianki zakończyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie, które kończyło się egzaminami teoretycznym i praktycznym, ukończyło 29 strażaków.

10-22 października – W Chodczu odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie, które kończyło się egzaminami teoretycznym i praktycznym, ukończyło 30 strażaków.

11 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym obchodów 27. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

11 i 18 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.

12 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w Dniu Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

12 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym apelu, który odbył się pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 68. rocznicy bitwy pod Lenino.

12 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku.

13 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 4, Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 we Włocławku.

15 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

18-20 października - Na terenie województwa pomorskiego odbyły się ćwiczenia międzywojewódzkie grup ratowniczych p.k. „Gryf Pomorski 2011". W ramach ćwiczeń grupa poszukiwawcza z psami, grupy wysokościowe i grupy wodno-nurkowe brały udział w trzech epizodach. Wśród uczestników ćwiczeń była Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

19 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystych obchodach 27. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

20 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

21 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na której przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Włocławek za I półrocze 2011 roku.

21 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, na którym przedstawił statystykę interwencji w 2011 roku.

25 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

26 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku.

27 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Włocławek poświęconej Błogosławionemu Papieżowi Janowi Pawłowi II - Honorowemu Obywatelowi Miasta Włocławek.

27 października – W Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym odbyła się kontrola sprawdzająca, którą objęto organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przeprowadzona przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

27 października – W Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym odbyła się kontrola problemowa, którą objęto ocenę prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego, będących na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, przeprowadzona przez zespół kontrolny Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

31 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzących na emeryturę: st.ogn. Jarosława Ryniec - dowódcę zastępu i st.str. Stanisława Węgrzynowskiego - młodszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


listopad

kalendarz1 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

2 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 19 we Włocławku.

3 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w odprawie służbowej komendantów powiatowych i miejskich PSP województwa kujawsko-pomorskiego, z udziałem Pana Zbigniewa Sosnowskiego - Posła na Sejm RP, która odbyła się w m. Tylna Góra (pow. bydgoski).

3 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku.

5 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystościach ku czci św. Huberta zorganizowanych przez Koło Łowieckie 108 "Darzbór".

7 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 27 i Zespole Szkół Technicznych we Włocławku.

8 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 32 we Włocławku.

9 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 25 we Włocławku.

10 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości powołania ppłk Tomasza Ciszki na stanowisko Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

10 listopada – W siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji odsłonięcia repliki tablicy pamiątkowej. Na tablicy tej uwieczniono nazwiska strażaków Włocławskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, którzy "na wezwanie Ojczyzny do walki za jej wolność z barbarzyńskim najeźdźcą w roku 1920 stawili się na ochotnika do armii..." i "śmiercią walecznych na polu chwały polegli...".

11 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa prowadzona przez zastępcę dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Sławomira Zawitowskiego.

14 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym przekazaniu sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej, zakupionych ze środków finansowych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyło się w Radziejowie.

14-26 listopada – W Izbicy Kujawskiej odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Szkolenie ukończyło 33 osób.

14 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 16 we Włocławku.

15 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 26 we Włocławku.

15 listopada – Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu Renault Midlum 300.14 (4x4)..

16 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym spotkaniu podsumowującym realizację w roku szkolnym 2010/2011 Programu Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej pod nazwą "MYŚLIWI-DZIECIOM, DZIECI-ZWIERZĘTOM".

16 listopada – Starszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej w Wieńcu.

17 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego przedstawiając informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2011 roku.

17-20 listopada – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

18 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

25 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski, kpt. Mariusz Bladoszewski i st.asp. Dariusz Rosiński brali udział w IV Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Kręglach, które odbyły się w Tucholi.

28 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku.

28 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski byli obserwatorami ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół w Błennie.

29 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Muzycznych, Gimnazjum nr 9 i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

30 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, na którym omówiono i ustalono zadania administracji, jednostek, służb i straży dotyczące przedsięwzięć mających na celu wsparcie działań w procesie koordynacji i zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatu Włocławskiego w okresie zimowym 2011/2012.

30 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku.

30 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnali odchodzących na emeryturę: bryg. Andrzeja Podolskiego - dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i sekc. Andrzeja Barańskiego - młodszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.


grudzień

kalendarz1 grudnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

2 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP z terenu powiatu włocławskiego..

3 grudnia – Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała ciężki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Renault Kerax 430.19 (4x4)..

9 grudnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski uczestniczył w naradzie szkoleniowej pionu kadrowego komend miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

13 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w konferencji promującej projekt pn. „Bezpieczne Centrum - doposażenie jednostek organizacyjnych PSP w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach", która odbyła się w Toruniu. Po konferencji uroczyście przekazano Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku ciężki samochód ratownictwa technicznego Renault Kerax.

14 grudnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku.

14-18 grudnia – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego. Kurs ukończyło 22 strażaków ochotników.

15 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu wigilijnych zorganizowanym przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

16 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP brali udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku i Wójta Gminy Baruchowo w Kłótnie.

19 grudnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w KRUS we Włocławku.

20 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Włocławek.

20 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę gazu ziemnego w 2012 roku Przedsiębiorstwu PGNiG SA w Warszawie Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku Gazownia w Bydgoszczy.

23 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą I JRG nr 1 i JRG nr 2.

23 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę paliw płynnych w 2012 roku P.H.U. "MARES" z Włocławka.

27 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą II JRG nr 1 i JRG nr 2.

27 grudnia – Wojewódzki kapelan strażaków bryg. ks. Zenon Rutkowski spotkał się ze strażakami zmiany II JRG nr 1 i JRG nr 2.

28 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą III JRG nr 1 i JRG nr 2.

30 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnali odchodzących na emeryturę: asp.sztab. Romualda Łojewskiego - zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i st.ogn. Tomasza Szaradowskiego - pomocnika dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.

30 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której st.bryg. Grzegorz Świątkowski zdał obowiązki Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku, a z dniem 01.01.2012 roku przyjął je st.bryg. Robert Majewski.

⇐ COFNIJ

Pogoda