styczeń

kalendarz1 stycznia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

7 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w Spotkaniu Noworocznym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Bydgoszczy.

7 stycznia – Starszy inspektor w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 st.asp. Dariusz Rosiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

7 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

7 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

8 stycznia – W ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu specjalnego SH-40, zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP zabezpieczali koncert i pokaz ogni sztucznych „Światełko do nieba" we Włocławku.

9 stycznia – Odbyła się narada strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

14 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

15 stycznia – Młodszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

15 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

16 stycznia – Z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Tomasza Leszczyńskiego, w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczystość objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku przez kpt. mgr inż. Sławomira Gotowicza.

18 stycznia – W Toruniu odbyły się XIV Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym. Po doskonałej grze w całym turnieju mistrzem województwa została drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie st.asp. Paweł Mikucki i asp. Mirosław Szatkowski, zdobywając ten tytuł piąty raz z rzędu.

18 stycznia – Starszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marek Lewandowski wygłosił pogadankę pn. „Ogień parzy, ogień niszczy" w Przedszkolu Publicznym nr 25 we Włocławku i w Niepublicznym Przedszkolu „Skakanka" we Włocławku.

20 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 67. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła także kompanię honorową.

21 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłótnie gm. Baruchowo.

21 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

22 stycznia – Starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

27 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

28 stycznia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmicy Cukrowni gm. Fabianki.

28 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu gm. Włocławek.

28 stycznia – Młodszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach gm. Lubraniec.

30 stycznia – W Czerniewicach gm. Choceń rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

31 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości pożegnania odchodzącego na emeryturę zastępcę komendanta miejskiego Policji we Włocławku mł.insp. Radosława Jędrzejczaka.

31 stycznia – Na emeryturę przeszli: st.ogn. Janusz Wrześniak - dowódca zastępu i st.ogn. Jakub Kowalski - starszy operator sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


luty

kalendarz1 lutego – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

3 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wygłosił referat nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków" podczas 1. Włocławskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.

4 lutego – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

4 lutego – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Piaski gm. Baruchowo.

4 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

5 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

7 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski spotkali się z Rektorem, Prorektorem, Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i z Pełnomocnikiem Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

7 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz spotkali się z Prezydentem Miasta Włocławek p. Andrzejem Pałuckim omawiając aktualną sytuację ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławek.

8 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w podsumowaniu XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się we Włocławku.

11 lutego – Młodszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

11 lutego – W Chełmicy Małej gm. Fabianki zakończyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

13 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada szkoleniowa pionu operacyjnego komend powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego.

13 lutego – Młodszy technik w Sekcji Finansów str. Ewa Giętka wzięła udział w naradzie pionu finansowego komend powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

15 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski uczestniczył w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

16 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

18 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

19 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

20 lutego – W Czarnem gm. Baruchowo rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

21 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławicach gm. Izbica Kujawska.

24 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.asp. Marcina Błaszczyka - starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

24 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

25 lutego – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

26 lutego – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

27 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 67. rocznicy wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą.

29 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.


marzec

kalendarz1 marca – W Czarnem gm. Baruchowo zakończyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

1 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski i dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brali udział w prezentacji oferty edukacyjnej promującej m.in. Państwową Straż Pożarną, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.

3 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

5-17 marca – W Kruszynie gm. Włocławek odbyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

10 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

12 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP oraz naczelników jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu włocławskiego.

13 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w inauguracji obchodów Jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

16 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości wręczenia sztandaru dla Zakładu Karnego we Włocławku.

18 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

18 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

23 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obradach Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na których przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta Włocławek w 2011 roku.

24 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gm. Kowal.

27 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w spotkaniu panelowym ze studentami III roku administracji specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, zorganizowanego w ramach projektu „PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu ręki".

27-28 marca – Strażacy Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego - starszy specjalista st.kpt. Marek Lewandowski i młodszy specjalista mł.kpt. Marcin Jaworski - wzięli udział w Targach Szkół, Pracy i Zawodów, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku. W otwarciu targów wziął udział komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski.

28 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski uczestniczył w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.


kwiecień

kalendarz2 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniach przeciwpowodziowych powiatu za 2011 rok na posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku.

2-26 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

3 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski był gospodarzem narady komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Kowalu.

12 kwietnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w spotkaniu organizacyjnym Regionalnej Komisji Konkursowej „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", które odbyło się w KRUS we Włocławku.

12 kwietnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

12-15 kwietnia – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

14 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, które odbyło się w m. Grębocin pow. toruński.

14 kwietnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SRt w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

17-18 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz, młodszy specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.kpt. Marcin Jaworski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski brali udział w naradzie szkoleniowej pionu operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Ciechocinku.

19-20 kwietnia – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński i młodszy referent Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Justyna Kijewska wzięli udział w naradzie szkoleniowej pionu prewencji woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Fojtowie pow. tucholski.

23 kwietnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki podczas XIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku przedłożył informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Włocławskiego w 2011 roku.

24 kwietnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki podczas posiedzenia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek przedłożył informację na temat przewozu niebezpiecznych materiałów przez miasto Włocławek z uwzględnieniem obowiązujących procedur w tym zakresie oraz procedur mających na celu działania w przypadku zdarzenia z udziałem tych materiałów.

25 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2011 roku oraz ocenę zagrożeń pożarowych
i główne kierunki działania w 2012 roku.

26-29 kwietnia – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.


maj

kalendarz1 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas otwarcia sezonu lotniczego na Lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystościach Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach, które odbyły się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową dowodzoną przez kpt. Marcina Czerwińskiego. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona Msza święta za Ojczyznę.

3 maja – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w uroczystości jubileuszu 10-lecia i nadania sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

3 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas festynu zorganizowanego w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

4 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział we Mszy Świętej w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Katedrze św. Jana w Toruniu.

5 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski brał udział w obchodach Dnia Strażaka i odsłonięciu figury św. Floriana w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec.

5 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/36 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu rodzinnego „Nie ma jak na Kujawach" w Kruszynie gm. Włocławek.

8 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości z okazji 67. rocznicy Dnia Zwycięstwa we Włocławku. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził kpt. Marcin Czerwiński.

9 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie pow. grudziądzki.

10-13 maja – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

11 maja – Podczas obchodów Dnia Strażaka 2012 organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Inowrocławiu, podczas których oddawano do użytku nowy obiekt Komendy Powiatowej PSP i JRG nr 1, odznaczeni zostali: Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę: asp. Alfred Chojnacki, asp. Andrzej Lisowski, st.str. Zbigniew Nawrocki; Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę: bryg. Dariusz Kuligowski, mł.bryg. Grzegorz Jankowski, mł.bryg. Grzegorz Sadowski, kpt. Arkadiusz Ziółkowski, st.asp. Dariusz Rosiński, asp. Mirosław Szatkowski, st.ogn. Grzegorz Falszewski, st.ogn. Jarosław Kozakowski, st.ogn. Urszula Przybyłowska, ogn. Radosław Wuciński. W uroczystości wziął udział komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski.

15 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, które odbyło się w m. Goreń Duży gm. Baruchowo.

15 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

15 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt i samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16, podczas festynu zorganizowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień we Włocławku.

17 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski zasiadał w komisji konkursowej miejskiego finału „Olimpiady Obrony Cywilnej 2012" przeprowadzonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Włocławek.

18 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyły się miejskie i powiatowe obchody Dnia Strażaka 2012. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami wręczenia wielu odznaczeń i medali. Złotą odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczony został st.str. Zbigniew Nawrocki; srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczony został asp. Alfred Chojnacki; brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: asp. Cezary Borowiecki, st.ogn. Grzegorz Falszewski, asp. Jarosław Kłudkowski, asp. Jarosław Kowalczyk, st.ogn. Jarosław Kozakowski, asp.sztab. Sławomir Kurlapski, kpt. Jarosław Łojewski, st.ogn. Robert Maślanka, st.ogn. Krzysztof Nowakowski, st.ogn. Grzegorz Perliński, asp. Artur Piotrowski, st.ogn. Marcin Piotrowski, st.ogn. Urszula Przybyłowska, st.ogn. Arkadiusz Rogowicz, asp.sztab. Mariusz Sienczewski, mł.asp. Dariusz Szychulski, st.asp. Tomasz Świderek, asp.sztab. Robert Woźniak, kpt. Roman Zaborowski, st.ogn. Angelika Zawitowska; złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: asp.sztab. Krzysztof Kułaczkowski, st.ogn. Urszula Przybyłowska; srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: st.ogn. Jarosław Kozakowski, st.ogn. Ireneusz Kurlapski, ogn. Robert Kwapiński, st.ogn. Robert Maślanka, asp.sztab. Paweł Mikucki, st.str. Zbigniew Nawrocki, mł.ogn. Edward Pawlak, st.ogn. Roman Suchomski, ogn. Grzegorz Szarwas; brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: mł.ogn. Arkadiusz Gałęzewski, kpt. Marcin Jaworski, mł.ogn. Ryszard Kalinowski, st.ogn. Krzysztof Nowakowski, mł.ogn. Paweł Orliński, sekc. Zbigniew Przybyszewski, st.ogn. Zbigniew Rewers, mł.ogn. Piotr Rogalewski, st.ogn. Sławomir Ryniecki, ogn. Rafał Seroczyński, st.sekc. Adam Stuczyński, mł.ogn. Andrzej Szarwas, st.sekc. Mariusz Szymański, st.sekc. Daniel Wojdyła, st.asp. Marcin Ziółkowski. Wręczono także akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse w stopniu otrzymali: stopień starszy kapitan: kpt. Arkadiusz Ziółkowski; stopień kapitan: mł.kpt. Marcin Jaworski, mł.kpt. Roman Zaborowski; stopień aspirant sztabowy: st.asp. Paweł Mikucki, st.asp. Jarosław Szajerski, st.asp. Robert Woźniak; stopień starszy aspirant: asp. Andrzej Lisowski, asp. Marcin Ziółkowski; stopień starszy ogniomistrz: ogn. Jacek Czarniak, ogn. Adam Głuszkowski, ogn. Andrzej Górecki, ogn. Tomasz Skowroński; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Krzysztof Czerwiński, st.sekc. Dariusz Korpolak, st.sekc. Dariusz Pawlak, st.sekc. Piotr Rogalewski, st.sekc. Andrzej Szarwas; stopień starszy sekcyjny: sekc. Krzysztof Ciesielski, sekc. Maciej Kowalski, sekc. Mariusz Szymański, sekc. Daniel Wojdyła; stopień starszy strażak: str. Łukasz Chlebowski, str. Hubert Hybiński, str. Piotr Łada, str. Sebastian Pilip, str. Dominik Rojewski, str. Krystian Wasielak. Dyplomy Komendanta Głównego PSP z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej otrzymało 23 strażaków, a nagrody pieniężne przyznane przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - 6 strażaków. Podczas uroczystości ks. prałat Wojciech Frątczak - kapelan diecezjalny strażaków dokonał poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 na podwoziu Renault Midlum.

19 maja – Podczas obchodów Dnia Strażaka 2012 organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Lipnie Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę odznaczona została st.ogn. Angelika Zawitowska.

19 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas Festynu Integracyjnego „Wszystkie Dzieci Nasze Są", zorganizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

19 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas XX Strefowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK we Włocławku.

23 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w odprawie służbowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

23 maja – Główna księgowa st.ogn. Angelika Zawitowska i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w odprawie służbowej dotyczącej systemu obsługi dofinansowań OSP, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

26 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2012, które odbyły się w Solcu Kujawskim, podczas których został odznaczony brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

26 maja - Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski zasiadał w jury eliminacji wojewódzkich XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku.

27 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas Targów Motoryzacyjnych, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

29 maja – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w naradzie służbowej dotyczącej rozliczania czasu służby, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

29 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Fabiankach.

30 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa wodnego SLRw i samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego w Przedszkolu Publicznym nr 36 we Włocławku.

31 maja – W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się V Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych na dystansie 5 km. Indywidualnie w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii "seniorzy" zwyciężył asp. Maciej Waleczko, zaś w kategorii „weterani" mł.bryg. Grzegorz Jankowski zajął V miejsce, a st.ogn. Marcin Piotrowski - X miejsce. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: mł.bryg. Grzegorz Jankowski, kpt. Marcin Jaworski, kpt. Marcin Czerwiński, asp. Maciej Waleczko, st.ogn. Marcin Piotrowski, st.sekc. Daniel Wojdyła i sekc. Łukasz Ritter zajęła IV miejsce.


czerwiec

kalendarz1 czerwca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP przyjęto 1 strażaka - absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

1 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości powołania ppłk. Przemysława Gasińskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku.

1 czerwca – Odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez strażaków Komendy Miejskiej PSP

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu rodzinnego „Niesiemy radość naszym dzieciom" zorganizowanego we Włocławku.

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Pocztę Polską we Włocławku.

5-6 czerwca – W Toruniu i Brodnicy odbyły się XIV Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: st.sekc. Krzysztof Ciesielski, kpt. Marcin Czerwiński, st.sekc. Arkadiusz Fronckiewicz, str. Bartłomiej Gontarek, asp. Sławomir Jaszczak, st.ogn. Jarosław Kozakowski, asp. Artur Piotrowski, st.ogn. Marcin Piotrowski, asp. Maciej Waleczko, st.sekc. Daniel Wojdyła. Na zamknięciu mistrzostw w Brodnicy obecny był komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski.

10 czerwca – W Baruchowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, podczas których komisję sędziowską tworzyli strażacy Komendy Miejskiej PSP.

15 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/32 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu organizowanego przez Tesco we Włocławku.

15-17 czerwca – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

17 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

18 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

18-29 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

21 czerwca – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej bryg. Jacek Czerwiński i starszy specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł.bryg. Grzegorz Sadowski uczestniczyli w odprawie służbowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

23 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/32 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej w Brzeziu gm. Brześć Kujawski.

27 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

29 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w Nakle nad Notecią w konferencji kończącej projekt pn. „Wykwalifikowane służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego", który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 oraz podali pianę gaśniczą w ramach akcji „Bezpieczne wakacje" zorganizowanego przy Zespole Szkół w Smólniku gm. Włocławek.


lipiec

kalendarz6 lipca – Na terenie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się uroczysty apel z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Podczas apelu zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP wręczył nagrody pieniężne za osiągnięcia podczas mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego w tenisie stołowym, sporcie pożarniczym i biegach przełajowych. Nagrodzeni zostali: kpt. Marcin Czerwiński, asp.sztab. Paweł Mikucki, asp. Artur Piotrowski, asp. Mirosław Szatkowski i asp. Maciej Waleczko. Z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej w uznaniu i podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego okolicznościowymi medalami uhonorowani zostali przez Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku: asp.sztab. Krzysztof Bielicki, kpt. Mariusz Bladoszewski, asp. Cezary Borowiecki, asp.sztab. Janina Brzezińska, st.asp. Alina Chojnacka, asp. Alfred Chojnacki, st.ogn. Jacek Czarniak, bryg. Jacek Czerwiński, mł.asp. Adam Gdański, kpt. Maciej Górecki, mł.bryg. Grzegorz Jankowski, asp. Sławomir Jaszczak, kpt. Marcin Jaworski, asp. Jarosław Kłudkowski, asp. Jarosław Kowalczyk, bryg. Dariusz Krysiński, bryg. Dariusz Kuligowski, asp.sztab. Krzysztof Kułaczkowski, st.ogn. Ireneusz Kurlapski, asp.sztab. Sławomir Kurlapski, st.kpt. Marek Lewandowski, st.asp. Andrzej Lisowski, kpt. Jarosław Łojewski, st.ogn. Robert Maślanka, asp. Kazimierz Mechuła, asp.sztab. Paweł Mikucki, st.str. Zbigniew Nawrocki, st.ogn. Krzysztof Nowakowski, st.ogn. Grzegorz Perliński, bryg. Janusz Piasecki, asp. Artur Piotrowski, kpt. Dariusz Politowski, st.asp. Krzysztof Rogalewski, st.ogn. Arkadiusz Rogowicz, st.asp. Dariusz Rosiński, mł.bryg. Grzegorz Sadowski, asp.sztab. Mariusz Sinczewski, asp.sztab. Jarosław Szajerski, asp. Mirosław Szatkowski, st.ogn. Andrzej Sztrajber, mł.asp. Dariusz Szychulski, st.asp. Tomasz Świderek, asp.sztab. Robert Woźniak, kpt. Roman Zaborowski, st.ogn. Angelika Zawitowska, st.kpt. Sławomir Zawitowski, st.kpt. Arkadiusz Ziółkowski, st.asp. Marcin Ziółkowski.

7-14 lipca – Nad jeziorem Orłowskim gm. Wielgie odbyło się zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

20 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Policji zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

22 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski obserwował IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski „Toughest Firefighter Alive Poland", które odbyły się w Toruniu.

22 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas festynu w m. Chełmica Cukrownia gm. Fabianki.

22 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt i samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas połączonych festynów „Bezpieczne wakacje" pod patronatem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu i imprezy rekreacyjnej „Zdrowa Ryba" zorganizowanej pod patronatem Wójta Gminy Fabianki.

27 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Osiedlową Sekcję Pomocy Społecznej „Zazamcze" we Włocławku.

29 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa wodnego SRw, samochodu ratownictwa chemicznego SCRchem i drabiny mechanicznej SCD 30 podczas obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach pow. lipnowski.


sierpień

kalendarz1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP przyjęto 1 strażaka - absolwenta Szkoły Aspirantów PSP.

9 sierpnia – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas festynu zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Starówka" we Włocławku.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystości z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego we Włocławku, na których Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową dowodzoną przez kpt. Marcina Czerwińskiego.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach 110-lecia Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

18 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych przy Pomniku Sapera we Włocławku, które upamiętniają żołnierzy 3. Warszawskiego Pułku Pontonowego - obecnie 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego stacjonującego w Chełmnie. W uroczystości brała udział, wystawiona przez Komendę Miejską PSP, kompania honorowa dowodzona przez kpt. Marcina Czerwińskiego.

26 sierpnia – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 i samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas imprezy rekreacyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca oraz Wójta Gminy Fabianki w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje".

28 sierpnia – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 kpt. Marcin Czerwiński był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Hipermarkecie TESCO we Włocławku.


wrzesień

kalendarz1 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystościach związanych z 73. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową, którą prowadził kpt. Marcin Czerwiński.

2 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystych obchodach 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm.Choceń.

3 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Akademickich Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

5 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski zawarł porozumienie z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną reprezentowaną przez prof. nzw. Stanisława Kunikowskiego, w którym wyrażono wolę współpracy i koordynacji wspólnych działań na rzecz wzmacniania jakości kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz działalności naukowo-badawczej i popularyzatorskiej.

6 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.

6-7 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, główna księgowa i strażacy Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla służb kwatermistrzowskich, technicznych i finansowych komend miejskich i powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w m. Zacisze pow. tucholski.

9 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa drogowego SCRt podczas „Dożynek Gminnych" w Kruszynie gm. Włocławek.

10 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

11 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w zakładzie RPC „Superfos" w Kaliskach gm. Lubień Kujawski.

12 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz wzięli udział w spotkaniu kadry kierowniczej jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowanego w Guźlinie gm. Brześć Kujawski, z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej, przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

13 września – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w odprawie pionu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

13 września – Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP odbył się I Turniej w Siatkówce Plażowej o Puchar Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.

14 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Prywatnej Szkole Podstawowej i Prywatnym Gimnazjum „Wiedza" we Włocławku.

16 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

17 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystościach upamiętniających bohaterów Wojska Polskiego, którzy stawiali czoła agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

18 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 6 we Włocławku.

18 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół w Kowalu.

20 września – Odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie Zakładu Karnego we Włocławku, w których brały udział zastępy GCBA 5/32 i SCH-38 z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Ćwiczenia obserwował dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 bryg. Dariusz Krysiński.

21 września – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Dariusz Krysiński brał udział Dniu Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa drogowego SCRt.

21 września – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Dariusz Krysiński uczestniczył w uroczystym otwarciu po remoncie Klubu „Stara Remiza", w którym w latach 1909-1989 znajdowała się siedziba włocławskiej straży pożarnej.

24 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym omówił stan wyposażenia Komendy Miejskiej PSP w siły i środki w świetle obowiązujących normatywów zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP.

24 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział konferencji otwierającej prace nad budową nowej „Strategii Rozwoju Miasta Włocławek".

25 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 12 we Włocławku.

26 września – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół w Kowalu.

26-28 września - Strażacy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP we Włocławku uczestniczyli w międzywojewódzkich ćwiczeniach Centralnego Odwodu Operacyjnego pk. "WARMIA 2012", które przeprowadzono w m. Braniewo woj. warmińsko-mazurskie. Celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W ramach ćwiczeń przygotowano trzy epizody z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa technicznego i wodnego.

27 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski był obserwatorem Ogólnopolskich Zawodów Pożarniczych Wojskowych Straży Pożarnych, które odbyły się w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie koło Grudziądza.

27 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz i specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski brali udział w odprawie pionu operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

27 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 kpt. Marcin Czerwiński był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku.

27-28 września – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w szkoleniu obronnym organizowanym przez Starostę Włocławskiego

30 września – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku przeniesiony został sekc. Zbigniew Przybyszewski - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


październik

kalendarz1 października – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

1 października – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom dla przedstawicieli administracji oraz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, które zorganizował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

2 października – Komenda Miejska PSP we Włocławku była organizatorem ćwiczeń p.k. „CHODECZ 2012" dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ćwiczeniach brało udział 30 jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego i 6 jednostek OSP z terenu powiatu radziejowskiego. Łącznie w ćwiczenia zaangażowanych było ok. 360 osób.

4 października – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku.

8 października – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 9 we Włocławku.

9 października – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 kpt. Marcin Czerwiński był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

10 października – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski wygłosił pogadankę nt. „Zawód strażak" w klasie mundurowej Liceum Ogólnokształcącego przy w Wyższej Szkole Informatyki we Włocławku.

10 października – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Gimnazjum nr 2 we Włocławku.

10 października – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku i Szkole Podstawowej nr 2 we Włocławku.

11 października – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku

14 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystym przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

15 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę nt. „Zawód strażak" w Gimnazjum Publicznym nr 4 we Włocławku.

16 października – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w szkoleniu pn. „Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy - charakterystyka, kontrola i ocena narażenia", które przeprowadzone zostało w Bydgoszczy przez wykładowców Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

16 października – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku

17 października – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 we Włocławku

18 października – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w seminarium „Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej - aspekty inżynierskie i formalne", które zorganizowane zostało w Warszawie przez Oddział Stołeczny Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

19 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę nt. „Zawód strażak" w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku.

19 października – Na terenie Zakładów Azotowych Anwil S.A. we Włocławku przeprowadzono ćwiczenia praktyczne na stanowisku załadunku chloru do cystern kolejowych. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy GCBA 5/32 i SLRR z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku oraz zastępy SCRchem i GCBA 8/50 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

19 października – Strażacy Komendy Miejskiej PSP wzięli udział w Otwartych Kujawsko-Pomorskich Mistrzostwach Służb Mundurowych w Pływaniu, które odbyły się w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce koło Torunia. Nasza drużyna występowała w składzie: str. Dawid Kwiatkowski, str. Patryk Michalski, st.str. Sebastian Pilip, sekc. Łukasz Ritter, str. Jakub Rogiewicz, st.str. Dominik Rojewski, str. Marcin Wojciechowski, st.sekc. Daniel Wojdyła. Najlepsze miejsca naszych zawodników w kategorii open (do 39 lat): I miejsce 50m stylem dowolnym - str. Jakub Rogiewicz, I miejsce 50m stylem grzbietowym - str. Jakub Rogiewicz, III miejsce 100m stylem klasycznym - st.str. Dominik Rojewski, III miejsce 4x50m stylem dowolnym - str. Patryk Michalski, str. Jakub Rogiewicz, st.str. Dominik Rojewski, st.sekc. Daniel Wojdyła. W klasyfikacji ogólnej „Najlepszy Pływak" I miejsce zajął str. Jakub Rogiewicz.

25 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i główna księgowa st.ogn. Angelika Zawitowska wzięli udział w odprawie służbowej kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego i głównych księgowych, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

25 października – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w Konferencji podsumowującej I etap Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej „Świadomi zagrożenia" zorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

26 października – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Urzędzie Skarbowym i Przedszkolu Publicznym nr 29 we Włocławku oraz Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym Oddział we Włocławku.

29 października – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

30 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę z dniem 31 października 2012 roku st.asp. Tomasza Świderka - zastępcę dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

30 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej i Zespole Szkół w Błennej gm. Izbica Kujawska.

31 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzących na emeryturę: st.ogn. Jacka Czarniaka - dowódcę zastępu, st.ogn. Tomasza Skowrońskiego - dowódcę zastępu i st.ogn. Romana Suchomskiego - starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


listopad

kalendarz6 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w konsultacjach wojewódzkiego projektu Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, które odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej we Włocławku.

6 i 9 listopada – W Rypinie i Skrwilnie (pow. rypiński) odbyły się VII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce nożnej. Po doskonałej grze w całym turnieju wicemistrzem województwa została drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, występująca w składzie: st.sekc. Krzysztof Ciesielski, kpt. Maciej Górecki, mł.bryg. Grzegorz Jankowski, asp. Sławomir Jaszczak, kpt. Marcin Jaworski, str. Dawid Kwiatkowski, asp. Artur Piotrowski, st.ogn. Marcin Piotrowski, mł.bryg. Grzegorz Sadowski, str. Marcin Wojciechowski, ogn. Radosław Wuciński.

9 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

11 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa prowadzona przez zastępcę dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcina Czerwińskiego.

14 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w spotkaniu konsultacyjnym podzespołu ds. infrastruktury technicznej w związku z pracami nad budowaniem nowej „Strategii Rozwoju Miasta Włocławek".

15-18 listopada – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono kurs dowódców OSP.

16 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku i MJ DESIGN w Wieńcu gm. Brześć Kujawski.

19-20 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz, specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski brali udział w naradzie szkoleniowej pionu operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Gołaszewie gm. Kowal.

21 listopada – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w konferencji technicznej Pt. „SEVESO III - nowe uregulowania w obszarze zapobiegania poważnym awariom przemysłowym", która odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2012 w Poznaniu.

23 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie miasta Włocławek w I półroczu 2012 roku.

23 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Zespole Szkół nr 9 i Szkole Podstawowej nr 18 we Włocławku.

27 listopada – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński uczestniczyli w warsztatach tematycznych „Pojazdy o napędzie elektrycznym na przykładzie samochodu osobowego marki Renault oraz pojazdy o napędzie hybrydowym i zasilane CNG na przykładzie autobusu marki Volvo", zorganizowanych przez Ośrodek Szkolenia w Komedzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

27 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 26 we Włocławku.

28 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym podzespołu ds. infrastruktury technicznej w związku z pracami nad budowaniem nowej „Strategii Rozwoju Miasta Włocławek".

28 listopada – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski wygłosił pogadankę o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych i o zawodzie strażaka w Zespole Szkół w Wieńcu gm. Brześć Kujawski.

29 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę z dniem 30 listopada 2012 roku st.ogn. Grzegorza Perlińskiego - dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

29 listopada – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęło się szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

29 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Gimnazjum Publicznym nr 9 we Włocławku i Zespole Szkół w Lubrańcu.

30 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.ogn. Andrzeja Sztrajbera - dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

30 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości pożegnania odchodzących na emeryturę: insp. Roberta Przybysza - komendanta miejskiego policji i podinsp. Maciej Nałudka - zastępcę komendanta miejskiego policji we Włocławku oraz powołania nowego komendanta - mł.insp. Piotra Stachowiaka.

30 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, na którym omawiano i ustalono zadania dotyczące przedsięwzięć mających na celu wsparcie działań w procesie koordynacji i zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania powiatu włocławskiego w okresie zimowym.

30 listopada – W Tucholi odbyły się V Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kręglach, w których brała udział drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: kpt. Marcin Jaworski, kpt. Dariusz Politowski, st.asp. Dariusz Rosiński.


grudzień

kalendarz1 grudnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

2 grudnia – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończyło się szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

3 grudnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę o zachowaniu podczas pożaru w Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku.

3-5 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz był kierownikiem drużyny reprezentującej woj. kujawsko-pomorskie podczas XVIII Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Zduńskiej Woli i Sieradzu (woj. łódzkie). Drużyna, w której występowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku: str. Dawid Kwiatkowski z JRG nr 1 i st.ogn. Marcin Piotrowski z JRG nr 2, zajęła IV miejsce.

4 grudnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę o bezpiecznym zachowaniu uczniów podczas pożaru w Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej.

6 grudnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę o bezpiecznym zachowaniu uczniów podczas pożaru w II Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku.

6 grudnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Jacek Czerwiński, zastępca naczelnika wydziału mł.bryg. Grzegorz Sadowski i starszy referent Justyna Kijewska uczestniczyli w naradzie szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

8 grudnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas „MotoMikołajek" zorganizowanych dla dzieci z Domu Dziecka w Brzeziu gm. Brześć Kujawski.

10 grudnia – Udzielono zamówienia na dostawę gazu ziemnego w 2013 roku Przedsiębiorstwu PGNiG SA w Warszawie Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku dla Komendy Miejskiej PSP na ul. Rolnej 1 i Przedsiębiorstwu PGNiG SA w Warszawie Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku Biuro Handlowe Region Bydgoski dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 na ul. Płockiej 7a.

11 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości przekazania 14 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupionego dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przekazania sprzętu dokonano w Kowalu, a wśród obdarowanych jednostek była Miejska Ochotnicza Straż Pożarna z Kowala.

11 grudnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w odprawie pionu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

11 grudnia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w spotkaniu regionalnym branży paliwowej, zorganizowanym we Włocławku przez Polską Izbę Paliw Płynnych.

12-16 grudnia – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

13 grudnia – Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała nowy samochód Nissan Qashqai o napędzie 4x4, poj. silnika 2.0 i mocy 141 KM zakupiony w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - projekt "Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek - zakup pojazdów specjalistycznych do przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i technologicznym dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej".

14 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP brali udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, Komendę Miejską PSP we Włocławku i Wójta Gminy Kowal w Grabkowie.

18 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Warszawie, podczas którego Prezes Zarządu PKN ORLEN SA przekazał na rzecz Komendy Miejskiej PSP wsparcie finansowe w kwocie 50.000 złotych na zwiększenie możliwości operacyjnych w zakresie ratownictwa chemicznego.

18 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

19 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.

19 grudnia – Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała nowy samochód Dacia Duster wersja Ambiance o napędzie 4x4, poj. silnika 1.6, mocy silnika 105 KM wraz z przyczepą jednoosiową, hamowną, dwufunkcyjną do transportu łodzi płaskodennej lub kontenera oraz kontener wraz z wyposażeniem do wsparcia długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych. Zakupu dokonano ze środków finansowych Urzędu Miasta Włocławek.

19 grudnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 5 osób.

20 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Biskupa Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek.

21 grudnia – W świetlicy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci strażaków KM PSP we Włocławku.

⇐ COFNIJ

Pogoda