styczeń

5 stycznia - W Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbyło się noworoczne spotkanie strażaków województwa kujawsko-pomorskiego. Na zaproszenie kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st.bryg. Tomasza Leszczyńskiego wzięli w nim udział licznie zgromadzeni zaproszeni goście, a wśród nich parlamentarzyści, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, wicemarszałek sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Kopyść, wicestarosta włocławski Zbigniew Lewandowski, komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych i współpracujących na co dzień ze strażakami instytucji oraz grono strażackich działaczy. Byli oni świadkami wręczenia odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się także włocławscy strażacy. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczony został: st.ogn. w st. spocz. Tomasz Szaradowski; Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: st.asp. Alina Chojnacka, st.ogn. w st. spocz. Jacek Czarniak, kpt. Jarosław Łojewski, st.ogn. Krzysztof Nowakowski, bryg w st. spocz. Andrzej Podolski, kpt. Dariusz Politowski, st.asp. w st. spocz. Tomasz Świderek. Akty nadania wyższych stopni służbowych otrzymali: stopień starszy aspirant: asp. Alfred Chojnacki, asp. Artur Piotrowski; stopień starszy ogniomistrz: ogn. Arkadiusz Kurdupski; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Konrad Chmielewski, mł.ogn. Mariusz Chmielewski, mł.ogn. Arkadiusz Krzemieniewski; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Arkadiusz Fronckiewicz.

5 stycznia – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

9 stycznia – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski, zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński i starszy inspektor w JRG nr 1 st.asp. Dariusz Rosiński wzięli udział w warsztatach dotyczących zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, które odbyły się w SGSP w Warszawie.

10-11 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski uczestniczył w spotkaniu roboczym nt. działań kontrolno-prewencyjnych, wspólnych kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, w wybranych zakładach branży chemicznej w 2013 roku, które odbyło się w Kędzierzynie-Koźlu.

12 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości przekazania samochodu GLM Ford Transit jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

13 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

18 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

19 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości przekazania samochodu GCBA 7/40 Volvo jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

19 stycznia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

20 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 68. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła także kompanię honorową, którą dowodził kpt. Marcin Jaworski.

20 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

25 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział wzebraniu sprawozdawczym Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

25 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu gm. Chodecz.

26 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

29 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w spotkaniu Rady ds. Wychowania Fizycznego i Sportu przy Kujawsko-Pomorskim Komendancie Wojewódzkim PSP, które odbyło się w Toruniu.

31 stycznia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku przeniesiony został str. Jakub Rogiewicz - stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


luty

1 lutego – W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, którego tematem była organizacja akcji ratowniczych podczas zdarzeń i katastrof komunikacyjnych na terenie powiatu włocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz Komendy Miejskiej Policji, ratownictwa medycznego, sanepidu i Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

2 lutego – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

3 lutego – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

7-10 lutego – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla dowódców OSP.

9 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

9 lutego – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski wziął udział w uroczystych obchodach 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Goreniu Dużym gm. Baruchowo.

9 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce gm. Włocławek.

10 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

12 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

14-17 lutego – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

15 lutego – W Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podpisano porozumienie pomiędzy Starostą Włocławskim a Komendantem Miejskim PSP we Włocławku, dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

16 lutego – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Piaski gm. Baruchowo.

16 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

17 lutego – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

20 lutego – Z okazji Święta Służby Więziennej komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystym wręczeniu odznaczeń, wyróżnień i nominacji funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku.

22 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

23 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

23 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie gm. Baruchowo.

23 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

24 lutego – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie gm. Brześć Kujawski.

25 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.ogn. Ireneusza Kurlapskiego - starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

25 lutego – Starszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.ogn. Urszula Przybyłowska wzięła udział w szkoleniu dla prowadzących sprawy archiwalne, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

26 lutego – W Toruniu odbyły się XV Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym. Po doskonałej grze w całym turnieju drużynowym wicemistrzem województwa została drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie asp.sztab. Paweł Mikucki i asp. Mirosław Szatkowski. W turnieju brały także udział jeszcze trzy nasze drużyny w składzie: asp.sztab. Krzysztof Bielicki i st.ogn. Krzysztof Kurdupski (zajmując VIII miejsce), str. Dawid Kwiatkowski i str. Patryk Michalski oraz str. Łukasz Łopiński i ogn. Rafał Seroczyński. W turnieju indywidualnym asp.sztab. Paweł Mikucki zajął III miejsce, a asp. Mirosław Szatkowski - IV miejsce.

27 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski wziął udział w spotkaniu w ramach programu „Bliżej munduru" zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Zespół Szkół nr 5 we Włocławku.


marzec

1 marca – Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej, które odbyły się w Bydgoszczy, starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski został odznaczony brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju".

1 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Jacek Czerwiński, zastępca naczelnika wydziału mł.bryg. Grzegorz Sadowski i starszy referent Justyna Kijewska uczestniczyli w naradzie szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

4-15 marca – Na terenie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie z obsługi żurawi samojezdnych i przenośnych dla strażaków KM PSP, przeprowadzone przez Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy Ekspozyturę we Włocławku.

6 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w odprawie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, poświęconej podziałowi dotacji z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

6 marca – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski brał udział w spotkaniu organizacyjno-technicznym dla wykładowców i instruktorów prowadzących zajęcia na specjalistycznym kursie w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

7 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski i specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marcin Jaworski wzięli udział w szkoleniu z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego, spraw obronnych oraz ochrony ludności, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

7-23 marca – W Lubaniu przeprowadzono jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

9 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie gm. Boniewo.

13 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym kpt. Mariusz Bladoszewski i starszy referent w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Justyna Kijewska uczestniczyli w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

16 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

17 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

21 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obradach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, podczas których przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2012 roku oraz głównych kierunkach działania Komendy Miejskiej PSP w 2013 roku.

21 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w naradzie koordynacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowanej przez Nadleśnictwo Włocławek.

22 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

22 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz obserwował w Grudziądzu drugi dzień zmagań podczas XIV Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym.

23 marca – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie gm. Baruchowo.

28 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obradach XXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, na której przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczeniu przeciwpowodziowym na terenie Powiatu Włocławskiego w 2012 roku.


kwiecień

1 kwietnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

4-5 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Elgiszewo pow. golubsko-dobrzyński.

8 kwietnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w szkoleniu dotyczącym standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

10 kwietnia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

10 kwietnia – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski i dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 mł.kpt. Magdalena Jaworska prezentowali zawód strażaka podczas Targów Szkół Policealnych i Wyższych zorganizowanych we Włocławku.

11-14 kwietnia – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

13 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu gm. Lubień Kuj.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera. Podczas uroczystości Komenda Miejska PSP wystawiła sztandar.

18 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Elektrociepłowni Gazowo-Parowej we Włocławku.

18-21 kwietnia – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla naczelników OSP.

19 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz i naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego wzięli udział w wideokonferencji, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu, a dotyczyła przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

23 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

23 kwietnia – W siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, odbyły się ćwiczenia aplikacyjne pod kryptonimem „AUTOSTRADA 2013". Tematem ćwiczeń było współdziałanie służb ratowniczych podczas zdarzeń masowych na autostradzie. Wspólnie ćwiczyli ze sobą strażacy z trzech powiatów: gostynińskiego (woj. mazowieckie), kutnowskiego (woj. łódzkie) i włocławskiego (woj. kujawsko-pomorskie).

25-26 kwietnia – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski i starszy referent Justyna Kijewska wzięli udział w naradzie instruktażowo-szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. która odbyła się w m. Fojutowo pow. tucholski.

29 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski podczas posiedzenia XXXII sesji Rady Miasta Włocławek przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławek w 2012 roku.


maj

1 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/32 podczas otwarcia sezonu lotniczego na Lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obchodach 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach, które odbyły się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową dowodzoną przez kpt. Marcina Czerwińskiego. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona Msza święta za Ojczyznę.

4 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział we Mszy Świętej w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Katedrze pw. św. Marcina i Michała w Bydgoszczy.

4 maja – Podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, połączonych z promocją oficerów Państwowej Straży Pożarnej, promocję na stopień młodszy kapitan otrzymała st.ogn. Angelika Zawitowska.

5 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka w Kłóbce gm. Lubień Kujawski, podczas których przekazano samochód gaśniczy i samochód operacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu.

6 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt oraz zaprezentowali techniki uwalniania osób zakleszczonych podczas wypadków komunikacyjnych, w trakcie festynu zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

7 maja – Podczas obchodów Dnia Strażaka 2013 organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Toruniu i Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczony został kpt. Roman Zaborowski.

7 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku, a strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt.

8 maja – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w uroczystości z okazji 68. rocznicy Dnia Zwycięstwa we Włocławku. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził kpt. Marcin Czerwiński.

9-12 maja – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

10 maja – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 kpt. Marcin Czerwiński wygłosił w Przedszkolu Publicznym nr 30 we Włocławku pogadankę nt. zachowania się podczas pożaru.

12 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości obchodów 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal i przekazania tej jednostce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes.

15 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski wygłosił w Przedszkolu Publicznym nr 36 we Włocławku pogadankę nt. zachowania się podczas pożaru.

17 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyły się obchody Dnia Strażaka 2013. Podczas apelu złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został st.str. Sebastian Pilip; srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Marcin Majewski, Jacek Pawiński; brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Krzysztof Błaszczyk, mł.ogn. Sławomir Banasiak, mł.kpt. Grzegorz Brudnowski, st.str. Łukasz Chlebowski, mł.ogn. Mariusz Chrobociński, Krzysztof Dzieński, st.ogn. Adam Głuszkowski, Justyna Kijewska, st.ogn. Marcin Lenczewski, st.str. Piotr Łada, sekc. Łukasz Ritter, st.str. Dominik Rojewski, mł.asp. Daniel Szubski, sekc. Krystian Śniegulski, sekc. Maciej Waliszewski, st.str. Krystian Wasielak, str. Maciej Wojtalik. Wręczono także akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali: stopień starszy kapitan: kpt. Mariusz Bladoszewski; stopień starszy aspirant: asp. Cezary Borowiecki, asp. Sławomir Jaszczak, asp. Mirosław Szatkowski; stopień aspirant: mł.asp. Adam Gdański; stopień starszy ogniomistrz: ogn. Robert Kwapiński, ogn. Marcin Lenczewski, ogn. Rafał Seroczyński, ogn. Grzegorz Szarwas, ogn. Radosław Wuciński; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Arkadiusz Gałęzewski, mł.ogn. Ryszard Kalinowski, mł.ogn. Piotr Kurant, mł.ogn. Bartosz Lewandowski, mł.ogn. Paweł Orliński, mł.ogn. Dawid Zieliński; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Sławomir Banasiak, st.sekc. Mariusz Chrobociński, st.sekc. Adam Stuczyński, st.sekc. Grzegorz Wojdyła; stopień starszy sekcyjny: sekc. Kamil Skalski, sekc. Maciej Waliszewski; stopień starszy strażak: str. Paweł Arkuszewski, str. Dariusz Błaszczyk, str. Krzysztof Gawrysiak, str. Ewa Giętka, str. Bartłomiej Gontarek, str. Adrian Górka, str. Dawid Kwiatkowski, str. Łukasz Łopiński, str. Patryk Michalski, str. Łukasz Niedzielski, str. Bartosz Świątkowski, str. Jarosław Wasielewski, str. Marcin Wojciechowski, str. Waldemar Zawadzki. Listy gratulacyjne Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP, którzy prowadzili działania przy zdarzeniu masowym - wypadku autokaru przewożącego kibiców Lechii Gdańsk - w dniu 19 marca 2013 roku. Wyróżnieni strażacy to: kpt. Maciej Górecki, asp.sztab. Robert Woźniak, st.asp. Artur Piotrowski, ogn. Dawid Zieliński, mł.ogn. Sławomir Banasiak, st.sekc. Daniel Wojdyła, sekc. Krystian Śniegulski, st.str. Waldemar Zawadzki, st.str. Dawid Kwiatkowski. W trakcie apelu kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Tomasz Leszczyński przekazał Komendzie Miejskiej PSP samochód operacyjny Nissan Qashqai, a prezydent miasta Włocławek Andrzej Pałucki - samochód operacyjny Dacia Duster z zestawem kontenerowym na przyczepce. Poświęcenia pojazdów dokonał ks. prałat Wojciech Frątczak - kapelan diecezjalny strażaków.

18 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2013 w Kruszwicy, podczas których Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: asp.sztab. Janina Brzezińska i mł.asp. Dariusz Szychulski.

18 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu integracyjnego zorganizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

21 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w odprawie Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

21 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski zasiadał w komisji konkursowej II Miejskiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2013 organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Włocławka.

21 maja - W Toruniu odbyły się I Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), w których w gronie 80 startujących zawodników, wzięli udział: st.str. Hubert Hybiński (14. miejsce), st.str. Piotr Łada (17. miejsce), mł.ogn. Sławomir Banasiak (19. miejsce) i mł.kpt. Grzegorz Brudnowski (51. miejsce). W klasyfikacji zespołowej nasza drużyna zajęła IV miejsce na 19 startujących zaspołów.

21 i 23 maja – W Toruniu i Wąbrzeźnie odbyły się XV Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła IX miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: st.sekc. Krzysztof Ciesielski, kpt. Marcin Czerwiński, mł.ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, st.str. Bartłomiej Gontarek, st.asp. Sławomir Jaszczak, st.ogn. Jarosław Kozakowski, st.asp. Artur Piotrowski, st.ogn. Marcin Piotrowski, asp. Maciej Waleczko, st.sekc. Daniel Wojdyła. Na zamknięciu mistrzostw w Wąbrzeźnie obecny był komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski.

23-26 maja – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

24 maja – Podczas obchodów Dnia Strażaka 2013 organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Radziejowie brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: asp.sztab. Janina Brzezińska i st.asp. Mirosław Szatkowski.

25 maja – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie gm. Lubraniec.

28 maja – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wygłosił w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu pogadankę nt. pracy w straży pożarnej i nauce w szkołach pożarniczych.

29 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas obchodów Dnia Dziecka zorganizowanego przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Brzeziu gm. Brześć Kujawski.

30 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

31 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w obchodach Dnia Strażaka 2013 organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Lipnie, podczas których brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: kpt. Marcin Czerwiński, asp. Kazimierz Mechuła, mł.bryg. Grzegorz Sadowski i st.ogn. Radosław Wuciński.

31 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas festynu rodzinnego „Niesiemy radość naszym dzieciom" zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.


czerwiec

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 i samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez RUN-Chłodnię we Włocławku.

3 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu „Bezpieczne wakacje" zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 27 we Włocławku.

8 czerwca – Odbył się piknik rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez strażaków Komendy Miejskiej PSP.

9 czerwca – W Kowalu odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego. W konkurencji mężczyzn uczestniczyło 20 drużyn. Zwyciężyła drużyna OSP w Kowalu, II miejsce zajęła drużyna OSP w Kruszynie (gm. Włocławek), III miejsce – drużyna OSP w Kłobi (gm. Lubraniec). W konkurencji kobiet wystartowała jedna drużyna z OSP w Smólniku, a w konkurencji dziewcząt i chłopców MDP w Warząchewce (wszystkie gm. Włocławek).

13 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych z Komendantem Głównym PSP podczas IX Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013 w Kielcach.

13 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas imprezy mającej na celu zaprezentowanie innowacyjności oświaty, zorganizowanej przez Zespół Szkół Akademickich WSHE we Włocławku.

13 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 13 we Włocławku.

17-19 czerwca – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski brał udział w spotkaniu roboczym dla dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa chemicznego oraz przedstawicieli szkół PSP, które odbyło się w Rajgrodzie (woj. podlaskie)

19 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wygłosił w Szkole Podstawowej w Kowalu pogadankę nt. pracy w straży pożarnej i nauce w szkołach pożarniczych.

19 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w spotkaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Toruń, na którym wygłosił referat nt. aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

20 czerwca – W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się VI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii "senior" asp. Maciej Waleczko zajął 3. miejsce. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: mł.bryg. Grzegorz Jankowski, st.str. Łukasz Łopiński, sekc. Dominik Rojewski, asp. Maciej Waleczko, st.sekc. Daniel Wojdyła i sekc. Łukasz Ritter zajęła IV miejsce.

20 czerwca – W Lubieniu Kujawskim rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

22 czerwca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości nadania sztandaru i obchodach 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmicy Małej gm. Fabianki.

22 czerwca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w uroczystości przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Man jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

22 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt, samochodu gaśniczego GCBA 5/32 oraz podali pianę gaśniczą podczas pikniku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 18 we Włocławku.

24 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas „Dni Bezpieczeństwa" w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

27 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili prelekcję, pokaz możliwości technicznych samochodu gaśniczego GCBA 5/32 oraz podali pianę gaśniczą w Przedszkolu Publicznym nr 14 we Włocławku.

28 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim wzięli udział, w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, w uroczystym zakończeniu studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

28 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w spotkaniu emerytów i rencistów zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

29 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt, samochodu gaśniczego GCBA 5/32 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu organizowanego przez TESCO Włocławek.

30 czerwca – Do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli przeniesiony został str. Maciej Wojtalik - stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


lipiec

5 lipca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym Mistrzostw Świata FAI Modeli Śmigłowców dla Juniorów i Seniorów, które odbyło się na Lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

6 lipca – W Lubieniu Kujawskim zakończyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

6 lipca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski wziął udział w obchodach jubileuszu 85-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

6 lipca – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego kpt. Jarosław Łojewski brał udział w obchodach jubileuszu 85-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzadkiej Woli gm. Brześć Kujawski.

19-28 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zabezpieczali logistycznie Mistrzostwa Świata FAI Modeli Śmigłowców dla Seniorów i Juniorów w konkurencjach F3C i F3N Włocławek POLSKA 2013 zorganizowane na terenie lotniska Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

20 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas Pikniku Militarnego we Włocławku.

22 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Policji zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

31 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim wizytowali obóz kondycyjno-szkoleniowy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Włocławek-1",który odbywał się nad jeziorem Orłowskim (pow. lipnowski).


sierpień

1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 strażaka - absolwenta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

2 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystości wręczenia przez kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Tomasza Leszczyńskiego nagrody dla asp. Adama Gdańskiego - dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym. Dzięki jego skutecznym działaniom, uratował on zdrowie i życie dziecka.

10 sierpnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki uczestniczył w V Spotkaniu Seniorów Pożarnictwa w Kłótnie gm. Baruchowo, które zorganizował Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu. W spotkaniu uczestniczył także kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Tomasz Leszczyński.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystości z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego we Włocławku, na których Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową dowodzoną przez kpt. Marcina Czerwińskiego.

15 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt i samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBM 24/32 podczas Pikniku Strażackiego w Kowalu.

17 sierpnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwińsk,i dowódca sekcji w JRG nr 1 mł.kpt. Magdalena Jaworska i ratownik medyczny Jakub Jesionowski wzięli udział w debacie społecznej poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego, zorganizowanej przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku i Urząd Gminy Choceń podczas VII Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklistów w Choceniu, podczas której zaprezentowali sprzęt znajdujący się na samochodzie ratownictwa technicznego SLRt.

18 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w nabożeństwie związanym z obchodami 93. rocznicy bohaterskiej obrony Włocławka w 1920 roku, które odbyło się pod Pomnikiem Obrońców Wisły 1920r. we Włocławku.

20 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa wodnego SRw i łodzi płaskodennej podczas imprezy „Wakacyjne spotkania ze sportem" zorganizowanej przez Brzeskie Centrum Kultury w Brześciu Kujawskim.

24 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas pikniku „Zakończenie Lata" zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerniewicach.

24 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas „Letniego pikniku integracyjnego" zorganizowanego przez Osiedlową Sekcję Pomocy Społecznej „Zazamcze" we Włocławku.

29 sierpnia – Odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na terenie Zakładu Karnego we Włocławku, w których brał udział zastęp GCBA 5/32 z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Ćwiczenia obserwowali: starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński.

30 sierpnia - Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała samochód specjalny - podnośnik hydrauliczny z drabiną ratowniczą na podwoziu Renault Midlum Heavy 300.18 (4x2).

31 sierpnia – Na emeryturę przeszli: asp.sztab. Jarosław Szajerski - dyżurny operacyjny w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, mł.asp. Dariusz Szychulski - dowódca zastępu i st.ogn. Robert Maślanka - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.


wrzesień

1 września – W imieniu Komendanta Miejskiego PSP naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w uroczystościach związanych z 74. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową, którą prowadził kpt. Marcin Czerwiński.

1 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas festynu „Dożynki 2013", zorganizowanego przez Fundację Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Oddział we Włocławku, na którym promowano akcję „Wypadek to nie przypadek".

6 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski i młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym mł.kpt. Magdalena Jaworska byli obserwatorami ćwiczeń ewakuacyjnych w zakładzie RPC „Superfos" w Kaliskach gm. Lubień Kujawski.

6-14 września – Strażacy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zabezpieczali logistycznie 18. Mistrzostwa Europy Balonów na Ogrzane Powietrze, które odbywały się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

7 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystościach z okazji 90-lecia działalności Polskiego Związku Łowieckiego, które odbyły się we Włocławku.

7 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 kpt. Dariusz Politowski wziął udział w obchodach jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórznie gm. Fabianki.

8 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski obserwował ceremonię otwarcia Mistrzostw Europy Balonów na Ogrzane Powietrze, która odbyła się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

8 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminnno-Powiatowych w Grabkowie gm. Kowal.

10-11 września – Dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania asp.sztab. Sławomir Kurlapski, asp. Adam Gdański i st.sekc. Maciej Kowalski uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w m. Tylna Góra pow. bydgoski.

12-13 września – Dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania asp.sztab. Janina Brzezińska, asp.sztab. Mariusz Sinczewski, st.asp. Mirosław Szatkowski i mł.ogn. Łukasz Politowski uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w m. Tylna Góra pow. bydgoski.

16 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym możliwości organizowania przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z jednostek OSP.

17 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystościach 74. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

19-20 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 kpt. Marcin Czerwiński uczestniczył w konferencji nt. „Bazy i rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów finalnych - BAZA 2013", która odbyła się w Cekanowie k/Płocka.

21 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w obchodach jubileuszu 45-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

22 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wzięli udział w inscenizacji przygotowanej przez włocławski WORD, stanowiącej jeden z elementów akcji edukacyjnej "Bezpieczeństwo na motorze".

23 września – W Skórznie gm. Fabianki rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

25-26 września – W Tylnej Górze pow. bydgoski odbyły się I Mistrzostwa Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym, na których sekc. Dominik Rojewski zajął I miejsce, a sekc. Łukasz Ritter - 13. miejsce. Startując w konkurencji drużynowej zajęli oni I miejsce.

26 września – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski brał udział w spotkaniu roboczym, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, dotyczącym organizacji szkoleń w zakresie ujawniania materiałów niebezpiecznych oraz pirotechnicznych.

27 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w spotkaniu kadry emerytowanych strażaków województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Przysiersku pow. świecki.

28 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w obchodach jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu gm. Włocławek.

30 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.asp. Cezarego Borowieckiego - zastępcę dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.


październik

1 października – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku został przeniesiony z Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim mł.asp. Łukasz Zefert.

2-3 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, główna księgowa mł.kpt. Angelika Zawitowska, naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski i jego zastępca kpt. Jarosław Łojewski wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla osób prowadzących sprawy finansowe, kwatermistrzowskie i techniczne w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu w m. Fojutowo pow. tucholski.

5 października - Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, podczas której odebrał Medal "Za zasługi dla rozwoju WSHE" nadany Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku „w dowód godnych upamiętnienia zasług położonych w budowaniu pozycji Uczelni na rynku edukacyjnym Włocławka i regionu oraz wieloletnią współpracę".

8 października - Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

9 października – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w naradzie naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG, która odbyła się w Guźlinie gm. Brześć Kujawski. Jej tematem były sprawy operacyjne i ćwiczenia pod kryptonimem "KOBRA 2013".

11 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w obchodach jubileuszu 50-lecia Zawodowej Straży Pożarnej PKN ORLEN w Płocku.

11 października – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski poprowadził pogadankę na temat służby w Państwowej Straży Pożarnej w klasie mundurowej Niepublicznego Liceum Akademickiego we Włocławku.

11 października – Strażacy Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP brali udział w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych pod kryptonimem „KOBRA 2013", które przeprowadzono w Brześciu Kujawskim.

12 października - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wydziale Zamiejscowym we Włocławku.

12 października – W Skórznie gm. Fabianki zakończyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

14 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym obchodów 29. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

15 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski, w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zapoznał uczniów Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku z procedurą naboru do służby w PSP.

16 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę nt. „Zawód strażak" w Gimnazjum nr 4 we Włocławku.

16 października – Strażacy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w Miejskich Ćwiczeniach Obronnych pod kryptonimem „KOBRA 2013 Włocławek", które przeprowadzono na włocławskim Zawiślu.

17 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski, w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zapoznał uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze specyfiką służby w PSP, podczas spotkania zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

18 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach 29. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

18 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski, w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zapoznał uczniów Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku z specyfiką służby w PSP.

21 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

21-22 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski, dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w naradzie pionu operacyjnego, którą Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu zorganizowała w m. Pieczyska pow. bydgoski.

23 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski, w ramach programu „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń", zapoznał uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu z zasadami postępowania podczas klęsk żywiołowych.

29 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej, a następnie przeprowadził prelekcję dla uczniów na temat zasad zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

29 października – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski wzięli udział w debacie społecznej pn. „Poczucie bezpieczeństwa kobiet w miejscu zamieszkania".

30 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.


listopad

1 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

5 listopada – Rozegrano fazę grupową VIII Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej Włocławek 2013. Mecze odbywały się w Hali Mistrzów we Włocławku i w Hali Sportowej w Choceniu. Do fazy finałowej awansowały po dwie pierwsze drużyny z każdej z czterech grup. Do fazy finałowej awansowała także drużyna KM PSP we Włocławku.

5 listopada – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Brodnicy i Oddział Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa warsztatach z zakresu ochrony przeciwpożarowej odnoszących się do nowej generacji zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej.

7-10 listopada – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

8 listopada – W Hali Mistrzów we Włocławku odbyła się runda finałowa VIII Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej Włocławek 2013. Mistrzem województwa została drużyna Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim, drugie miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy, a trzecie miejsce - Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. Nasza drużyna występująca w składzie: Krzysztof Ciesielski, Maciej Górecki, Grzegorz Jankowski, Sławomir Jaszczak, Marcin Jaworski, Dawid Kwiatkowski, Artur Piotrowski, Marcin Piotrowski, Grzegorz Sadowski, Marcin Wojciechowski - zajęła VI miejsce.

11 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa prowadzona przez zastępcę dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcina Czerwińskiego.

14-15 listopada – Zastępca dowódcy JRG nr 2 kpt. Dariusz Politowski wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu dla oficerów prasowych Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w siedzibie Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Bydgoszczy i w studio Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy.

21 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o „Wpływie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego miasta Włocławek w 2013 roku".

21-24 listopada – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

29 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w konferencji, która odbyła się w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, promującej projekt zrealizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu pod hasłem „Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek. Doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego". W ramach tego projektu Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała samochód specjalny SHD-30 i samochód operacyjny SLOp Nissan Qashqai.

 


grudzień

 

4 grudnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski przeprowadził pogadankę o pracy strażaka i systemie naboru do służby podczas „Dni doradztwa zawodowego" w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

7 grudnia – W związku usuwaniem szkód spowodowanych przez orkan „Ksawery", Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 wizytował Komendant Główny PSP gen.bryg. Wiesław Leśniakiewicz. 

10 grudnia – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski uczestniczył w warsztatach instruktażowo-szkoleniowych pionu kontrolno-rozpoznawczego komend PSP województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyły się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

11-12 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz był kierownikiem drużyny reprezentującej woj. kujawsko-pomorskie podczas XIX Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Mrzeżynie i Dźwirzynie (woj. zachodniopomorskie). Drużyna, w której występowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku: st.str. Dawid Kwiatkowski z JRG nr 1 i st.ogn. Marcin Piotrowski z JRG nr 2, zajęła I miejsce.

12 grudnia – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

12 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości przekazania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupionego dzięki wsparciu w ramach projektu „Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przekazania sprzętu dokonano w Choceniu, a wśród obdarowanych było 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego.

12 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się finał etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom", którego organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

12-15 grudnia – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono kurs dowódców OSP.

13 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym w Boniewie, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, Komendę Miejską PSP we Włocławku i Wójta Gminy Boniewo.

18 grudnia – Zastępca naczelnika wydziału mł.bryg. Grzegorz Sadowski i młodszy specjalista mł.kpt. Magdalena Jaworska z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego wzięli udział w odprawie pionu kontrolno-rozpoznawczego komend PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

18 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski wzięli udział w odprawie służbowej pionu operacyjnego i szkoleniowego komend PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

18 grudnia – W świetlicy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci strażaków KM PSP we Włocławku.

19 grudnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski brał udział w uroczystości przekazania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupionego dzięki wsparciu w ramach projektu „Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przekazania sprzętu dokonano w Przysiersku (pow. świecki), a wśród obdarowanych była jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Nakonowa Starego gm. Choceń.

20 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz pożegnali odchodzącego na emeryturę kpt. Dariusza Politowskiego - zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

21 grudnia – Na nieetatową funkcję oficera prasowego Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku została powołana mł.kpt. Magdalena Jaworska - młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym.

⇐ COFNIJ

Pogoda