styczeń

1 stycznia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 3 osoby.

4 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

5 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

5 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

11 stycznia - W Bydgoszczy odbyło się noworoczne spotkanie strażaków województwa kujawsko-pomorskiego. Na zaproszenie kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st.bryg. Tomasza Leszczyńskiego wzięli w nim udział licznie zgromadzeni zaproszeni goście m.in. Komendant Główny PSP gen.bryg. Wiesław Leśniakiewicz i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes. Byli oni świadkami wręczenia odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się także włocławscy strażacy. Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: bryg. Jacek Czerwiński, asp. Jarosław Kowalczyk, asp.sztab. Sławomir Kurlapski, st.kpt. Marek Lewandowski, st.bryg. Robert Majewski, bryg. Janusz Piasecki, st.ogn. Arkadiusz Rogowicz, asp.sztab. Mariusz Sinczewski; Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: st.ogn. Dariusz Afeltowicz, st.kpt. Mariusz Bladoszewski, mł.asp. Dariusz Korpolak, st.ogn. Marcin Piotrowski, asp.sztab. Robert Woźniak. Akty nadania stopnia aspirant otrzymali: mł.asp. Łukasz Zefert, mł.asp. Radosław Złakowski.

12 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

16 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i stażysta w JRG nr 2 st.str. Dawid Kwiatkowski wzięli udział w spotkaniu reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego, która zdobyła Mistrzostwo Polski, z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

17 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

19 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

20 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 69. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła także kompanię honorową, którą dowodził kpt. Marcin Czerwiński.

23 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w spotkaniu dotyczącym omówienia Planu Działań Ratowniczych Autostrady A1 odcinek Toruń-Stryków, które odbyło się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

25 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

25 stycznia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

26 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

28 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski i młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym mł.kpt. Magdalena Jaworska wzięli udział w konferencji „Usłyszeć czad - czujka czadu, czujka dymu inwestycją w bezpieczeństwo", która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

28 stycznia – Dowódca sekcji asp. Jarosław Kłudkowski i dowódca zastępu st.ogn. Piotr Tuchorski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku pogadankę na temat praktycznego zachowania się podczas załamania lodu pod człowiekiem na rzece lub jeziorze.

29 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński brał udział w spotkaniu grupy ekspertów ds. ratownictwa technicznego, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

30 stycznia – Strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" przeprowadzili na Jeziorze Czarnym pokaz podejmowania osób poszkodowanych, pod którymi załamał się lód różnymi technikami stosowanymi w ratownictwie wodnym.

30-31 stycznia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się szkolenie w zakresie hakowego-sygnalisty dla strażaków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Żninie, wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Kujawy".

31 stycznia – W Toruniu odbyły się XVI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym. Po doskonałej grze w całym turnieju mistrzem województwa została drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie asp.sztab. Paweł Mikucki i asp. Mirosław Szatkowski, a druga drużyna w składzie: asp.sztab. Krzysztof Bielicki i st.ogn. Krzysztof Kurdupski zajęła VI miejsce.


luty

1 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski obserwował zmagania podczas III Powiatowego Turnieju Drużyn OSP w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, który odbył się w Baruchowie.

1 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w warsztatach w zakresie technologii prowadzenia działań na wodzie z wykorzystaniem urządzeń i przyrządów przeznaczonych do wspomagania realizacji czynności ratowniczych, które odbyły się w Kruszwicy (pow. inowrocławski).

8 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłótnie gm. Baruchowo.

8 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

8 lutego – Młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym mł.kpt. Magdalena Jaworska brała udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

10 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz i naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski wzięli udział w spotkaniu poświęconym możliwości pozyskania środków na termomodernizację obiektów, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

14 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, strażacy i pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę bryg. Jacka Czerwińskiego - naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego.

14 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

15 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

15 lutego – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie-Piaski gm. Baruchowo.

16 lutego – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

18-20 lutego – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyło się szkolenie doskonalące dla strażaków z JRG nr 1 z zakresu udzielania wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych na miejscu zdarzenia.

18-20 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 asp.sztab. Paweł Mikucki i dyżurny operacyjny w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Mirosław Szatkowski byli członkami reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego biorącej udział w XXXI Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym, podczas których zajęła ona VII miejsce.

19 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w odprawie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP.

20 lutego – Młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym mł.kpt. Magdalena Jaworska brała udział w spotkaniu w ramach programu „Bliżej munduru", zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku oraz Liceum Ogólnokształcące w Izbicy Kujawskiej.

21 lutego – Na kortach tenisowych przy Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbył się I Włocławski Turniej Tenisa Ziemnego Strażackich Par Deblowych Włocłavia Cup 2014, którego organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku.

21 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu. Podczas zebrania st.bryg. Tomasz Leszczyński wręczył naczelnikowi OSP decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

22 lutego – Dowódca JRG nr 2 st.kpt. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólsku gm. Włocławek.

25 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku, która odbyła się w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu.


marzec

1 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

1 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

3 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w XXI Forum Gospodarczym w Toruniu, w panelu Sprawy Społeczne temat: „Turystyka oraz znaczenie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży".

6 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski i zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w odprawie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z komend PSP woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego z Dyrektorem Biura Kadr i Organizacji Komendy Głównej PSP, dotyczącej rozliczania czasu służby, która odbyła się w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

6 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych oraz ochrony ludności, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

10 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski poprowadził pogadanki: na temat służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza we Włocławku oraz na temat zachowania się podczas pożaru w Niepublicznym Przedszkolu „Skakanka" we Włocławku.

10-29 marca – W Choceniu przeprowadzono jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

13 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz brali udział w szkoleniu dotyczącym zagrożeń teleinformatycznych, które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

13 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w obradach Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, podczas których przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Włocławek w 2013 roku.

14 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP oraz naczelników jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

15 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł.bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

20 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę kpt. Romana Zaborowskiego - starszego specjalistę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym.

20 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obradach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, podczas których przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2013 roku oraz głównych kierunkach działania Komendy Miejskiej PSP w 2014 roku.

22 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystym zakończeniu pierwszej edycji kursu kwalifikowanej pomocy, zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego.

27 marca – Komenda Miejska PSP we Włocławku była gospodarzem warsztatów doskonalących dla pracowników zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w komendach PSP woj. kujawsko-pomorskiego, których organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

28 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

28 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w III Spotkaniu Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa w Przemyśle Chemicznym, podczas którego podsumowano wspólne działania kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

29 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

31 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w obradach XXXI Sesji Rady Powiatu we Włocławku, na której przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczeniu przeciwpowodziowym na terenie Powiatu Włocławskiego w 2013 roku.


kwiecień

1 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację projektu unijnego „Usprawnienia ratownictwa na drogach - etap III", która odbyła się w Dworze Artusa w Toruniu.

1 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski i młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym mł.kpt. Magdalena Jaworska prezentowali zawód strażaka podczas Włocławskich Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

2 kwietnia – Odbyło się szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

2-3 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski i młodszy specjalista mł.kpt. Magdalena Jaworska wzięli udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. która odbyła się w m. Chomiąża Szlachecka pow. żniński.

8 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w spotkaniu organizacyjnym, na którym omawiano przebieg obchodów jubileuszu 140-lecia Straży Pożarnej we Włocławku.

9 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w wykładzie inaugurującym V Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości pt. „Do trzech razy SZTUKA, czyli o teatrze i nie tylko", wygłoszonym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przez prof. Andrzeja Strzeleckiego - rektora Akademii Teatralnej w Warszawie.

10 kwietnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w ćwiczeniu epizodycznym nt. „Realizacja zadań przez WKU we Włocławku w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na administrowanym terenie", zorganizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień we Włocławku.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera. Podczas uroczystości Komenda Miejska PSP wystawiła sztandar.

16 kwietnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w odprawie służbowej pionu kadrowego komend PSP woj. kujawsko-pomorskiego, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

16 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Sławomir Gotowicz, naczelnik wydziału bryg. Janusz Piasecki i starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.kpt. Marek Lewandowski wzięli udział w odprawie służbowej pionu operacyjnego i szkoleniowego komend PSP woj. kujawsko-pomorskiego, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

23 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 kpt. Marcin Czerwiński uczestniczył w szkoleniu instruktorów Państwowej Straży Pożarnej z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, które odbyło się w bazie LPR w Warszawie.

28 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski podczas posiedzenia XLII sesji Rady Miasta Włocławek przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławek w 2013 roku.


maj

3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obchodach 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości, która odbyła się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku, Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową dowodzoną przez kpt. Marcina Czerwińskiego. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę.

3 maja – Na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku odbył się Piknik Strażacki, zorganizowany przez Komendę Miejską PSP i Centrum Kultury „Browar B." w ramach obchodów 140-lecia Straży Pożarnej we Włocławku. Na włocławian czekało wiele atrakcji: mini TFA - pożarniczy tor przeszkód dla dzieci, pokazy tresury psów, pokazy sprawności policji, pokazy ratownictwa technicznego - inscenizacja wypadku drogowego, występ grupy wokalnej studentek WSHE z Ukrainy, pokaz działania sikawki rowerowej, instruktaż pierwszej pomocy przedlekarskiej, gaszenia gaśnicą pożaru na trenażerze, występ Kapeli z Szaconkiem, wystawa samochodów pożarniczych. Następnie odbył się Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych. Orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych z Kowala, Śmiłowic (gm. Choceń) i Zgłowiączki (gm. Lubraniec) przemaszerowały spod Katedry Włocławskiej, a następnie każda z nich dała koncert na pływającej scenie na Wiśle. Zdaniem jury zwyciężyła orkiestra dęta OSP Śmiłowice - zdobywając Puchar Biskupa Włocławskiego, drugie miejsce zajęła orkiestra dęta MOSP Kowal - zdobywając Puchar Prezydenta Włocławka, a trzecie miejsce zajęła orkiestra dęta OSP Zgłowiączka - zdobywając Puchar Komendanta Miejskiego PSP.

4 maja – W Klubie „Stara Remiza" na ul. Żabiej we Włocławku, w ramach obchodów 140-lecia Straży Pożarnej we Włocławku, odbyło się sympozjum popularnonaukowe, podczas którego medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: złotym - prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Lidia Piechocka-Witczak; brązowymi - Halina Bagińska, Aleksander Białecki, Andrzej Chmielewski, ks. Radosław Nowacki i dr Henryk Stępień. Następnie komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uhonorował medalami okolicznościowymi i monografią „140 lat Straży Pożarnej we Włocławku (1874-2014)" autorstwa mł.bryg. w st. spocz. dr. Zdzisława Zasady członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów 140-lecia Straży Pożarnej we Włocławku i sponsorów. Po słowie wstępnym bryg. Dariusza Kuligowskiego referaty wygłosili: mł.bryg. w st. spocz. Zdzisław Jan Zasada, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - „Utworzenie oraz pierwsze lata działalności Włocławskiej Ochotniczej Straży Ogniowej", mgr inż. Aleksander Białecki, badacz rodu Białeckich oraz ich związku z Włocławkiem - „Związki rodziny Białeckich z Włocławską Ochotniczą Strażą Pożarną w latach 1898-1945", prof. dr hab. Piotr Matusak, wiceprzewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP - „Rola Bolesława Chomicza w rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych". Po zakończeniu sympozjum 43 poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzone przez st.kpt. Sławomira Zawitowskiego, przemaszerowały wraz z orkiestrą dętą Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu, do Katedry Włocławskiej, w której odbyła się Msza św. w intencji strażaków koncelebrowana przez Ordynariusza Diecezji Włocławskiej ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa.

6 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości oddania do użytku hali sportowo-widowiskowej w Boniewie połączonej z obchodami 30-lecia reaktywowania Gminy Boniewo.

6 maja – Podczas „Dni Otwartych Funduszy Europejskich" w Toruniu strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP prezentowali samochód ratownictwa technicznego SCRt oraz łódź Marims 700.

7 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie oraz oddania do użytku nowego obiektu strażnicy.

7 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku, a strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu specjalnego SCH 38 i samochodu ratownictwa technicznego SCRt.

8 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości z okazji 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził kpt. Marcin Jaworski.

8-11 maja – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

9 maja – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki zasiadał w komisji konkursowej eliminacji miejskich III Olimpiady Obrony Cywilnej 2014 zorganizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Włocławka.

9 maja – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski zasiadał w komisji konkursowej eliminacji powiatowych III Olimpiady Obrony Cywilnej 2014 zorganizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego.

9 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości otwarcia Przystani nad Wisłą we Włocławku.

10 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas uroczystego otwarcia Nadwiślańskiej Trasy Rowerowej, które odbyło się na włocławskich Bulwarach.

10-11 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński uczestniczył w seminarium dot. ratownictwa drogowego pn. „Hakerzy ratownictwa rzucają wyzwanie tradycyjnym technikom, szukają innowacyjności", które zorganizowane zostało przez WEBER RESCUE POLSKA w m. Gołąbki (pow. żniński).

12 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu rodzinnego połączonego z drzwiami otwartymi w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku.

15 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 w Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku.

15 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP wzięli udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Zakład Karny we Włocławku.

15 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP: mł.bryg. Sławomir Zawitowski, asp.sztab. Krzysztof Bielicki i ogn. Arkadiusz Gałęzewski, byli instruktorami podczas warsztatów doskonalących z ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym dla strażaków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyły się w Ośrodku Szkolenia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

16 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Centrum Kultury „Browar B." we Włocławku.

17 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2014 w Lipnie.

17 maja – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru Stowarzyszeniu Saperów Polskich Koło nr 19 we Włocławku, na której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

20 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

20 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brali udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku. Tematem spotkania było ustalenie i omówienie zadań dla administracji, służb i straży oraz podjęcie przygotowań, niezbędnych do podejmowania działań związanych z zagrożeniem powodziowym na obszarze powiatu włocławskiego.

20 i 22 maja – W Toruniu i Nakle n/Notecią odbyły się XVI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła I miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: mł.asp. Kamil Bojakowski, mł.ogn. Krzysztof Ciesielski, st.kpt. Marcin Czerwiński, mł.ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, str. Krzysztof Gontarek, st.asp. Sławomir Jaszczak, st.ogn. Jarosław Kozakowski, st.str. Łukasz Łopiński, asp. Maciej Waleczko, mł.ogn. Daniel Wojdyła. Kierownikiem drużyny był st.asp. Artur Piotrowski.

21 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości nadania Jednostce Strzeleckiej 4051 Włocławek imienia generała Władysława Andersa. Gościem uroczystości była Anna Maria Anders-Costa - córka generała Andersa.

22 maja – Młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Magdalena Jaworska brała udział w szkoleniu pt. „Postępowanie administracyjne i egzekucyjne organów PSP w kontekście wyroków NSA i WSA", które odbyło się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

23 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyły się obchody Dnia Strażaka 2014. Podczas apelu srebrną odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: st.asp. Alina Chojnacka, bryg. Grzegorz Jankowski, bryg. Dariusz Krysiński, bryg. Dariusz Kuligowski, asp.sztab. Krzysztof Kułaczkowski, mł.bryg. Marek Lewandowski, asp.sztab. Dariusz Rosiński; brązową odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: st.ogn. Dariusz Afeltowicz, st.kpt. Mariusz Bladoszewski, st.ogn. Konrad Chmielewski, kpt. Maciej Górecki, st.ogn. Przemysław Górnicki, st.ogn. Robert Kwapiński, st.ogn. Marcin Lenczewski, st.ogn. Konrad Osmałek, st.ogn. Piotr Owsianowski, st.ogn. Jacek Pawiński, st.ogn. Zbigniew Rewers, st.ogn. Grzegorz Szarwas, st.ogn. Tomasz Snopkowski, st.ogn. Piotr Tuchorski, mł.bryg. Sławomir Zawitowski, st.kpt. Arkadiusz Ziółkowski, st.asp. Marcin Ziółkowski; srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju" odznaczony został st.bryg. Robert Majewski. Wręczono także akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali - stopień brygadier: mł.bryg. Grzegorz Jankowski; stopień młodszy brygadier: st.kpt. Marek Lewandowski, st.kpt. Sławomir Zawitowski; stopień starszy kapitan: kpt. Marcin Czerwiński, kpt. Sławomir Gotowicz, kpt. Jarosław Łojewski; stopień kapitan: mł.kpt. Magdalena Jaworska; stopień aspirant sztabowy: st.asp. Krzysztof Rogalewski, st.asp. Dariusz Rosiński; stopień starszy aspirant: asp. Kazimierz Mechuła; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Edward Pawlak; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Krzysztof Ciesielski, st.sekc. Maciej Kowalski, st.sekc. Mariusz Szymański, st.sekc. Daniel Wojdyła; stopień starszy sekcyjny: sekc. Łukasz Ritter, sekc. Daniel Sarzyński, sekc. Krystian Śniegulski; stopień starszy strażak: str. Zbigniew Buller, str. Mateusz Gralak, str. Mateusz Niedzielski, str. Paweł Pacholczyk, str. Grzegorz Seklecki, str. Mateusz Spychalski, str. Michał Waleczko. Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymał bryg. Grzegorz Jankowski, nagrodę pieniężną Komendanta Głównego PSP - mł.bryg. Marek Lewandowski, a nagrodę pieniężną Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st.bryg. Robert Majewski i st.kpt. Sławomir Gotowicz. W trakcie apelu Komendzie Miejskiej PSP przekazany został uroczyście samochód specjalny z podnośnikiem, a OSP Izbica Kujawska i OSP Lubraniec - ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu Volvo.

28 maja – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski i młodszy technik w Sekcji Finansów sekc. Ewa Giętka wzięli udział w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

29 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas obchodów Dnia Dziecka w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych we Włocławku.

29 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas obchodów Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 we Włocławku.

30 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Radziejowie.

30 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w spotkaniu emerytów i rencistów zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

30 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Magdalena Jaworska wzięli udział w I Forum Bezpieczeństwa Narodowego, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, na którym przedstawili prezentację nt. „Odpowiedzialność kompetencyjna w sytuacjach kryzysowych".

30 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas obchodów Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim.

30 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku.

31 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 18 we Włocławku.


czerwiec

1 czerwca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 i samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez RUN-Chłodnię we Włocławku.

1 czerwca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 oraz podali pianę gaśniczą podczas obchodów Dnia Dziecka w Klubie „Łęg" we Włocławku.

3 czerwca - W Wąbrzeźnie odbyły się II Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), w których w gronie 90. startujących zawodników, wzięli udział: st.str. Patryk Michalski (9 miejsce), sekc. Hubert Hybiński (12. miejsce), sekc. Piotr Łada (19. miejsce), asp. Daniel Szubski (64. miejsce), mł.kpt. Grzegorz Brudnowski (72. miejsce) i mł.ogn. Sławomir Banasiak. W klasyfikacji zespołowej nasza drużyna zajęła II miejsce wśród 18 startujących zespołów.

4 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystych obchodach 25. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku w województwie włocławskim.

4 czerwca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch" we Włocławku.

5 czerwca – W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się VII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii "senior" asp. Maciej Waleczko zajął 2. miejsce. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: st.kpt. Marcin Czerwiński, bryg. Grzegorz Jankowski, st.str. Łukasz Łopiński, st.sekc. Łukasz Ritter, sekc. Dominik Rojewski, asp. Daniel Szubski, asp. Maciej Waleczko i mł.ogn. Daniel Wojdyła, zajęła V miejsce.

6 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się we Włocławku z okazji obchodów Święta Województwa.

7 czerwca – Odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez strażaków Komendy Miejskiej PSP.

7 czerwca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu specjalnego SCHD 30 podczas VI Zlotu VW Garbusów, Ogórków & Co "Scotland Garb" w Zarzeczewie.

8 czerwca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 i samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas obchodów Dnia Dziecka zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łagiewnikach.

8 czerwca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Modzerowie gm. Włocławek.

13 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP z Komendantem Głównym PSP podczas X Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2014 w Kielcach.

14 czerwca – W Baruchowie odbyły się V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, których organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, a gospodarzem - Wójt Gminy Baruchowo i Komenda Miejska PSP we Włocławku. Reprezentujące powiat włocławski drużyny zajęły: męskie - 5. miejsce OSP Kruszyn gm. Włocławek i 17. miejsce OSP Kowal; kobieca - 3. miejsce OSP Smólnik gm. Włocławek.

18 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu.

21 czerwca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 105-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

24 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski poprowadził pogadankę na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji, w ramach „Dni bezpieczeństwa" zorganizowanych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

25 czerwca – Młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Magdalena Jaworska i starszy inspektor w JRG nr 1 asp.sztab. Dariusz Rosiński wzięli udział w pokazach ratownictwa wodnego zorganizowanych na Przystani nad Wisłą we Włocławku przez włocławski WOPR, Policję i Komendę Miejską PSP we Włocławku.

30 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński uczestniczyli w szkoleniu kadry dowódczej PSP z zakresu działań ratowniczych związanych z wydobywaniem załogi statku powietrznego, zorganizowanym na lotnisku w Latkowie pow. inowrocławski.


lipiec

4 lipca – Na terenie Nadleśnictwa Włocławek odbyły się ćwiczenia p.k. „Kukawy 2014" zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku dla jednostek OSP wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej Włocławek WOO, jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu włocławskiego i jednostek OSP z terenu gminy Kowal. W ćwiczeniach wzięły udział 22 jednostki OSP (120 strażaków ochotników) oraz śmigłowiec Nadleśnictwa Włocławek.

5 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Brzeziu gm. Brześć Kujawski.

5 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 oraz podali pianę gaśniczą podczas festynu z okazji rozpoczęcia wakacji dla dzieci ze Smólska gm. Włocławek.

9 lipca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki uczestniczyli w naradzie dotyczącej nowego programu szkolenia dla ratowników chemicznych, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

11 lipca – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku uczestniczyła w ćwiczeniach, które odbyły się na terenie zakładu Orlen S.A. w Płocku. Podczas ćwiczeń strażacy współdziałali m.in. ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemicznego z Płocka oraz Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego z Warszawy.

12 lipca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w obchodach jubileuszu 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

15 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

19 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski był obserwatorem XI Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS, które odbyły się w Kruszwicy pow. inowrocławski.

23 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w naradzie komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego dotyczącej spraw operacyjnych, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

26 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas Pikniku Militarnego, który odbył się we Włocławku.

27 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas festynu rodzinnego w Choceniu, który odbył się w ramach akcji „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje".


sierpień

1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP przyjęto 1 strażaka - absolwenta Szkoły Aspirantów PSP.

1 sierpnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w spotkaniu dotyczącym organizacji Mistrzostw Świata FAI 2014 Modeli Latających na Uwięzi organizowanych przez Aeroklub Włocławski.

4 sierpnia – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zabezpieczali trasę przejazdu kolarzy przez Włocławek podczas II etapu (Toruń - Warszawa) 71. Wyścigu Tour de Pologne UCI World Tour.

5 sierpnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

15 sierpnia – Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, w której wziął udział komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, a Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystym zakończeniu Mistrzostw Świata FAI 2014 Modeli Samolotów Latających na Uwięzi, które odbyły się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

17 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminno-Powiatowych, które odbyły się w Baruchowie.

23 sierpnia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski uczestniczył w VI Wojewódzkim Zjeździe Strażaków Seniorów OSP, który odbył się w Lubrańcu.
28 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w spotkaniu z okazji Święta Lotnictwa, które zorganizował Aeroklub Włocławski.

29 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obradach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, podczas których przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w I półroczu 2014 roku.

31 sierpnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w uroczystości obchodów 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach gm. Kowal.

31 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas pikniku „Pożegnanie wakacji" zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Śmiłowicach gm. Choceń.


wrzesień

1 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystościach związanych z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową, którą prowadził st.kpt. Marcin Czerwiński.

1 września – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

1-5 września – Nad Jeziorem Orłowskim gm. Wielgie odbyło się zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

1-6 września – Dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w m. Tylna Góra pow. bydgoski.

1-12 września - W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego", podczas którego mł. bryg. Sławomir Zawitowski, asp.sztab. Krzysztof Bielicki i mł.asp. Arkadiusz Gałęzewski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 prowadzili zajęcia jako wykładowcy i instruktorzy.

4 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 asp.sztab. Paweł Mikucki brał udział spotkaniu roboczym dotyczącym procesu organizacji i realizacji centralnych szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego na potrzeby jednostek PSP, zorganizowanym przez Komendę Główną PSP w Warszawie.

6 września – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 i samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas festynu „Dożynki 2014", zorganizowanego przez TESCO w ramach projektu „Wsparcie dla lokalnej społeczności".

7 września – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w Dożynkach Gminnych w Lubaniu, podczas których przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

16 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w spotkaniu kierownictwa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z uczniami klas mundurowych włocławskich szkół i Jednostki Strzeleckiej 4051 ZS „Strzelec", podczas którego został uhonorowany Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

17 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

18 września – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa chemicznego SCRchem i samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas Pikniku BHP zorganizowanego przez Anwil SA we Włocławku.

24-25 września – W Samociążku pow. bydgoski odbyły się II Mistrzostwa Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ratownictwie Wodnym, na których sekc. Dominik Rojewski zajmując I miejsce obronił mistrzowski tytuł, a st.str. Patryk Michalski - 24. miejsce. Startując w konkurencji drużynowej zajęli oni III miejsce.

25 września - Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 uczestniczyli w ćwiczeniach obronnych zgrywających zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W ćwiczeniach, które odbyły się w Toruniu, brały udział zastępy SCRt i SLRR.

26 września – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w spotkaniu instruktorów LPR, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, związanym z przebiegiem ćwiczeń praktycznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

26-27 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP oraz w odprawie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyły się w Suchej pow. tucholski.

29 września – W Choceniu rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.


październik

2 października – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki wzięli udział w ćwiczeniach aplikacyjnych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które odbyły się w m. Wioska (pow. lipnowski).

3 października – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP uczestniczyła w ćwiczeniach w m. Wioska (pow. lipnowski). Założeniem ćwiczeń było usunięcie skutków wypadku drogowego z udziałem autokaru z trzydziestoma osobami i cysterny przewożącej 4,5 tony skroplonego amoniaku.

7-8 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, bryg. Grzegorz Jankowski, bryg. Dariusz Kuligowski, st.kpt. Jarosław Łojewski, st.ogn. Urszula Przybyłowska i sekc. Ewa Giętka wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla osób prowadzących sprawy finansowe, kwatermistrzowskie, techniczne i kadrowe w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu w m. Fojutowo (pow. tucholski).

7-9 października – Dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki brał udział w warsztatach tematycznych dla dowódców i koordynatorów specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego zorganizowanych przez Komendę Główną PSP w Wędrzynie (woj. lubuskie).

9 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w ćwiczeniach epizodycznych nt. „Realizacja zadań przez WKU we Włocławku w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na administrowanym terenie".

11 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w uroczystych obchodach 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

12 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystym apelu, który odbył się pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 71. rocznicy bitwy pod Lenino.

13 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w otwarciu w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku wystawy „Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918-1939. Blaski i cienie".

16 października – Strażacy z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: specjalista kpt. Magdalena Betlińska i stażysta str. Adam Olejniczak, brali udział w szkoleniu w zakresie „Postępowania administracyjnego i egzekucyjnego organów PSP w kontekście wyroków NSA i WSA", które odbyło się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

17 października – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w szkoleniu z zakresu spraw obronnych zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

17 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brali udział w naradzie Komendantów Gminnych OSP i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG, która odbyła się w Kruszynie gm. Włocławek.

18 października – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystych obchodach 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

19 października – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki uczestniczył w uroczystym przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

20 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę w IV Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku prezentując uczniom szczegóły związane z wykonywaniem zawodu strażaka.

21 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski i specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Magdalena Betlińska przedstawili procedurę naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej uczniom Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, biorącym udział w VI Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

21-23 października - Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" wzięli udział w międzywojewódzkich ćwiczeniach Państwowej Straży Pożarnej, które odbyły się na terenie województwa podlaskiego, a obejmowały swoim zakresem ratownictwo specjalistyczne, a w szczególności ratownictwo wodno-nurkowe, chemiczne i ekologiczne, wysokościowe oraz techniczne.

22 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przedstawił procedurę naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej uczniom Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, biorącym udział w VI Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

23 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację z działalności Komendy Miejskiej PSP w I półroczu 2014 roku.

24 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę nt. „Zawód strażak" w Gimnazjum nr 4 we Włocławku.

24 października – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP wzięli udział w III Kujawsko-Pomorskich Mistrzostwach Strażaków w Pływaniu, które odbyły się w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce koło Torunia. Nasza drużyna w składzie: st.str. Patryk Michalski, sekc. Dominik Rojewski, st.sekc. Łukasz Ritter i mł.ogn. Daniel Wojdyła zajęła III miejsce w sztafecie 4x50m stylem dowolnym. Indywidualnie IV miejsce na 50 m stylem klasycznym zajął sekc. Dominik Rojewski.

25 października – W Choceniu zakończyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

27 października – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński przeprowadził część teoretyczną szkolenia z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

27 i 30 października – W Tucholi i Sępólnie Krajeńskim odbyły się IX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej. Mistrzem województwa została drużyna Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, drugie miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim, a trzecie miejsce - drużyna Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy. Nasza drużyna, występująca w składzie: Krzysztof Ciesielski, Krzysztof Gontarek, Grzegorz Jankowski, Sławomir Jaszczak, Marcin Jaworski, Dawid Kwiatkowski, Artur Piotrowski, Marcin Piotrowski, Grzegorz Sadowski, Marcin Wojciechowski, Radosław Wuciński - zajęła VII miejsce.

29 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski i specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Magdalena Betlińska uczestniczyli w debacie społecznej pn. „Bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka" zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.


listopad

4 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystym przekazaniu sprzętu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Skępem (pow. lipnowski).

4 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w warsztatach doskonalących w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych, zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

5 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości przekazania darowizn jednostkom straży pożarnych przez Fundację ORLEN - Dar Serca, która odbyła się w m. Paprotnia (pow. sochaczewski), podczas której darowiznę otrzymała także Komenda Miejskiej PSP we Włocławku.

5 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru Nadleśnictwu Włocławek.

6 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

6-9 listopada – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

7 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystym przekazaniu sprzętu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Solcu Kujawskim (pow. bydgoski).

8 listopada – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w uroczystościach ku czci św. Huberta zorganizowanych przez Koło Łowieckie 108 "Darzbór".

11 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa prowadzona przez zastępcę dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcina Czerwińskiego.

12-14 listopada – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w warsztatach tematycznych „HTR 2014" dla dowódców i koordynatorów Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego, które odbyły się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

21 listopada – Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Magdalena Betlińska i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński przeprowadzili pogadankę na temat pracy strażaka i zasad zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim.

25 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w uroczystym otwarciu fabryki WIKA Polska spółka z o.o. we Włocławku.

27-30 listopada – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla dowódców OSP.


grudzień

 1 grudnia – W JRG nr 2 odbyły się zajęcia dla słuchaczy szkolenia uzupełniającego strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej z Ośrodka Szkolenia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Celem zajęć było zapoznanie ze sprzętem będącym na wyposażeniu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

2 grudnia – Strażacy z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego - mł.bryg. Grzegorz Sadowski, kpt. Magdalena Betlińska i str. Adam Olejniczak brali udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

3-4 grudnia – Drużyna reprezentująca woj. kujawsko-pomorskie podczas XX Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim i Kłodawie (woj. lubuskie), zajęła I miejsce. Występujący w niej st.str. Dawid Kwiatkowski z JRG nr 1 został królem strzelców turnieju. Kierownikiem drużyny był zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, a w ekipie znajdował się także st.ogn. Marcin Piotrowski z JRG nr 2.

5 grudnia - Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski i specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Magdalena Betlińska wchodzili w skład jury eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom" 2014, zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

5 grudnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w gali wieńczącej osiągnięcia firmy Newell Poland Production Sp. z o.o. we Włocławku zdobyte w konkursie" Pracodawca, Organizator Pracy Bezpiecznej".

6 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

7 grudnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas spotkania mikołajkowego dla dzieci pracowników firmy „ANWIS" we Włocławku.

8-10 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w odprawie pionu operacyjnego, która odbyła się w Fojutowie (pow. tucholski).

11-13 grudnia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 asp.sztab. Paweł Mikucki brał udział w warsztatach szkoleniowo-planistycznych dla kadry nurkowo-instruktorskiej PSP, które odbyły się w Ośrodku Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie.

12 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym w Smólniku (gm. Włocławek), zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, Komendę Miejską PSP we Włocławku i Wójta Gminy Włocławek.

15 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu.

16 grudnia - Stażysta w Kontrolno-Rozpoznawczym str. Adam Olejniczak brał udział w II warsztatach instruktażowo-szkoleniowych dla prowadzących zakłady o zwiększonym ryzyku i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz strażaków PSP woj. kujawsko-pomorskiego, które odbyły się w Nowej Wsi Wielkiej (pow. bydgoski).

18 grudnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej w Modzerowie (gm. Włocławek).

19 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, zastępca dowódcy JRG nr 2 asp.sztab. Paweł Mikucki i starszy inspektor w JRG nr 1 asp.sztab. Dariusz Rosiński wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Ośrodku Szkolenia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu, podczas którego podsumowano 2014 rok oraz przedstawiono wstępny plan na 2015 rok w zakresie organizacji ratownictwa wodno-nurkowego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

19 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brali udział w spotkaniu szkoleniowym dotyczącym bezpieczeństwa powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, które odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim - Delegatura we Włocławku.

19 grudnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas zabawy choinkowej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

20 grudnia – W świetlicy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci strażaków KM PSP we Włocławku.

⇐ COFNIJ

Pogoda