styczeń

3 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

9 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystym apelu z okazji powołania nowego Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu.

10 stycznia - W Toruniu odbyło się noworoczne spotkanie strażaków województwa kujawsko-pomorskiego. Na zaproszenie kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st.bryg. Tomasza Leszczyńskiego wzięli w nim udział licznie zgromadzeni zaproszeni goście. Byli oni świadkami wręczenia odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku: st.ogn. Robert Szymański - odznaczony Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę i st.ogn. Adam Głuszkowski odznaczony brązową odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej.

11 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w spotkaniu duszpasterstw specjalistycznych diecezji włocławskiej z Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej ks. bp. Wiesławem Meringiem.

13-14 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w odprawie pionu operacyjnego przedstawicieli komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP dotyczącej aktualizacji wewnętrznych i zewnętrznych planów ratowniczych na szczeblu województwa i powiatu, zorganizowanej przez Komendę Główną PSP w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

14 stycznia – Strażacy z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: specjalista kpt. Magdalena Betlińska i stażysta str. Adam Olejniczak, wzięli udział w naradzie instruktażowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

14 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski brał udział we wspólnym spotkaniu Grup Roboczych ds. Bezpieczeństwa w Przemyśle Paliwowym i Chemicznym, które odbyło się w siedzibie PKN ORLEN S.A. w Płocku.

17 stycznia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

17 stycznia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

18 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

20 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 70. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła także kompanię honorową, którą dowodził st.kpt. Marcin Czerwiński.

21 stycznia – Specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Magdalena Betlińska wzięła udział w debacie pod hasłem „Bezpiecznie w szkole i w sieci", którą zorganizowano w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku.

21 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski poprowadził w Przedszkolu „Happy Kids" we Włocławku pogadankę na temat bezpiecznych zachowań.

23 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku, która odbyła się w siedzibie Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

23 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

24 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

24 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

28 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz oraz strażacy z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego: naczelnik - bryg. Janusz Piasecki i zastępca naczelnika - kpt. Marcin Jaworski, wzięli udział w odprawie pionu operacyjnego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

29 stycznia – W Toruniu odbyły się XVII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym. Mistrzem województwa została pierwsza drużyna z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie asp.sztab. Paweł Mikucki i asp. Mirosław Szatkowski, a druga drużyna w składzie: asp.sztab. Krzysztof Bielicki i st.ogn. Krzysztof Kurdupski zajęła miejsce 9-12.

31 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

 


luty

3 lutego – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w spotkaniu Starosty Włocławskiego z dyrektorami szkół i placówek, podczas którego omawiano zabezpieczenie przeciwpożarowe szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Włocławski.

5 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, podczas którego przedstawił informację dotyczącą przygotowania Miasta Włocławek na wypadek powodzi.

6 lutego – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z Komendantami Gminnymi OSP i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG.

6 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

7 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

8 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

9 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski uczestniczył w warsztatach doskonalących „Postępowanie w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych" zorganizowanych przez Ośrodek Szkolenia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

10 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski oraz strażacy z JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki i mł.asp. Arkadiusz Gałęzewski wzięli udział w spotkaniu członków Zespołu Doradczo Analitycznego Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu w dziedzinie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

10-12 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 asp.sztab. Paweł Mikucki i dyżurny operacyjny w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Mirosław Szatkowski byli członkami reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego biorącej udział w XXXII Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym, podczas których zajęła ona VII miejsce.

11 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w obchodach 25-lecia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku. Gościem obchodów był m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski.

12 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski przeprowadził prelekcję w Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych.

12-13 lutego – Reprezentacja Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, reprezentująca Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, zwyciężyła w VI Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, zdobywając Puchar Komendanta Głównego Policji. W drużynie tej występował młodszy ratownik w JRG nr 1 sekc. Dawid Kwiatkowski, a jej opiekunem był zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz. W zmaganiach rywalizowało 48 drużyn, w tym z Rumunii, Mołdawii, Macedonii, Serbii oraz Litwy.

14 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski obserwował zmagania podczas VI Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych, który odbył się w Boniewie.

14 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

15 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

15 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

21 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie-Piaskach gm. Baruchowo.

27 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 70. rocznicy wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą.

27 lutego – Na kortach tenisowych przy Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbył się II Włocławski Turniej Tenisa Ziemnego Strażackich Par Deblowych Włocłavia Cup by MENTOR 2015, którego organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku.

27 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

 


marzec

4 marca – Strażacy z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: naczelnik wydziału mł.bryg. Grzegorz Sadowski i stażysta str. Adam Olejniczak, brali udział w szkoleniu nt. „Ustalania stron w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy PSP", które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

4 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń, wyróżnień i nominacji funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku z okazji Święta Służby Więziennej.

4 marca – Dowódcy zmian w JRG nr 2 st.kpt. Arkadiusz Ziółkowski, asp.sztab. Krzysztof Bielicki i st.asp. Andrzej Lisowski brali udział w szkoleniu dot. przygotowania jednostek PSP do działań w wypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi, które odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

5 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w spotkaniu dotyczącym procedury reagowania w przypadku zdarzeń drogowych wymagających zapewnienia przejezdności i dalszego bezpiecznego użytkowania dróg zorganizowanym przez Urząd Miasta Włocławek.

7 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

10 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w spotkaniu Zespołu Doradczo-Analitycznego Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dziedzinie ratownictwa technicznego.

11 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w konferencji naukowo-technicznej pod patronatem Komendanta Głównego PSP pn. „Inżynieria Pożarowa Budynków", która odbyła się podczas trwania Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2015 w Poznaniu.

12-13 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Chomiąża Szlachecka pow. żniński.

14 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

14 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynkach gm. Baruchowo.

16 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę nt. ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

16 marca – We Włocławku rozpoczęło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

17 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w naradzie służbowej dotyczącej wstępnego rozdziału środków z dotacji budżetowej, przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która odbyła się Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

20 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym powiatu za 2014 rok.

21 marca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

25 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w obradach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, podczas których przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2014 roku oraz kierunków działania Komendy Miejskiej PSP w 2015 roku.

26 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, podczas którego przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławek w 2014 roku.

26-27 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona przeciwpożarowa lasów", która odbyła się w Łysomicach pow. toruński.

27 marca – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Tomasz Leszczyński i zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brali udział w uroczystym zakończeniu studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej PSP", które odbyło się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

29 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

30 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu V Sesji Rady Powiatu we Włocławku, na której przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2014 roku.

 


kwiecień

1 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

2 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brali udział w konferencji inaugurującej realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego", która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

8 kwietnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski brał udział w ćwiczeniu epizodycznym nt. „Realizacja zadań przez WKU we Włocławku w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na administrowanym terenie", zorganizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień we Włocławku.

9 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wygłosił pogadankę na temat zasad rekrutacji do służby uczniom klas mundurowych Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego ABiS we Włocławku.

10 kwietnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marcin Jaworski i starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski prezentowali zawód strażaka podczas Włocławskich Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

10 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski i stażysta w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym str. Adam Olejniczak byli członkami komisji konkursowej podczas eliminacji powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbyły się w m. Kłóbka gm. Lubień Kujawski.

11 kwietnia – We Włocławku zakończyło się jednostopniowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

15 kwietnia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w spotkaniu dotyczącym konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015", zorganizowanym przez KRUS we Włocławku.

15-16 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski i stażysta str. Adam Olejniczak wzięli udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. która odbyła się w m. Tleń pow. świecki.

18 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Biskupinie pow. żniński.

20-23 kwietnia - W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się „Szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych" dla strażaków z JRG nr 2, zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

22 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski przedstawił informację związaną z problemami dojazdu samochodów pożarniczych do budynków wielokondygnacyjnych na terenie włocławskich osiedli mieszkaniowych podczas posiedzenia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek.

22 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, dowódca zastępu w JRG nr 2 st.ogn. Marcin Piotrowski i młodszy ratownik w JRG nr 1 sekc. Dawid Kwiatkowski wzięli udział w spotkaniu reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego w halowej piłce nożnej, która zdobyła Mistrzostwo Polski, z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

24 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski był gościem w programie telewizji CW24 „Co? Jak? Dlaczego? Ekoludki Wam powiedzą", nagrywanym w Przedszkolu Publicznym „Ekoludek" we Włocławku.

27 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu VII Sesji Rady Miasta Włocławek, na której przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Włocławek za 2014 rok.

27 kwietnia - W Wąbrzeźnie odbyły się III Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), w których w gronie 112. startujących zawodników, wzięli udział: sekc. Hubert Hybiński (5. miejsce), sekc. Piotr Łada (7. miejsce), asp.sztab. Robert Woźniak (28. miejsce), mł.asp. Piotr Uzarski (40. miejsce), mł.ogn. Sławomir Banasiak (50. miejsce) i asp. Łukasz Zefert (82. miejsce). W konkurencji sztafeta nasza drużyna zajęła II miejsce wśród 22 startujących zespołów, a w klasyfikacji drużynowej III miejsce.

28 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski był członkiem komisji powiatowej podczas eliminacji do IV Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2015 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Włocławek.

29 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski był obserwatorem eliminacji wojewódzkich do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbyły się w Sępólnie Krajeńskim.

29 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Toruń, na którym naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski przedstawił prezentację dotyczącą praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów.

30 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski był członkiem komisji powiatowej podczas eliminacji do IV Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2015 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włocławskiego.

 


maj

3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obchodach 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości, która odbyła się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku, Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową dowodzoną przez st.kpt. Marcina Czerwińskiego. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona msza święta za Ojczyznę.

3 maja – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratownictwa technicznego SLRt oraz symulację ratownictwa technicznego podczas wypadku drogowego w trakcie pikniku rodzinnego pn. „III Nadwiślańskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Motocyklistów ATH i WORD we Włocławku.

4 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział we mszy świętej w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Katedrze pw. św. Marcina i Michała w Bydgoszczy, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

5 maja – Podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka 2015 w Warszawie, połączonych z promocją oficerów Państwowej Straży Pożarnej, awans na stopień młodszy kapitan otrzymali: asp. Adam Gdański, asp. Daniel Szubski i asp. Joachim Zefert.

5 maja – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 8 we Włocławku.

5-10 maja – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

6 maja – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 we Włocławku.

8 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową, którą dowodził mł.bryg. Sławomir Zawitowski.

8 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa Przedmedycznego Młodzieży OHP, nad którym honorowy patronat objął komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski.

13 maja – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku, a strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i nr 2 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu specjalnego SCH 30 i samochodu ratownictwa technicznego SCRt.

19 i 21 maja – W Toruniu i Mogilnie odbyły się XVII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła V miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: mł.asp. Kamil Bojakowski, mł.ogn. Krzysztof Ciesielski, st.kpt. Marcin Czerwiński, sekc. Bartłomiej Gontarek, st.str. Krzysztof Gontarek, st.str. Mateusz Gralak, st.asp. Sławomir Jaszczak, sekc. Łukasz Łopiński, st.asp. Maciej Waleczko, mł.ogn. Daniel Wojdyła. Trenerem drużyny był st.asp. Artur Piotrowski, a jej kierownikiem - st.kpt. Marcin Czerwiński.

20 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Radziejowie.

20 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

21 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w odprawie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP, która odbyła się w Mogilnie.

23 maja – Komendanta miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Lipnie.

23 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.ogn. Urszula Przybyłowska wzięli udział w spotkaniu emerytów i rencistów zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

23 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 3 we Włocławku.

23 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas festynu integracyjnego zorganizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych we Włocławku.

23 maja – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku rodzinnego w Zarzeczewie zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 30 we Włocławku.

25 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 25 we Włocławku.

28 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratownictwa technicznego SLRt podczas pikniku zorganizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych we Włocławku.

28 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 16 we Włocławku.

29 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyły się obchody Dnia Strażaka 2015. Podczas apelu brązową odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: sekc. Paweł Arkuszewski, ogn. Mariusz Chmielewski, st.ogn. Marek Chrzanowski, mł.ogn. Krzysztof Czerwiński, st.asp. Sławomir Jaszczak, ogn. Ryszard Kalinowski, mł.asp. Dariusz Korpolak, ogn. Arkadiusz Krzemieniewski, ogn. Piotr Kurant, st.ogn. Arkadiusz Kurdupski, st.ogn. Krzysztof Kurdupski, st.ogn. Marcin Majewski, ogn. Paweł Orliński, ogn. Dariusz Pawlak, mł.asp. Łukasz Politowski, asp.sztab. Krzysztof Rogalewski, st.ogn. Sławomir Ryniecki, st.ogn. Rafał Seroczyński, ogn. Dawid Zieliński; złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: asp.sztab. Krzysztof Bielicki, ogn. Konrad Chmielewski, st.asp. Jarosław Kłudkowski, st.asp. Jarosław Kowalczyk, st.kpt. Jarosław Łojewski, st.ogn. Arkadiusz Rogowicz, asp.sztab. Mariusz Sinczewski, st.asp. Mirosław Szatkowski; srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: mł.ogn. Krzysztof Czerwiński, st.ogn. Grzegorz Falszewski, mł.ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, mł.asp. Przemysław Górnicki, mł.asp. Dariusz Korpolak, st.ogn. Krzysztof Kurdupski, st.asp. Maciej Waleczko, mł.bryg. Sławomir Zawitowski, st.kpt. Arkadiusz Ziółkowski; brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczone zostały: kpt. Magdalena Betlińska, sekc. Ewa Giętka. Wręczono także akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali - stopień starszy kapitan: kpt. Maciej Górecki, kpt. Marcin Jaworski; stopień starszy aspirant: asp. Jarosław Kłudkowski, asp. Jarosław Kowalczyk, asp. Maciej Waleczko; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Dariusz Pawlak, mł.ogn. Piotr Rogalewski, mł.ogn. Andrzej Szarwas; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Kamil Skalski, st.sekc. Maciej Waliszewski; stopień starszy sekcyjny: sekc. Łukasz Chlebowski, sekc. Piotr Łada, sekc. Dominik Rojewski, sekc. Krystian Wasielak; stopień starszy strażak: str. Jan Biliński, str. Krzysztof Gontarek, str. Adam Olejniczak, str. Maciej Przysiecki, str. Arkadiusz Szprengiel. W trakcie apelu Komendzie Miejskiej PSP przekazany został uroczyście samochód specjalny Ford Transit Custom.

29 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 6 we Włocławku.

30 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2015 w Bydgoszczy, podczas których Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został asp.sztab. Krzysztof Kułaczkowski, a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: mł.ogn. Krzysztof Ciesielski, mł.ogn. Krzysztof Czerwiński, st.kpt. Marcin Czerwiński, mł.bryg. Sławomir Zawitowski i ogn. Dawid Zieliński, a Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymał mł.bryg. Sławomir Zawitowski.

30 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

31 maja – W Chodczu odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego. W konkurencji mężczyzn uczestniczyło 13 drużyn. Zwyciężyła drużyna OSP w Kowalu, II miejsce zajęła drużyna OSP w Warząchewce, III miejsce – drużyna OSP w Smólniku (obie gm. Włocławek). W konkurencji kobiet wystartowała jedna drużyna z OSP w Smólniku (gm. Włocławek), a w konkurencji chłopców MDP w Kłóbce (gm. Lubień Kujawski).

31 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez RUN-Chłodnię we Włocławku.

 


czerwiec

3 czerwca – W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się VIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w kategorii "senior" zwyciężył st.asp. Maciej Waleczko. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: bryg. Grzegorz Jankowski, sekc. Łukasz Łopiński, st.sekc. Dominik Rojewski, st.asp. Maciej Waleczko i mł.ogn. Daniel Wojdyła, zajęła V miejsce.

3 czerwca – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 11 we Włocławku.

5 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystym otwarciu regat XVII ANWIL CUP 2015 - Długodystansowych Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych, które odbyło się we Włocławku.

12 czerwca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu w Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku.

13 czerwca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu „Wszyscy razem - każdy inny" zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 3 we Włocławku.

13 czerwca – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikników rodzinnych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Modzerowie, Szkołę Podstawową w Warząchewce (obie gm. Włocławek) i firmę DGS we Włocławku.

14 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

14 czerwca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas pikniku charytatywnego zorganizowanego przez Fundację „Samotna Mama" we Włocławku.

15-19 czerwca – Nad Jeziorem Orłowskim gm. Wielgie odbyło się zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

16-18 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w warsztatach doskonalących, zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w m. Wieniec Zdrój gm. Brześć Kujawski, obejmujących tematykę bezpieczeństwa i higieny służby/pracy dla osób prowadzących sprawy bhp.

17 czerwca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski przeprowadził pogadankę na temat pracy strażaka w Przedszkolu Publicznym nr 19 we Włocławku.

17 czerwca – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 8 we Włocławku.

19 czerwca – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP brali udział w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych pod kryptonimem „KOBRA 2015", które przeprowadzono na terenie gm. Lubanie.

23 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację na temat funkcjonowania OSP działających w ramach KSRG, z realizacji ich zadań w tym systemie, ze szczególnym uwzględnieniem sił i środków jakimi dysponują, a także faktycznych potrzeb sprzętowych i ich doposażenia w kontekście nowych zadań wynikających z oddania do użytku autostrady A1.

23 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego zachowania nad wodą, podczas spotkania w Gimnazjum Publicznym w Chodczu.

24 czerwca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkoleniowego 2014/2015 Hufca Pracy we Włocławku.

24 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji, w ramach „Dni bezpieczeństwa" zorganizowanych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

25 czerwca – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, podczas którego komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski przedstawił informację o stanie zabezpieczenia operacyjnego miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

25 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystym otwarciu nowej fabryki firmy Budizol we Włocławku.

27 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 80-lecia Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku.

27 czerwca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie gm. Lubraniec.

28 czerwca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynkach gm. Baruchowo.

29 czerwca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w szkoleniu dla komendantów miejskich/powiatowych PSP dotyczącym programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

 


lipiec

1 lipca – Komendę Miejską PSP we Włocławku wizytował komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

1 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystym otwarciu zakładu grupy chemicznej Solvay we Włocławku.

3 lipca – Podczas uroczystej promocji, która odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, awans na stopień młodszy aspirant otrzymali mł.ogn. Krzysztof Czerwiński i mł.ogn. Maciej Kowalski.

4 lipca – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 i samochodu specjalnego SCHD 30 podczas festynu pn. „Jak aktywnie i bezpiecznie spędzić czas wolny z dzieckiem", zorganizowanego we Włocławku przez Kujawsko-Pomorską Akademię Rodziców.

9 lipca – Podczas uroczystej promocji, która odbyła się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, awans na stopień młodszy aspirant otrzymał st.ogn. Piotr Tuchorski.

18 lipca – Komenda Miejska PSP była organizatorem ćwiczeń Kompanii Przeciwpowodziowej Powiatu Włocławskiego pod kryptonimem „Chełmica 2015", które odbyły się w m. Chełmica Cukrownia gm. Fabianki, nad jeziorem Chełmickim.

25 lipca – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas Włocławskiego Pikniku Historycznego.

29 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę asp.sztab. Mariusza Sinczewskiego - dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.

30 lipca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 oraz pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji, podczas półkolonii zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie gm. Włocławek.

31 lipca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Policji, które odbyły się we Włocławku, a w ramach festynu strażacy z JRG nr 1 przeprowadzili pokaz ratownictwa drogowego.

 


sierpień

1 sierpnia – Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku odbyły się miejskie obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

7-31 sierpnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

8 sierpnia – Strażacy z JRG nr 2 przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas dożynek zorganizowanych przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zofijka" we Włocławku.

8 sierpnia – Strażacy z JRG nr 2 przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku integracyjnego zorganizowanego przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA".

13 sierpnia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w spotkaniu przedstawicieli spółek miejskich, spółdzielni mieszkaniowych i służb z Prezydentem Miasta Włocławek, dotyczącym bezpieczeństwa i porządku w mieście.

14 sierpnia – Strażacy z JRG nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 dla uczestników Harcerskich Półkolonii z Bazą Przygody zorganizowanych przez Hufiec ZHP Włocławek.

15 sierpnia – Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, w której wziął udział komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, a Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

21 sierpnia – Strażacy z JRG nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas „Letniego pikniku Integracyjnego" zorganizowanego przez mieszkańców ulicy Ceglanej i Osiedlową Sekcję Pomocy Społecznej „Zazamcze" we Włocławku.

22 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

22 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystym zakończeniu 13. Mikrolotowych Mistrzostw Europy, które odbywały się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

24 sierpnia – Strażacy z JRG nr 2 przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 dla dzieci z półkolonii „Wakacje z pasją", zorganizowanych przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Vectra we Włocławku.

25 sierpnia – Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w ćwiczeniach doskonalących z zakresu ratownictwa wodnego p.k. „Dziwożona 2015", które odbyły się w m. Mikorzyn pow. koniński.

28 sierpnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminnych, które odbyły się w Lubaniu.

29 sierpnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminno-Powiatowych, które odbyły się w Chodczu.

31 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.ogn. Arkadiusza Rogowicza - dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

 


wrzesień

1 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystościach związanych z 76. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaś Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową, którą prowadził st.kpt. Marcin Czerwiński.

1 września – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP przyjęto 1 strażaka - absolwenta Szkoły Aspirantów PSP.

5 września – Strażacy z JRG nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16, samochodu ratownictwa technicznego SCRt i samochodu ratownictwa wodnego SRw podczas „XIV Festynu Rodzinnego Solidarności" we Włocławku.

5-6 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski obserwował rywalizację podczas Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy 2015, które odbyły się we Włocławku, biorąc także udział w ich rozpoczęciu i zakończeniu.

7 września – Do podziału bojowego w JRG nr 1 wprowadzono nowy średni samochód ratownictwa wodnego na podwoziu Iveco Eurocargo.

7-18 września - W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego", podczas którego mł.bryg. Sławomir Zawitowski, asp.sztab. Krzysztof Bielicki i mł.asp. Arkadiusz Gałęzewski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 prowadzili zajęcia jako wykładowcy i instruktorzy.

11 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości 90-lecia działalności Nadleśnictwa Koło w Lasach Państwowych.

12 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Sucha pow. tucholski.

17 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w uroczystym przekazaniu sprzętu jednostkom OSP, zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Ludziom na ratunek zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - IV etap", które odbyło się w Boniewie.

17 września – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystości upamiętniającej 76. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

17 września – Do podziału bojowego w JRG nr 2 wprowadzono nowy lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Iveco Daily.

19 września – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie gm. Boniewo.

21-22 września – Dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w m. Tylna Góra pow. bydgoski.

24 września – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski obserwował 13. edycję Powiatowego Rajdu Rowerowego „Rowerem do Europy" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego.

24-25 września – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w szkoleniu z zakresu realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, które zorganizowane zostało w Grudziądzu przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

25 września – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

25-26 września – Dyżurni Miejskiego Stanowiska Kierowania uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w m. Tylna Góra pow. bydgoski.

26 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski brał udział w uroczystości wręczenia sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnowie gm. Lubraniec.

 


październik

2 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w „Dniu Otwartym" w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku, podczas którego strażacy z JRG nr 1 i JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz sprzętu ratownictwa technicznego znajdującego się na samochodach SCRt i SLRt.

7 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, podczas którego przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w pierwszym półroczu 2015 roku.

8 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w szkoleniu nt. udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych zorganizowanym dla komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

8-9 października – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku bryg. Grzegorz Jankowski, bryg. Dariusz Kuligowski, st.kpt. Jarosław Łojewski i mł.kpt. Angelika Zawitowska wzięli udział w naradzie szkoleniowej dla osób prowadzących sprawy finansowe, kwatermistrzowskie, techniczne i kadrowe w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu w m. Rytebłota (pow. brodnicki).

9 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości przekazania darowizn jednostkom straży pożarnych przez Fundację ORLEN - Dar Serca, która odbyła się w Warszawie, podczas której darowiznę otrzymała także Komenda Miejskiej PSP we Włocławku.

9 października – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w naradzie Komendantów Gminnych OSP, naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG oraz jednostek OSP typu S prowadzących działalność operacyjną, która odbyła się w Warząchewka gm. Włocławek.

12 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystym apelu, który odbył się pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 72. rocznicy bitwy pod Lenino.

14 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w II Plenarnym Posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

15 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację z działalności Komendy Miejskiej PSP w I półroczu 2015 roku.

15 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

15-16 października – Dowódca JRG nr 2 bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki wzięli udział w XIII edycji konferencji naukowo-szkoleniowej nt. „Szczególnie niebezpieczne substancje chemiczne w transporcie lądowym", która odbyła się w m. Spała woj. łódzkie.

16 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brali udział w konferencji podsumowującej realizację projektu „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego", która odbyła się w m. Kobylniki pow. inowrocławski.

16 października – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w IV Kujawsko-Pomorskich Mistrzostwach Strażaków w Pływaniu, które odbyły się w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce koło Torunia. Nasza drużyna w składzie: sekc. Dawid Kwiatkowski, st.sekc. Dominik Rojewski, st.sekc. Łukasz Ritter i mł.ogn. Daniel Wojdyła zajęła IV miejsce w sztafecie 4x50m stylem dowolnym.

18 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystych obchodach 31. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

20 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przedstawił procedurę naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej uczniom Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, biorącym udział w VII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

20 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę nt. „Zawód strażak" w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku.

20 października – Strażacy z JRG nr 1 przeprowadzili zajęcia edukacyjne pod hasłem „Sezon grzewczy, sezon mroźny – czad i pożar nam nie groźny" dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

22 października – Strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w Miejskich Ćwiczeniach Obronnych pod kryptonimem „KOBRA-15 Włocławek", które przeprowadzono na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku.

22 października – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w Krajowej Naradzie Sygnatariuszy SPOT (System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych), która odbyła się w Płocku z okazji jego 15-lecia.

24 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz obserwował I Targi Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Mienia w Bydgoszczy, podczas której odbyła się wystawa sprzętu pożarniczego, będąca promocją projektów „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego" oraz „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

26 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę o zawodzie strażaka w ramach spotkań „Niezwykli ludzie, niezwykłe zawody" w Warsztatach Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku.

26-28 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki, zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w odprawie służbowej pionu operacyjnego komend PSP woj. kujawsko-pomorskiego, zorganizowanej w Grudziądzu przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

 


listopad

4 listopada – Strażacy z JRG nr 2 - mł.bryg. Sławomir Zawitowski, asp.sztab. Krzysztof. Bielicki, st.asp. Kazimierz Mechuła i mł.asp. Arkadiusz Gałęzewski - wzięli udział w spotkaniu podsumowującym roczną działalność specjalistycznych grup ratownictwa technicznego i chemiczno-ekologicznego, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

5 listopada – Starszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.ogn. Urszula Przybyłowska brała udział w szkoleniu dla przedstawicieli komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialnych za archiwizację dokumentacji, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

5 listopada – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski przedstawił procedurę kontroli od strony praktycznej uczestnikom szkolenia dla kadry kierowniczej włocławskich szkół, które zorganizowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

11 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa prowadzona przez dowódcę JRG nr 2 mł.bryg. Sławomira Zawitowskiego.

19-20 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w naradzie kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego, którą Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu zorganizowała w m. Pieczyska pow. bydgoski.

20 listopada – Podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się w JRG nr 1 KM PSP w Bydgoszczy, awanse wyższe stopnie służbowe otrzymali: stopień brygadier - mł.bryg. Grzegorz Sadowski; stopień młodszy aspirant - st.ogn. Marcin Piotrowski; stopień starszy ogniomistrz - ogn. Konrad Chmielewski, ogn. Mariusz Chmielewski, ogn. Arkadiusz Krzemieniewski; stopień ogniomistrz - mł.ogn. Arkadiusz Fronckiewicz; stopień starszy sekcyjny - sekc. Ewa Giętka.

20 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wzięli udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, które odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

25 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w uroczystości zorganizowanej pod hasłem "BĄDŹ BEZPIECZNY DZIŚ JAK PLUSZOWY MIŚ", która odbyła się w Szkole Podstawowej w Ustroniu gm. Lubanie.

26 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Rady Powiatu we Włocławku, podczas którego omawiano możliwości funkcjonowania SMS-owego powiadamiania służb.

27 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w uroczystym przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie gm. Lubraniec.

27 listopada – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom dla przedstawicieli administracji publicznej oraz zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

28 listopada – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystej zbiórce związanej z pożegnaniem przechodzącego na emeryturę kapelana kujawsko-pomorskich strażaków ks. st.bryg. Zenona Rutkowskiego.

28 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki uczestniczył w uroczystym przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

 


grudzień

2-3 grudnia – We Włocławku i w Toruniu odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej. Pierwszego dnia we Włocławku rozgrywano mecze drużyn z grup C i D. Reprezentacja woj. kujawsko-pomorskiego, w której występował sekc. Dawid Kwiatkowski z JRG nr 1, zajęła w Mistrzostwach III miejsce.

5 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.ogn. Urszula Przybyłowska wzięli udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

10 grudnia – Starszy inspektor w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Justyna Rogalewska brała udział w szkoleniu pt. „Postępowanie administracyjne i egzekucyjne organów PSP w kontekście wyroków NSA i WSA" zorganizowanym przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP w Warszawie.

11 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w III Warsztatach instruktażowo-szkoleniowych dedykowanych dla prowadzących zakłady o zwiększonym ryzyku i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyły się w ANWIL S.A. we Włocławku.

11 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym w Izbicy Kujawskiej, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, Komendę Miejską PSP we Włocławku i Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

14 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i młodszy ratownik w JRG nr 1 sekc. Dawid Kwiatkowski wzięli udział w spotkaniu reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego na XXI Mistrzostwa Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej z komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Tomaszem Leszczyńskim.

15 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wzięli udział w odprawie szkoleniowej, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, która dotyczyła wprowadzenia i realizacji zasad organizacji doskonalenia zawodowego w PSP i zasad organizacji szkoleń członków OSP.

15 grudnia – Stażysta w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.str. Adam Olejniczak brał udział w szkoleniu pt. „Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem WE/1272/2008 (tzw. CLP), w związku z postanowieniami Dyrektywy 2012/18/UE (tzw. Dyrektywy Sevesco III)" zorganizowanym przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP w Warszawie.

16-18 grudnia – Strażacy z JRG nr 2: mł.bryg. Sławomir Zawitowski, mł.kpt. Joachim Zefert, asp.sztab. Krzysztof Bielicki, st.asp. Kazimierz Mechuła i mł.asp. Arkadiusz Gałęzewski, wzięli udział w szkoleniu pt. „Aktualizacja oprogramowania do spektrometrów Mobile-IR", które odbyło się w Warszawie.

22 grudnia – W świetlicy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci strażaków KM PSP we Włocławku.

29 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w konferencji promującej projekt p.n. „Budowa infrastruktury ratowniczej i szkoleniowej na wypadek powodzi oraz innych zagrożeń naturalnych i technologicznych", zorganizowanej w Toruniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

⇐ COFNIJ

Pogoda