styczeń

2 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

6 stycznia - Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biskupa Diecezji Włocławskiej i Prezydenta Miasta Włocławek.

9 stycznia - Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w noworocznym spotkaniu strażaków województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Bydgoszczy.

9 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

9 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brali udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

9 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

9 stycznia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

10 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w spotkaniu duszpasterstw specjalistycznych diecezji włocławskiej z Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej ks. bp. Wiesławem Meringiem.

13 stycznia – Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Włocławek-1" z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w pokazach działań ratowniczych na zamarzniętych akwenach wodnych skierowanych do młodzieży szkolnej w ramach akcji "Bezpieczne ferie", które odbyły się na jeziorze Czarnym.

16 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski obserwował zmagania podczas Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP o Puchar Prezesa ZOP ZOSP RP we Włocławku, który odbył się w Baruchowie, wręczając na zakończenie puchar dla najlepszego strzelca.

16 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

16 stycznia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

16 stycznia – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz gaszenia samochodu osobowego, pokaz ratownictwa technicznego oraz prezentację sprzętu będącego na wyposażeniu zastępu GBA 2,5/16 podczas spotkania pn. „Sobota dla rodziny", zorganizowanego przez Stowarzyszenie dla Pokoleń „Rodzina" w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo.

21 stycznia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zastępu w JRG nr 2 mł.kpt. Joachim Zefert przeprowadzili zajęcia w formie wykładu pt. „Bezpieczne dziecko wobec zagrożeń - wyzwania straży pożarnej" w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności we Włocławku, w ramach II edycji Ferii Zimowych organizowanych przez uczelnię.

22 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

23 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

23 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Woli gm. Brześć Kujawski.

27 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w spotkaniu Rady do Spraw Wychowania Fizycznego i Sportu przy Kujawsko-Pomorskim Komendancie Wojewódzkim PSP, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia w KW PSP w Toruniu.

30 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie gm. Baruchowo.

30 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

 


luty

2 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.ogn. Tomasza Snopkowskiego - starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

5 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

6 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

6 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

7 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

8 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wziął udział w konsultacjach społecznych w obszarze „Map zagrożeń bezpieczeństwa" na terenie powiatu włocławskiego, których organizatorem była Komenda Miejska Policji we Włocławku.

9 lutego – W Toruniu odbyły się XVIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym, podczas których Mistrzem Województwa została drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: asp.sztab. Paweł Mikucki i st.asp. Mirosław Szatkowski.

10 lutego – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brali udział w odprawie szkoleniowej zorganizowanej w Ośrodku Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

11 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku, która odbyła się w Łubiance (pow. toruński) w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP.

11 lutego – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z Komendantami Gminnymi OSP i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG.

12 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w konsultacjach społecznych w obszarze „Map zagrożeń bezpieczeństwa" na terenie miasta Włocławek, których organizatorem była Komenda Miejska Policji we Włocławku.

14 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

19 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.ogn. Roberta Szymańskiego - dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

19 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

19 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

20 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

20 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie gm. Brześć Kujawski.

23-25 lutego – Stażysta w JRG nr 1 st.str. Maciej Przysiecki i starszy ratownik w JRG nr 2 mł.asp. Krzysztof Kiliański wzięli udział w szkoleniu w zakresie ratownictwa na obszarach wodnych, które Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła w Ośrodku Szkolenia w Łubiance.

24 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 71. rocznicy wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą.

25 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w szkoleniu „Postępowanie dyscyplinarne strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zmiany w Kodeksie postępowania karnego wprowadzone w życie z dniem 1 lipca 2015 roku i ich wpływ na prace Komisji Dyscyplinarnych PSP", które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

25 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację nt. przygotowania miasta Włocławek na wypadek powodzi.

25-26 lutego – Dowódca zmiany w JRG nr 2 st.kpt. Arkadiusz Ziółkowski i zastępca dowódcy zmiany w JRG nr 1 st.kpt. Maciej Górecki wzięli udział w szkoleniu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego, organizowania działań ratowniczych oraz dokumentowania zdarzeń, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

26 lutego – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości wręczenia odznak i aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku z okazji Święta Służby Więziennej.

26 lutego – Na kortach tenisowych przy Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbył się III Włocławski Turniej Tenisa Ziemnego Strażackich Par Deblowych „Włocłavia Cup by MENTOR 2016", którego organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku.

26 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

27 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzadkiej Woli gm. Brześć Kujawski.

27 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

28 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

 


marzec

1-4 marca – Dyżurni stanowiska st.sekc. Łukasz Chlebowski i sekc. Paweł Arkuszewski wzięli udział w części teoretycznej szkolenia obsad stanowisk kierowania PSP woj. kujawsko-pomorskiego zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

4 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynkach gm. Baruchowo.

5 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

12 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

12 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Piaskach gm. Baruchowo.

13 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

14 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, podczas którego przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o zagrożeniach pożarowych i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym powiatu za 2015 rok.

17 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w obradach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, podczas których przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2015 roku.

30 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

31 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia KW PSP z siedzibą w Łubiance.

31 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w obradach XIV Sesji Rady Powiatu we Włocławku, podczas której przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2015 roku.

 


kwiecień

1 kwietnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku został przeniesiony, z Komendy Powiatowej PSP w Lipnie, mł.kpt. Dawid Pawłowski.

4-8 kwietnia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski oraz dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki brali udział w szkoleniu specjalistycznym CBRNE w zakresie przygotowania do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia czynnikami o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym oraz materiałami wybuchowymi, które zorganizowała Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

6 kwietnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca sekcji w JRG nr 1 mł.asp. Krzysztof Czerwiński reprezentowali Komendę Miejską PSP we Włocławku podczas Włocławskich Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

6-8 kwietnia – Dyżurni stanowiska st.sekc. Łukasz Chlebowski i sekc. Paweł Arkuszewski wzięli udział w części praktycznej szkolenia obsad stanowisk kierowania PSP woj. kujawsko-pomorskiego zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

9 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego.

15 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

16 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach gm. Kowal.

16 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zjeździe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowalu.

18-28 kwietnia – Zastępca dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Maciej Kowalski wziął udział w szkoleniu dla strażaków pełniących służbę w stanowiskach kierowania PSP, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie z siedzibą w Pionkach.

20 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, podczas którego przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku.

20 kwietnia – Strażacy Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego - zastępca naczelnika wydziału st.kpt. Marcin Jaworski i starszy specjalista mł.bryg. Marek Lewandowski, wzięli udział w uroczystej inauguracji 7. edycji Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, która odbyła się w Centrum Kultury „Browar B." we Włocławku.

21-22 kwietnia – Strażacy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: naczelnik wydziału bryg. Grzegorz Sadowski, stażysta st.str. Adam Olejniczak i starszy inspektor Justyna Rogalewska wzięli udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. która odbyła się w m. Fojutowo pow. tucholski.

23 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

24 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w powiatowych obchodach 1050. rocznicy chrztu Polski w Kowalu, podczas których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

25 kwietnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

29 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski był członkiem komisji powiatowej podczas eliminacji do V Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włocławskiego.

 


maj

3 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w obchodach 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości, która odbyła się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku, Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową dowodzoną przez st.kpt. Marcina Czerwińskiego. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona msza święta za Ojczyznę.

3 maja – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w powiatowych obchodach 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w Lubieniu Kujawskim.

3 maja – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

4 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział we mszy świętej w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Bazylice Katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

5 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w odprawie poświęconej tematyce podziału dotacji na krajowy system ratowniczo-gaśniczy, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

5 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Radziejowie.

5-8 maja – W Miejskim Ośrodku Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

6 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości z okazji 25-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej, zorganizowanej przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

8 maja – We Włocławku odbyły się uroczystości z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej, podczas których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy i kompanię honorową dowodzoną przez mł.bryg. Sławomira Zawitowskiego.

9 maja – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 w Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku.

11 maja – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP: mł.bryg. Sławomir Zawitowski, asp.sztab. Krzysztof Bielicki i mł.asp. Arkadiusz Gałęzewski, wzięli udział w spotkaniu roboczym przedstawicieli Grupy Doradczo-Analitycznej Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i przedstawicieli Delegatury WIOŚ we Włocławku, które odbyło się w siedzibie JRG nr 2 Komedy miejskiej PSP we Włocławku.

12 maja – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w naradzie szkoleniowej dotyczącej przepisów gospodarki transportowej, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

13 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyły się obchody Dnia Strażaka 2016. Podczas apelu srebrną odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: asp.sztab. Krzysztof Bielicki, st.kpt. Sławomir Gotowicz, st.asp. Andrzej Lisowski, asp.sztab. Paweł Mikucki; brązową odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: st.ogn. w st. spocz. Robert Szymański, ogn. Grzegorz Wojdyła; złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: bryg. Grzegorz Jankowski, mł.asp. Konrad Osmałek, mł.asp. Marcin Piotrowski, st.ogn. Radosław Wuciński; srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: st.ogn. Dariusz Afeltowicz, st.ogn. Arkadiusz Krzemieniewski, st.ogn. Arkadiusz Kurdupski, st.asp. Kazimierz Mechuła, mł.asp. Łukasz Politowski, asp.sztab. Krzysztof Rogalewski; brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: st.sekc. Hubert Hybiński, mł.ogn. Kamil Skalski, mł.kpt. Joachim Zefert, asp. Łukasz Zefert, asp. Radosław Złakowski. Wręczono także akty nadania stopni służbowych. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali - stopień kapitan: mł.kpt. Angelika Zawitowska; stopień aspirant sztabowy: st.asp. Alina Chojnacka; stopień aspirant: mł.asp. Dariusz Korpolak, stopień starszy ogniomistrz: ogn. Ryszard Kalinowski, ogn. Piotr Kurant, ogn. Bartosz Lewandowski, ogn. Paweł Orliński, ogn. Dawid Zieliński; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Sławomir Banasiak, mł.ogn. Mariusz Chrobociński, mł.ogn. Krzysztof Ciesielski, mł.ogn. Adam Stuczyński, mł.ogn. Mariusz Szymański, mł.ogn. Grzegorz Wojdyła; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Łukasz Ritter, st.sekc. Daniel Sarzyński, st.sekc. Krystian Śniegulski; stopień starszy sekcyjny: sekc. Hubert Hybiński; stopień starszy strażak: str. Miłosz Ruciński. W trakcie apelu Komendzie Miejskiej PSP przekazane zostały uroczyście: średni samochód ratownictwa wodnego na podwoziu Iveco Eurocargo i lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Iveco Daily.

13 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przeciwpożarowej i Ratownictwa Przedmedycznego Młodzieży OHP.

14 maja – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski obserwował zmagania podczas Międzynarodowego Turnieju Juniorów w Sporcie Pożarniczym o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

18 maja – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski był członkiem komisji podczas eliminacji do V Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Włocławek.

18-19 maja – W Ośrodku Szkolenia w Łubiance pow. toruński odbyły się XVIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła V miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: mł.asp. Kamil Bojakowski, ogn. Krzysztof Ciesielski, st.kpt. Marcin Czerwiński, sekc. Bartłomiej Gontarek, sekc. Mateusz Gralak, st.asp. Sławomir Jaszczak, st.ogn. Jarosław Kozakowski, sekc. Łukasz Łopiński, st.asp. Maciej Waleczko, mł.ogn. Daniel Wojdyła. Trenerem i kierownikiem drużyny był st.asp. Artur Piotrowski.

20 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w powiatowych obchodach Dnia Strażaka 2016 w Lipnie.

20 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w powiatowych obchodach Dnia Strażaka 2016 w Aleksandrowie Kujawskim.

21 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2016 w Żninie, podczas których Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymał asp.sztab. Krzysztof Bielicki.

21 maja – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas festynu integracyjnego zorganizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

21 maja – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu „Dzień Rodziny" zorganizowanego w Modzerowie gm. Włocławek.

22 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach 125-lecia Szkoły Podstawowej w Grabkowie gm. Kowal.

23 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.asp. Andrzeja Lisowskiego - dowódcę zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

24 maja – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w zakładzie WIKA Polska sp. z o.o. we Włocławku.

24 maja - W Wąbrzeźnie odbyły się IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), podczas których st.sekc. Piotr Łada zajął 1. miejsce, st.sekc. Hubert Hybiński - 5. miejsce, asp.sztab. Robert Woźniak - 6. miejsce, mł.asp. Piotr Uzarski - 10. miejsce i sekc. Patryk Michalski - 35. miejsce, zaś drużynowo zajęli oni I miejsce. W konkurencji sztafeta nasza drużyna zajęła I miejsce wśród 19 startujących zespołów, a w tandemach dwie nasze drużyny zajęły I i II miejsce.

27 maja – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lubieniu Kujawskim.

30 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.ogn. Krzysztofa Kurdupskiego - starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

30 maja – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w XIX sesji Rady Miasta Włocławek, podczas której przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok.

30-31 maja – Specjalista ratownik w JRG nr 2 st.ogn. Adam Głuszkowski wziął udział w odprawie i warsztatach tematycznych pt. „Ratownictwo medyczne w KSRG" zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu dla powiatowych koordynatorów ratownictwa medycznego.

31 maja – Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka 2016 w Sępólnie Krajeńskim brązową odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczony został mł.asp. Arkadiusz Gałęzewski.

 


czerwiec

1 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w odprawie w sprawie podziału dotacji MSWiA dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

1 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego zachowania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Baruchowo, podczas spotkania w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo.

1 czerwca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas obchodów Dnia Dziecka pod hasłem „Bezpieczne Wakacje" w Przedszkolu Publicznym nr 27 we Włocławku.

1 czerwca – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 z okazji Dnia Dziecka w Publicznym Gimnazjum nr 14 we Włocławku.

4 czerwca – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez WKS Włocłavia".

6 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystej sesji Rady Miasta Włocławek poświęconej uczczeniu 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku oraz uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się w Bazylice Katedralnej we Włocławku.

7 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje" zorganizowanej w Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej.

8 czerwca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas obchodów Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 26 we Włocławku.

9 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

9 czerwca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas festynu rodzinnego w Przedszkolu Publicznym nr 25 we Włocławku.

10 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP przebywali w Kielcach na XI Międzynarodowej Wystawie Ratownictwo, Zabezpieczenia i Technika Przeciwpożarowa EDURA, podczas której prezentowane są urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów. W trakcie wystawy odbyła się narada komendantów miejskich i powiatowych PSP z Komendantem Głównym PSP.

11 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

13-17 czerwca – Nad jeziorem Orłowskim gm. Wielgie odbyło się zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

16-17 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w szkoleniu w zakresie obronności państwa dla pracowników powiatowych służb, inspekcji, straży oraz pracowników samorządowych z terenu powiatu włocławskiego, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

18 czerwca – Komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski wziął udział w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisku gm. Fabianki.

18 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w uroczystych obchodach 35-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku.

18 czerwca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w uroczystych obchodach 70-lecia Włocławskiego Klubu Sportowego „Włocłavia".

19 czerwca – Strażacy z JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 podczas festynu „Strażak to Twój Przyjaciel" zorganizowanego przez Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku.

21 czerwca - W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się IX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w kategorii "senior" zwyciężył st.asp. Maciej Waleczko. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: bryg. Grzegorz Jankowski, sekc. Łukasz Łopiński, mł.ogn. Łukasz Ritter, st.str. Arkadiusz Szprengiel, mł.kpt. Daniel Szubski, st.asp. Maciej Waleczko i mł.ogn. Daniel Wojdyła, zajęła VI miejsce.

23 czerwca – Dowódcy specjalistycznych grup ratowniczych z Komendy Miejskiej PSP - st.kpt. Marcin Czerwiński, asp.sztab. Dariusz Rosiński i mł.bryg. Sławomir Zawitowski, wzięli udział w odprawie dotyczącej podsumowania działalności specjalistycznych grup ratowniczych w latach 2013-2015, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

24-25 czerwca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w warsztatach ratownictwa technicznego Rescue Days, które odbyły się na terenie zakładu produkcyjnego firmy Bocar Sp. z o.o. koło Częstochowy.

29 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której st.bryg. Robert Majewski zdał obowiązki Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku, a z dniem 01.07.2016 roku przyjął je st.kpt. Sławomir Gotowicz.

 


lipiec

2 lipca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

5-7 lipca – Strażacy z JRG nr 2 - dowódca JRG mł.bryg. Sławomir Zawitowski, dowódca zmiany asp.sztab. Krzysztof Bielicki i dowódca zastępu mł.asp. Krzysztof Kiliański, znaleźli się w kadrze instruktorskiej podczas warsztatów doskonalących z ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (CBRNE) w zakresie podstawowym, które zorganizował Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

10 lipca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i 90-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

13 lipca – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. sekc. Łukasza Niedzielskiego - młodszego ratownika-kierowcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

14 lipca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

15 lipca – Na nieetatową funkcję oficera prasowego Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku został powołany st.kpt. Mariusz Bladoszewski - starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym.

16 lipca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratownictwa technicznego GCBA 5/32 podczas II Włocławskiego Pikniku Historycznego.

17 lipca – Strażacy z JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas pikniku charytatywnego zorganizowanego przez Fundację „Samotna Mama" we Włocławku.

19 lipca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w spotkaniu komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, a poświęconym ubezpieczeniom majątkowym, termomodernizacji obiektów w zarządzie PSP oraz sprawom operacyjnym związanym ze Światowymi Dniami Młodzieży.

24 lipca – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie gm. Baruchowo.

26-28 lipca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

28 lipca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, które odbyło się w m. Zawada Piaski gm. Baruchowo.

29 lipca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w obchodach 25-lecia Straży Miejskiej we Włocławku, podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

 


sierpień

1 sierpnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w miejskich obchodach 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku został przeniesiony, z Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu, mł.asp. Damian Zasada.

3 sierpnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP oraz naczelników jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

5 sierpnia – Podczas uroczystej promocji, która odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, awans na stopień młodszy aspirant otrzymali st.sekc. Łukasz Chlebowski i st.ogn. Konrad Chmielewski.

10 sierpnia – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Janusz Halak powołał na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP we Włocławku bryg. Dariusza Kuligowskiego. Uroczyste wręczenie aktu powołania odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

15 sierpnia – Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, w której wziął udział zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski, a Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

21 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości czczącej pamięć bohaterskich obrońców Włocławka, którzy polegli w walce z bolszewikami w dniach 16-19 sierpnia 1920 roku, podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

25 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski, dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski, zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i starszy inspektor w JRG nr 1 asp.sztab. Dariusz Rosiński wzięli udział w odprawie służbowej w JRG nr 1 w Bydgoszczy z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i liderów specjalistycznych grup ratownictwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, której organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

26 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, obradującej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP, podczas którego przedstawił informację o sytuacji pożarowej na terenie miasta Włocławek w I półroczu 2016 roku.

27 sierpnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminno-Powiatowych, które odbyły się w Lubaniu.

27 sierpnia – Strażacy z JRG nr 1 przeprowadzili pokaz możliwości technicznych samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 podczas „XV Wielkiego Festynu Rodzinnego Solidarności" we Włocławku.

28 sierpnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminnych, które odbyły się w Brześciu Kujawskim.

28 sierpnia – Starszy inspektor w JRG nr 1 asp.sztab. Dariusz Rosiński wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminnych, które odbyły się w Chełmicy Cukrowni.

 


wrzesień

1 września – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP przyjęto 2 strażaków - absolwentów Szkoły Aspirantów PSP.

1 września – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystości związanej z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

1 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Bakalland Delecta Services we Włocławku.

1 września - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku.

6-7 września – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa pn. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy Seveso III", która odbyła się w Wieńcu Zdroju koło Włocławka. W drugim dniu konferencji strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Włocławek" i strażacy z ZSP ANWIL przeprowadzili pokazowe ćwiczenia.

7 września – Zastępca dowódcy JRG nr 2 asp.sztab. Paweł Mikucki i starszy inspektor w JRG nr 1 asp.sztab. Dariusz Rosiński wzięli udział w Konferencji z okazji XX-lecia Ratownictwa Wodnego w KSRG, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie.

8 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

14 września – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski obserwował XIV edycję Powiatowego Rajdu Rowerowego „Rowerem po Europie" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego.

15 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski oraz strażacy z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego: naczelnik wydziału bryg. Janusz Piasecki i zastępca naczelnika wydziału st.kpt. Marcin Jaworski, wzięli udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

16 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, podczas którego przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego w I półroczu 2016 roku.

17 września – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

24 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Sucha pow. tucholski.

27 września – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

29-30 września - Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki byli obserwatorami ćwiczeń aplikacyjnych i praktycznych sprawdzających zasady postępowania służb ratowniczych przy zdarzeniach z emisją do atmosfery substancji niebezpiecznej, zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Lipnie.

 


październik

5 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

7 października - W Błennie gm. Izbica Kujawska odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych pod kryptonimem "Błenna 2016", których organizatorami byli: Komenda Miejska PSP we Włocławku, Burmistrz Izbicy Kujawskiej, Zarząd Gminny ZOSP RP w Izbicy Kujawskiej, a wsparcia udzieliło Starostwo Powiatowe we Włocławku.

8 października - Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

12 października - Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

15 października – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystych obchodach 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzynie gm. Boniewo.

17 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przedstawili procedurę naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej uczniom Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, biorącym udział w VIII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

17 października – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski przeprowadził pogadankę na temat zachowania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Zespole Szkół w Lubaniu.

18 października – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w spotkaniu Rady ds. Wychowania Fizycznego i Sportu przy Kujawsko-Pomorskim Komendancie Wojewódzkim PSP, które odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Łubiance.

18 października – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w spotkaniu zorganizowanym z młodzieżą Gimnazjum nr 4 we Włocławku, w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, prezentując zawód strażaka.

20 października – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wraz z Burmistrzem Brześcia Kujawskiego i przedstawicielami OSP w Machnaczu wziął udział w spotkaniu, które odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Łubiance, dotyczącym zakupu średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2017 roku.

21 października – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w przeprowadzeniu konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", który odbył się w Grabkowie gm. Kowal. Podczas konkursu strażacy z JRG nr 2 przeprowadzili pokazy z zakresu ratownictwa technicznego.

22 października – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, który odbył się w Grodnie gm. Baruchowo.

25 października - Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wzięli udział w odprawie operacyjnej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

28 października – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, podczas którego przedstawił informację dotyczącą stanu przygotowania sił i środków KM PSP we Włocławku do udziału w akcji „Zima 2016/2017".

 


listopad

3 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Betlińska wzięli udział w szkoleniu z zakresu przygotowania do kontroli, realizowania postępowania kontrolnego oraz opracowywania dokumentacji pokontrolnej, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

4 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w spotkaniu w Szpetalu Górnym z mieszkańcami gminy Fabianki, na którym przedstawił zagrożenia związane z sezonem grzewczym oraz omówił zastosowanie czujek czadu i różnego typu gaśnic.

11 listopada – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku, na których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

11 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Choceniu.

15 i 17 listopada – W Brodnicy odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej. Nasza drużyna, występująca w składzie: Krzysztof Ciesielski, Krzysztof Gontarek, Sławomir Jaszczak, Marcin Jaworski, Patryk Krasucki, Maciej Kowalski, Dawid Kwiatkowski, Artur Piotrowski, Marcin Piotrowski, Radosław Wuciński - zajęła II miejsce. Zwyciężyła drużyna Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, a trzecie miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie.

16 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przedstawił procedurę naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej uczniom Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, biorącym udział w programie „Otwarta Firma" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2016.

17-18 listopada – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki wzięli udział w XIV konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbyła się w m. Spała woj. łódzkie.

17-18 listopada – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w naradzie szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym dla pracowników pionów kontrolno-rozpoznawczych komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP oraz Inspektorów Ochrony Środowiska, która odbyła się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

23 listopada – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w uroczystości poświęcenia, nadania i wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.

24 listopada – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w odprawie podsumowującej działalność specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ratownictwa technicznego i poszukiwawczo-ratowniczej w latach 2015-2016, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

25 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski i starszy inspektor w JRG nr 1 asp.sztab. Dariusz Rosiński brali udział w szkoleniu z zakresu oświaty zdrowotnej zorganizowanym w Bydgoszczy przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 


grudzień

1 grudnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w uroczystości przekazania darowizn jednostkom straży pożarnych przez Fundację ORLEN - Dar Serca, podczas której darowiznę otrzymała także Komenda Miejskiej PSP we Włocławku.

1 grudnia – Starszy inspektor w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Justyna Rogalewska wzięła udział w szkoleniu pt. „Postępowanie administracyjne i egzekucyjne organów PSP w kontekście wyroków NSA i WSA", które odbyło się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

2 grudnia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

3 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i starszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.ogn. Urszula Przybyłowska wzięli udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

5 grudnia – Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

6 grudnia – Podczas uroczystej zbiórki z udziałem sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, komendanta głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego, wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Janusza Halaka, które odbyło się w Klubie „Stara Remiza" we Włocławku, awanse wyższe stopnie służbowe otrzymali: stopień starszy brygadier - bryg. Dariusz Kuligowski; stopień aspirant - mł.asp. Krzysztof Kiliański, a nagrody Komendanta Głównego PSP odebrali asp.sztab. Krzysztof Bielicki i asp.sztab. Krzysztof Kułaczkowski.

9 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym w Skórznie gm. Fabianki, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku i Wójta Gminy Fabianki.

12 grudnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wzięli udział w uroczystości wręczenia sztandaru Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL SA we Włocławku.

13 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z Komendantami Gminnymi OSP i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG, na której był obecny zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego st.kpt. Jacek Kaczmarek.

14 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski, dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w odprawie służbowej dotyczącej nowych zasad doskonalenia zawodowego, która została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

14 grudnia – Specjalista ratownik w JRG nr 2 st.ogn. Adam Głuszkowski brał udział w odprawie służbowej podsumowującej działalność koordynatorów ratownictwa medycznego PSP woj. kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, która została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

15 grudnia - Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski, st.asp. Sławomir Jaszczak z JRG nr 1 i sekc. Jarosław Wasielewski z JRG nr 2 wzięli udział w szkoleniu z zakresu ewidencjonowania i rozliczania w formie elektronicznej czasu służby, które odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

15 grudnia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju.

20 grudnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Betlińska i starszy inspektor w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Justyna Rogalewska wzięły udział w „Dniach doradztwa zawodowego", które odbyły się w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

20 grudnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wygłosił prelekcję „Funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu włocławskiego" podczas konferencji naukowej pt. „Współczesne wymagania logistyki w służbach mundurowych", zorganizowanej przez Wydział Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

21 grudnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

21 grudnia – Do podziału bojowego w JRG nr 2 wprowadzono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym GBAPr 2/16/750 na podwoziu Renault D14.

28 grudnia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

⇐ COFNIJ

Pogoda