styczeń

1 stycznia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

4 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu dotyczącym organizacji ćwiczeń o tematyce powodziowej.

6 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biskupa Diecezji Włocławskiej i Prezydenta Miasta Włocławek.

7 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie gm. Brześć Kujawski.

8 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

10 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brali udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omawiano przedsięwzięcia w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie miasta Włocławka.

11 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wziął udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omawiano przedsięwzięcia w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie powiatu włocławskiego.

13 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski uczestniczył w VI Włocławskim Sympozjum Naukowym o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy zorganizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

14 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w spotkaniu noworocznym z udziałem kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego w Ośrodku Szkolenia w Łubiance, które poprzedzone było konferencją rozpoczynającą projekt Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

14 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

14 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

16 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

19 stycznia – Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w pokazach działań ratowniczych na zamarzniętych akwenach wodnych skierowanych do młodzieży szkolnej w ramach akcji "Bezpieczne ferie", które odbyły się na jeziorze Czarnym.

21 stycznia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

21 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

21 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

25 stycznia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 mł.kpt. Joachim Zefert wzięli udział w spotkaniu w ANWIL S.A., podczas którego zaprezentowane zostały sposoby uszczelniania instalacji technologicznych metodą wtryskową.

26 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w spotkaniu szkoleniowym dla koordynatorów szkoleń doskonalących dla ratowników-kierowców PSP, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

27 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

28 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

 


luty

4 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski obserwował zmagania podczas Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP o Puchar Prezesa ZOP ZOSP RP we Włocławku, który odbył się w Baruchowie, wręczając na zakończenie puchar Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku dla najlepszego bramkarza turnieju.

4 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

4 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

4 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

10 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

11 lutego – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

11 lutego – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

12 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

17 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości wręczenia odznak i aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku z okazji Święta Służby Więziennej.

18 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

18 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Dubielewie gm. Brześć Kujawski i Ustroniu gm. Lubanie.

22 lutego – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński, zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński, dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca SGRW-N "Włocławek-1" asp.sztab. Dariusz Rosiński wzięli udział naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

22 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzących na emeryturę asp.sztab. Pawła Mikuckiego - zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i asp.sztab. Krzysztofa Rogalewskiego - zastępcę dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

22 lutego – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Markecie OBI we Włocławku.

22-26 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

23 lutego – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.ogn. Adama Głuszkowskiego - specjalistę ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

23 lutego – W Toruniu odbyły się XIX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym, podczas których Mistrzem Województwa została drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: asp.sztab. Paweł Mikucki i st.asp. Mirosław Szatkowski.

24 lutego – Na kortach tenisowych przy Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbył się IV Włocławski Turniej Tenisa Ziemnego Strażackich Par Deblowych „Włocłavia Cup by MENTOR 2017", którego organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku.

25 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

25 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie gm. Baruchowo.

26 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

27 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 72. rocznicy wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

28 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

 


marzec

1 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w spotkaniu dotyczącym konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017", zorganizowanym przez KRUS we Włocławku.

1 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

3 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, mającym na celu omówienie i ustalenie zadań w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.

3 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

5 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

9 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i młodszy technik w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.str. Adam Olejniczak wzięli udział w Kongresie Pożarnictwa FIRE 2017, który odbył się w Gdańsku.

10 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2016 roku.

10 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w naradzie koordynacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowanej przez Nadleśnictwo Włocławek.

10 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

14-23 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola dotycząca sposobu i trybu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

15 marca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w odprawie służbowej z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, która odbyła się w Wąbrzeźnie.

15-16 marca – Dyżurny operacyjny w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Mirosław Szatkowski był członkiem reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego, biorącej udział w XXXIV Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym, podczas których zajęła ona VII miejsce.

16-17 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w odprawie szkoleniowej dla członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance.

17 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2016 roku.

22 marca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek w 2016 roku.

22 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z Komendantami Gminnymi OSP i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG, w której wziął udział zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Artur Przybylski.

24 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński reprezentowali Komendę Miejską PSP we Włocławku podczas Włocławskich Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

25 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie-Piaskach gm. Baruchowo.

29 marca – Pracownicy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: młodszy technik st.str. Adam Olejniczak i starszy inspektor Justyna Rogalewska, wzięli udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

29 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęło się szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

30 marca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w obradach XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, podczas której rozpatrzono informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2016 roku.

 


kwiecień

1 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

2 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończyło się szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

6 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie zespołu roboczego powołanego przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do przygotowania i przeprowadzenia międzynarodowych ćwiczeń zgrywających moduły pomp wysokiej wydajności p.k. „WISLANDIA 2017".

9 kwietnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Jaworska była obserwatorką XIX Powiatowej Wystawy "Stoły Wielkanocne Na Kujawach", która odbyła się w Lubrańcu.

11 kwietnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski byli członkami jury podczas eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włocławskiego, które odbyły się w Choceniu.

11 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

19 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski oraz dowódcy grup specjalistycznych: st.kpt. Marcin Czerwiński i asp.sztab. Dariusz Rosiński, brali udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, obradującej w Komendzie Miejskiej PSP, podczas którego przedstawili informacje dot. zabezpieczenia operacyjnego miasta Włocławek z zakresu ratownictwa technicznego i wodno-nurkowego.

25 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie strażaków z zastępcą komendanta głównego PSP st.bryg. Krzysztofem Hejdukiem.

25-26 kwietnia – Na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego odbyły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze "Wislandia 2017", w których brały udział: Państwowa Straż Pożarna z województw: kujawsko-pomorskiego i śląskiego, Federalna Służba Ratownictwa Technicznego (THW) z Niemiec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej - Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Polski Czerwony Krzyż.

26 kwietnia – Główna księgowa kpt. Angelika Zawitowska wzięła udział w naradzie pionu finansowego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

27 kwietnia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, które odbyło się w m. Przysiersk pow. świecki.

28 kwietnia - W Wąbrzeźnie odbyły się V Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), podczas których st.sekc. Piotr Łada zajął 4. miejsce, st.sekc. Hubert Hybiński - 5. miejsce, st.str. Miłosz Ruciński - 8. miejsce, mł.asp. Piotr Uzarski - 12. miejsce i mł.asp. Przemysław Górnicki - 30. miejsce. W konkurencji sztafeta nasza drużyna zajęła III miejsce, a w tandemach st.sekc. Piotr Łada i asp.sztab. Robert Woźniak zajęli III miejsce.

 


maj

1 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystym otwarciu sezonu lotniczego i motocyklowego, które odbyło się na terenie Aeroklubu Włocławskiego.

3 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości, która odbyła się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku, Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona msza święta za Ojczyznę.

3 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w powiatowych obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w Chodczu.

4 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział we mszy świętej w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

5 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka 2017 zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Lipnie.

5 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brali udział w uroczystości przekazania jednostce OSP Chodecz samochodu ratownictwa wodnego.

8 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział uroczystości z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

12 maja – W Centrum Kultury „Browar B." we Włocławku odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Strażaka 2017 i obchodów 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Podczas gali wręczono akty nadania stopni służbowych. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali - stopień aspirant sztabowy: st.asp. Alfred Chojnacki, st.asp. Artur Piotrowski, st.asp. Marcin Ziółkowski; stopień aspirant: mł.asp. Arkadiusz Gałęzewski, mł.asp. Przemysław Górnicki, mł.asp. Konrad Osmałek, mł.asp. Łukasz Politowski; stopień starszy ogniomistrz: ogn. Edward Pawlak; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Daniel Wojdyła; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Ewa Giętka, st.sekc. Piotr Łada, st.sekc. Dominik Rojewski, st.sekc. Krystian Wasielak; stopień sekcyjny: st.str. Jan Biliński, st.str. Adam Olejniczak, st.str. Maciej Przysiecki, st.str. Arkadiusz Szprengiel.

18 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka 2017 zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Radziejowie.

18 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski był członkiem komisji podczas finału VI Miejskiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Włocławek.

18-21 maja – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

19 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Kowalu.

20 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2017 w Toruniu.

26 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka 2017 zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Aleksandrowie Kujawskim.

29 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącą na emeryturę asp.sztab. Janinę Brzezińską - dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.

30 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę asp.sztab. Alfreda Chojnackiego - dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.

30 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w podsumowaniu międzynarodowych ćwiczeń „Wislandia 2017", które odbyło się w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

31 maja – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącą na emeryturę asp.sztab. Alinę Chojnacką - starszego inspektora w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym.

 


czerwiec

1 czerwca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto jedną osobę i jednego strażaka - absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

1-2 czerwca – W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyły się XIX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła V miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: mł.asp. Kamil Bojakowski, ogn. Krzysztof Ciesielski, sekc. Bartłomiej Gontarek, sekc. Mateusz Gralak, st.asp. Sławomir Jaszczak, st.ogn. Jarosław Kozakowski, sekc. Łukasz Łopiński, st.asp. Maciej Waleczko, ogn. Daniel Wojdyła. Zawodnikiem i trenerem drużyny był st.kpt. Marcin Czerwiński.

2 czerwca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu ds. Współpracy „Bezpieczna Woda" zorganizowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Marinie Zarzeczewo we Włocławku.

4 czerwca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie gm. Brześć Kujawski.

5 czerwca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Januszem Halakiem brali udział w XXXIII uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Klubie „Stara Remiza" we Włocławku z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7 czerwca - W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się X Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w kategorii "senior" zwyciężył st.asp. Maciej Waleczko. Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: bryg. Grzegorz Jankowski, mł.ogn. Łukasz Ritter, mł.ogn. Daniel Rojewski, sekc. Arkadiusz Szprengiel i st.asp. Maciej Waleczko, zajęła VI miejsce.

9 czerwca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w spotkaniu z Zastępcami Komendanta Głównego PSP, które odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnych i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO.

17 czerwca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Jaworska brała udział w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

19-23 czerwca – Nad Jeziorem Orłowskim gm. Wielgie odbyło się zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

20 czerwca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystej inauguracji działalności Forum Proobronności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

22-23 czerwca – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w szkoleniu w zakresie obronności państwa dla pracowników powiatowych służb, inspekcji, straży oraz pracowników samorządowych z terenu powiatu włocławskiego, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

25 czerwca – W Brześciu Kujawskim odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego. W konkurencji mężczyzn startowało 15 drużyn. Zwyciężyła drużyna OSP w Smólniku (gm. Włocławek), II miejsce zajęła drużyna OSP w Lisku (gm. Fabianki), a III miejsce – drużyna OSP w Gołębinie (gm. Lubraniec). W konkurencji kobiet wystartowała drużyna z OSP w Smólniku (gm. Włocławek).

27 czerwca – Odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez strażaków Komendy Miejskiej PSP.

27 czerwca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w warsztatach CBRNE EOD na terenie Zakładów Polon Alfa w Bydgoszczy.

28 czerwca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzących na emeryturę: st.ogn. Grzegorza Falszewskiego - dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i st.ogn. Jarosława Kozakowskiego - starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

28 czerwca – Komenda Miejska PSP we Włocławku była organizatorem ćwiczeń przeciwpowodziowych dla jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego, które pk. „Fala 2017" odbyły się w m. Dąb Polski gm. Włocławek.

30 czerwca – Do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyninie przeniesiony został mł.asp. Krzysztof Sikorski - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

 


lipiec

1 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie i uroczystości nadania jej sztandaru.

1 lipca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

10 lipca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

15 lipca – Podczas uroczystej promocji, która odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, awans na stopień młodszy aspirant otrzymali: st.ogn. Ryszard Kalinowski, st.ogn. Rafał Seroczyński i ogn. Piotr Rogalewski.

16 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie gm. Baruchowo oraz przekazaniu tej jednostce średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2/16 Marki Renault Midliner.

31 lipca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki brali udział w spotkaniu Zespołu Doradczo-Analitycznego Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dziedziny ratownictwa chemicznego i ekologicznego, które odbyło się w JRG nr 2 w Bydgoszczy.

 


sierpień

1 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

5 sierpnia – Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w pokazach zorganizowanych w Grudziądzu przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą". W symulowanej akcji ratunkowej brał udział samochód ratownictwa wodnego SRw wraz z łodzią Marims 700.

7 sierpnia – Do podziału bojowego wprowadzono nowy samochód ratowniczo-rozpoznawczy Ford Ranger 2.2 TDCi 4x4.

12 sierpnia – Kompania gaśnicza z powiatu włocławskiego pod dowództwem zastępcy dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcina Czerwińskiego uczestniczyła w usuwaniu skutków nawałnicy w powiecie żnińskim.

15 sierpnia – Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, w której wziął udział zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski, a Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

20 sierpnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń, podczas których przekazano tej jednostce ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 marki Man.

25 sierpnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance oraz konferencji kończącej projekt pn. „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek OSP - etap I" zorganizowanej przez ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

26 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Lubaniu, podczas których wraz z Wójtem Gminy Lubanie p. Larysą Krzyżańską uroczyście wręczył Prezesowi OSP Janowice „Decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego".

27 sierpnia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminno-Powiatowych, które odbyły się w Fabiankach.

27 sierpnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Jaworska brała udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbyły się w Brześciu Kujawskim.

28 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek, podczas której przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.

29 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski brali udział w uroczystości przekazania pilarek dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego biorących udział w usuwaniu skutków nawałnicy w powiecie żnińskim, która odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Żninie.

 


wrzesień

1 września – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

1 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości związanej z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

2 września – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławicach gm. Izbica Kujawska.

4 września - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku.

5 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w spotkaniu z udziałem ministra SWiA Mariusza Błaszczaka i komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego ze strażakami województwa kujawsko-pomorskiego w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance, podczas którego Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został asp.sztab. Krzysztof Bielicki, a nagrodę pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał ogn. Sławomir Banasiak.

7-8 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w warsztatach doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG, które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

8 września - Na terenie JRG nr 2 odbył się turniej siatkówki plażowej zorganizowany przez ZOZ NSZZ „Solidarność" przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku i JRG nr 2, w którym brały udział drużyny reprezentujące zmiany służbowe w JRG nr 1 i JRG nr 2. W turnieju zwyciężyła drużyna zmiany 1 JRG nr 2.

13 września – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

17 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

20 września – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, obradującej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP, podczas którego przedstawił informację o przygotowaniu sił i środków do działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie miasta Włocławek.

21 września – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski obserwował XV edycję Powiatowego Rajdu Rowerowego „Rowerem po Europie" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego.

22 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w I półroczu 2017 roku.

23 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brali udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

23 września – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

25 września – Rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

27 września – Strażacy z JRG nr 1 i JRG nr 2 brali udział w Konferencji Technicznej pt. „Analiza zagrożeń spowodowanych przez wytypowane zbiorniki z gazami technicznymi w środowisku pożarowym", która została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

29 września – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w „Dniu Otwartym WORD" we Włocławku, podczas którego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz sprzętu ratownictwa drogowego.

 


październik

1 października – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 3 osoby.

2 października – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

3 października – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

3 października - Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w spotkaniu przedstawicieli samorządu Powiatu Włocławskiego ze służbami mundurowymi, podsumowującym kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo" prowadzoną na terenie powiatu włocławskiego.

4 października – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z Komendantami Gminnymi OSP i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG, na której był obecny zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Artur Przybylski.

4 października - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

5 października - Komenda Miejska PSP we Włocławku była organizatorem Turnieju PSP w Piłce Nożnej „Orlik Kujaw" 2017, który odbył się w Kowalu. Brały w nim udział drużyny z komend powiatowych PSP z Aleksandrowa Kujawskiego, Mogilna, Radziejowa i Sępólna Krajeńskiego oraz drużyna KM PSP we Włocławku, która zajęła I miejsce.

6 października – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w m. Sucha pow. tucholski.

6 października – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystym otwarciu dwóch nowo wybudowanych budynków mieszkalnych Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

14 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie Polskim gm. Włocławek i uroczystości nadania jej sztandaru.

14 października - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

16 października – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 3 osoby.

16 października – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, który odbył się w Lubrańcu.

18 października – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, podczas którego omawiano przygotowanie służb, straży i inspekcji oraz jednostek organizacyjnych miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w funkcjonowaniu miasta w okresie zimowym.

18 października - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w debacie społecznej pn. „Bezpieczeństwo - wspólną sprawą", zorganizowanej w Lubieniu Kujawskim przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

18 października – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystych obchodach 33. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

19 października – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Jaworska przedstawiła procedurę naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej uczniom Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, biorącym udział w IX Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

19-20 października – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w II Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski pn. „Czy to już poważna awaria przemysłowa?", która odbyła się w Wieńcu Zdroju koło Włocławka. W drugim dniu konferencji strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Włocławek" i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" przeprowadzili pokazowe ćwiczenia.

23 października – Zastępca dowódcy JRG nr 2 – oficer prasowy - st.kpt. Mariusz Bladoszewski i dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wzięli udział w szkoleniu oficerów prasowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

27 października – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w uroczystości przekazania darowizn jednostkom straży pożarnych przez Fundację ORLEN - Dar Serca, podczas której darowiznę otrzymała także Komenda Miejskiej PSP we Włocławku.

 


listopad

2 listopada – Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

6 i 8 listopada – W Rypinie odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej. Nasza drużyna, występująca w składzie: Krzysztof Ciesielski, Grzegorz Jankowski, Sławomir Jaszczak, Marcin Jaworski, Adrian Kowalski, Maciej Kowalski, Patryk Krasucki, Dawid Kwiatkowski, Artur Piotrowski, Marcin Piotrowski, Radosław Wuciński, Damian Zasada - zajęła II miejsce. Zwyciężyła drużyna Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, a trzecie miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy.

8 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, podczas którego przedstawił informację dotyczącą stanu przygotowania sił i środków KM PSP we Włocławku oraz jednostek OSP włączonych do KSRG do udziału w akcji „Zima 2017/2018".

9 listopada – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym asp.sztab. Dariusz Rosiński wzięli udział w spotkaniu dotyczącym składania wniosków o dofinansowanie projektu „Termomodernizacji budynków jednostek organizacyjnych PSP woj. kujawsko-pomorskiego", zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

9 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się apel, podczas którego nagrody Komendanta Głównego PSP otrzymali: st.asp. Sławomir Jaszczak, asp.sztab. Sławomir Kurlapski, asp.sztab. Artur Piotrowski, st.asp. Mirosław Szatkowski i asp.sztab. Marcin Ziółkowski.

9 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych dla Administratorów Danych Osobowych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

11 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku, podczas których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

11 listopada – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim.

13-15 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

16-17 listopada – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w XV konferencji naukowo-szkoleniowej HAZMAT i CBRNE, która odbyła się w m. Smardzewice koło Spały woj. łódzkie.

16-19 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie dla strażaków-ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego.

17 listopada – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości i Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

21 listopada – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli w szkoleniu doskonalącym obejmującym tematykę kryzysu psychicznego, depresji i zachowań suicydalnych.

28-29 listopada – Drużyna reprezentująca woj. kujawsko-pomorskie zajęła IV miejsce podczas XXIII Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Cetniewie (woj. pomorskie). Trenerem drużyny był komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, a w ekipie znajdowali się m.in.: st.asp. Sławomir Jaszczak, mł.asp. Patryk Krasucki, sekc. Dawid Kwiatkowski i str. Adrian Kowalski z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

30 listopada – Strażacy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: naczelnik wydziału bryg. Grzegorz Sadowski i młodszy technik sekc. Adam Olejniczak brali udział w naradzie szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

 


grudzień

1 grudnia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki wzięli udział w międzynarodowej konferencji pn. „Europejskie i transatlantyckie doświadczenie w walce z terroryzmem", która odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

4 grudnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i główna księgowa kpt. Angelika Zawitowska brali udział w szkoleniu nt. „Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładach pracy. Przeciw mobbingowi", które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

4 grudnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Jaworska i młodszy technik w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym sekc. Adam Olejniczak wzięli udział w warsztatach w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz zagadnień związanych z kontrolami wewnętrznymi, które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

5 grudnia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w odprawie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, której tematem było podsumowanie szkoleń specjalistycznych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym w 2017 roku i ich planowanie na 2018 rok.

5 grudnia – Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" st.asp. Maciej Waleczko wziął udział w roboczym posiedzeniu Zespołu ds. współpracy pn. „Bezpieczna woda" zorganizowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla służb z powiatu włocławskiego i lipnowskiego oraz miasta Włocławka.

7-8 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w odprawie pionu operacyjnego, którą Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu zorganizowała w m. Tylna Góra pow. bydgoski.

8 grudnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w przekazaniu kart paliwowych BP dla wytypowanych jednostek OSP, wśród których była jednostka OSP Kowal, podczas uroczystości w Łubiance, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP.

9 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

12 grudnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Jaworska wzięła udział w naradzie służbowej dla realizujących sprawy kadrowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego, zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

13 grudnia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

14 grudnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w spotkaniu opłatkowym służb mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

14 grudnia - Na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Pikutkowo gm. Brześć Kujawski odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Zima 2017" sprawdzające stan przygotowania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP we Włocławku oraz wybranych Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG do podjęcia działań w warunkach zimowych.

16 grudnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

18 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację na temat „Przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku".

20 grudnia – W świetlicy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci strażaków z KM PSP we Włocławku.

21 grudnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym asp.sztab. Dariusz Rosiński wzięli udział w prezentacji specjalistycznej łodzi motorowej do ratownictwa wodnego należącej do WOPR we Włocławku.

⇐ COFNIJ

Pogoda