styczeń

1 stycznia – Z Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku został przeniesiony str. Paweł Wojciechowski. 

1 stycznia – Na nieetatową funkcję oficera prasowego Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku został powołany bryg. Dariusz Krysiński – dowódca JRG nr 1.

4 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brali udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, na którym omawiano przedsięwzięcia w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze powiatu włocławskiego.

5 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

6 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biskupa Diecezji Włocławskiej i Prezydenta Miasta Włocławek.

10 stycznia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w przekazaniu sprzętu i wyposażenia dla JRG nr 1 i JRG nr 2 w ramach realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego", które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

12 stycznia – Członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" asp.sztab. Dariusz Rosiński i st.asp. Maciej Waleczko brali udział w odprawie szkoleniowej podsumowującej organizację ratownictwa wodnego oraz wodno-nurkowego w PSP w woj. kujawsko-pomorskim w 2017 roku, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

12 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w odprawie szkoleniowej w zakresie organizacji szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

13 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

13 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

17 stycznia – Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski i Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Rafał Sobolewski przekazali Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku nowy sprzęt pożarniczy o wartości 70 tys. zł w ramach realizacji zadania „Moduł uzupełniający doposażenie pojazdów ratowniczo-gaśniczych".

19 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie rocznej podsumowującej działalność Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku, która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego i sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

19 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w spotkaniu w Tłoczni Gazu i SSRP Włocławek, podczas którego zaprezentowano stan aktualny i kierunek rozwoju mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności stałych instalacji gaśniczych.

20 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie gm. Baruchowo.

20 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

20 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Woli gm. Brześć Kujawski.

22 stycznia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w pokazie sprzętu firmy SafeTech, który odbył się w Zakładowej Straży Pożarnej Anwil S.A. we Włocławku.

26 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i stażysta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym str. Justyna Rogalewska wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania jednostek organizacyjnych PSP do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

26 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął brał w odprawie służbowej z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, która odbyła się w Łubiance w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

29 stycznia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęła się kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

 


luty

1 lutego – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.ogn. Sławomira Rynieckiego – starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. 

1 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

2 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończyła się kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

3 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

5 lutego – Rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

7-9 lutego – Ratownik w JRG nr 1 sekc. Dawid Kwiatkowski znajdował się w składzie reprezentacji Państwowej Straży Pożarnej, która zajęła I miejsce w IX Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji.

10 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

10 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

11 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

12 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i dowódca sekcji w JRG nr 1 mł.asp. Krzysztof Czerwiński brali udział w odprawie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, której tematem było realizacja szkolenia dla instruktorów doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa technicznego.

16 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

17 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Piaskach gm. Baruchowo.

17 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie gm. Brześć Kujawski.

17 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym asp.sztab. Dariusz Rosiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

21 lutego – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystości wręczenia odznak i aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku z okazji Święta Służby Więziennej.

23 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

24 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

24 lutego – Dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

24 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

28 lutego – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, dowódcy JRG - bryg. Dariusz Krysiński i mł.bryg. Sławomir Zawitowski oraz dowódcy grup specjalistycznych - st.kpt. Marcin Czerwiński i st.asp. Maciej Waleczko brali udział w naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

28 lutego – W Toruniu odbyły się XX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym, podczas których drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: asp.sztab. Krzysztof Bielicki i st.asp. Mirosław Szatkowski zajęła 3. miejsce, a drużyna w składzie: mł.kpt. Dawid Pawłowski i sekc. Krzysztof Gontarek - 9. miejsce.

 


marzec

1 marca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy. 

2 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystości patriotyczno-historycznej zorganizowanej w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku i Dyrektora Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku.

2 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

3 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

3 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

3 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie gm. Boniewo.

10 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

11 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

12 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018", zorganizowanym przez KRUS we Włocławku.

13 marca – Główny księgowy kpt. Angelika Zawitowska brała udział w naradzie służbowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

14 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w naradzie koordynacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowanej przez Nadleśnictwo Włocławek.

15 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2017 roku.

15 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński byli obserwatorami ćwiczeń ewakuacyjnych w Zakładzie Produkcyjnym Konsberg Automotive Sp. z o.o. w Pikutkowie gm. Brześć Kujawski.

15 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu gm. Lubień Kujawski.

17 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

17 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

20 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2017 roku.

22 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i dowódca sekcji w JRG nr 1 mł.asp. Krzysztof Czerwiński wzięli udział w odprawie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, której tematem było realizacja szkolenia dla instruktorów doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa technicznego.

25 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

26 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w wyjeździe do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w ramach zadań prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej.

26 marca – Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

27 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w XL Sesji Rady Miasta Włocławek, podczas której przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok.

27 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w obradach XXXII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, podczas której rozpatrzono informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2017 roku.

28 marca – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

 


kwiecień

3 kwietnia – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP sekc. Adrian Górka wziął udział w odprawie szkoleniowej dotyczącej monitorowania i ewidencjonowania zdarzeń z aspektem medycznym, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu. 

5 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski brali udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, które odbyło się w Lubrańcu.

5 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w szkoleniu nt. „Bezpieczeństwo obsługi i konserwacji sprzętu technicznego podlegającego dozorowi technicznemu", które odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

6 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w naradzie z udziałem: wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak oraz wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, z komendantami powiatowymi i miejskimi PSP i Policji z województwa kujawsko-pomorskiego.

6 kwietnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski i starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym asp.sztab. Dariusz Rosiński reprezentowali Komendę Miejską PSP we Włocławku podczas Włocławskich Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

7 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystych obchodach 15. rocznicy święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Meringa.

10-20 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

12 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2017 roku.

13 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski obserwował eliminacje powiatowe do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" przeprowadzone w remizie OSP Grabkowo (gm. Kowal), przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku. Członkami komisji byli strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku - bryg. Grzegorz Sadowski, mł.bryg. Marek Lewandowski i str. Justyna Rogalewska.

13 kwietnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, podczas których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

16 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera, której organizatorem było Stowarzyszenie Saperów Polskich.

17-18 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. która odbyła się w m. Fojutowo pow. tucholski.

19 kwietnia - Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wzięli udział w naradzie dotyczącej podziału dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

19 kwietnia - W Wąbrzeźnie odbyły się VI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), podczas których st.sekc. Hubert Hybiński zajął 6. miejsce, a st.str. Miłosz Ruciński - 9. miejsce. W konkurencji sztafeta nasza drużyna zajęła II miejsce, w klasyfikacji drużynowej - III miejsce, a w tandemach: mł.ogn. Piotr Łada i st.str. Miłosz Ruciński zajęli II miejsce, zaś mł.asp. Piotr Uzarski i st.sekc. Hubert Hybiński - III miejsce.

20 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 19 we Włocławku.

20 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski był członkiem komisji podczas eliminacji powiatowych VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2018 dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Włocławskiego.

20 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski uczestniczył w VII Włocławskim Sympozjum p.n. „Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budów" zorganizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku i Włocławskie Towarzystwo Naukowe, na którym przedstawił tematykę „Ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia w sprzęt do gaszenia pożarów na placu budowy".

23 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brali udział w odprawie szkoleniowej pt. „Dostarczanie wody na duże odległości" zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

24 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski był członkiem komisji podczas finału miejskiego VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2018 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Włocławek.

25 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z Komendantami Gminnymi OSP i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG.

30 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której strażacy z Komendy Miejskiej PSP pożegnali odchodzącego na emeryturę komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomira Gotowicza.

 


maj

1 maja – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku st.bryg. Dariuszowi Kuligowskiemu. 

1 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz ratownictwa technicznego na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego podczas uroczystego otwarcia sezonu lotniczego i motocyklowego zorganizowanego przez Aeroklub Włocławski i klub motocyklowy ATH Moto Club Włocławek.

3 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości, która odbyła się przed Bazyliką Katedralną we Włocławku, Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy. Po uroczystości w Katedrze została odprawiona msza święta za Ojczyznę.

3 maja – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w powiatowych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w Grabkowie gm. Kowal.

3 maja – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości samochodu ratownictwa technicznego SCRt podczas Festynu Rodzinnego „Dla Niepodległej" w Bydgoszczy zorganizowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

4 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział we mszy świętej w intencji strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Bazylice Katedralnej w Toruniu, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

5 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Jaworska wzięli udział w spotkaniu z okazji Dnia Strażaka 2018 zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

5 maja – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP - asp. Kamil Bojakowski, mł.kpt. Grzegorz Brudnowski, mł.asp. Dawid Władowski i mł.kpt. Joachim Zefert - uczestniczyli w Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie wchodząc w skład pododdziału reprezentującego województwo kujawsko-pomorskie.

7 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystości przekazania obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

8 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości z okazji 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

8 maja – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wraz z zastępcą st.kpt. Marcinem Jaworskim brali udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, którego tematem były przedsięwzięcia w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu włocławskiego.

11 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w odprawie ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego z kadrą kierowniczą służb mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

11 maja – Podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka 2018 zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Rypinie, połączonych z wręczeniem tej jednostce sztandaru, przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego odznaczeni zostali Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: st.asp. Sławomir Jaszczak, asp.sztab. Artur Piotrowski, mł.asp. Piotr Tuchorski; Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę: ogn. Sławomir Banasiak, mł.asp. Konrad Chmielewski, ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, st.kpt. Maciej Górecki, st.ogn. Edward Pawlak, mł.asp. Piotr Rogalewski, mł.ogn. Kamil Skalski, ogn. Andrzej Szarwas, ogn. Grzegorz Wojdyła.

16 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka 2018, które odbyły się w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy.

18 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP brali udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka 2018, które w Lubaniu zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku i Wójt Gminy Lubanie.

22 maja - W m. Dąb Polski gm. Włocławek odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów włocławskiego i radziejowskiego pod kryptonimem "Las 2018", których organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku, a wsparcia udzieliły Nadleśnictwo Włocławek i Urząd Gminy Włocławek.

26 maja – W Teatrze Impresaryjnym we Włocławku odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Strażaka 2018. Podczas gali awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali - stopień młodszy brygadier: st.kpt. Mariusz Bladoszewski; stopień starszy kapitan: kpt. Magdalena Jaworska; stopień kapitan: mł.kpt. Adam Gdański, mł.kpt. Joachim Zefert; stopień aspirant sztabowy: st.asp. Sławomir Jaszczak, st.asp. Mirosław Szatkowski; stopień aspirant: mł.asp. Krzysztof Czerwiński, mł.asp. Maciej Kowalski, mł.asp. Piotr Tuchorski, mł.asp. Piotr Uzarski, mł.asp. Damian Zasada; stopień starszy ogniomistrz: ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, ogn. Dariusz Pawlak, ogn. Andrzej Szarwas; stopień ogniomistrz: mł.ogn. Kamil Skalski, mł.ogn. Maciej Waliszewski; stopień młodszy ogniomistrz: st.sekc. Paweł Arkuszewski, st.sekc. Hubert Hybiński, st.sekc. Sebastian Pilip; stopień starszy sekcyjny: sekc. Dariusz Błaszczyk, sekc. Zbigniew Buller, sekc. Adrian Górka, sekc. Dawid Kwiatkowski, sekc. Łukasz Łopiński, sekc. Michał Waleczko, sekc. Jarosław Wasielewski, sekc. Marcin Wojciechowski; stopień sekcyjny: st.str. Miłosz Ruciński; stopień starszy strażak: str. Miłosz Jaroszewski, str. Adrian Kowalski. Podczas uroczystości nagrodę Komendanta Głównego PSP odebrał st.sekc. Dawid Kwiatkowski, a nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - asp.sztab. Krzysztof Bielicki, mł.ogn. Hubert Hybiński i st.sekc. Dawid Kwiatkowski.

29 maja – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka 2018 zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Aleksandrowie Kujawskim.

 


czerwiec

4-5 czerwca – Stażysta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym str. Justyna Rogalewska brała udział w szkoleniu w zakresie obronności państwa dla pracowników powiatowych służb, inspekcji, straży oraz pracowników samorządowych z terenu powiatu włocławskiego, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. 

6 czerwca - W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w kategorii „junior" str. Damian Boniecki zajął 6. miejsce, a w kategorii "weteran" bryg. Grzegorz Jankowski zajął 12. miejsce.

7 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącym zmniejszenia ryzyka występowania pożarów składowisk odpadów.

8 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie z Komendantem Głównym PSP, która odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnych i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO.

9 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec i uroczystości nadania jej sztandaru.

13 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie gm. Włocławek.

13-14 czerwca – W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyły się XX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym, które obserwował p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła IV miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: ogn. Krzysztof Ciesielski, st.ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, st.sekc. Bartłomiej Gontarek, sekc. Krzysztof Gontarek, st.str. Miłosz Jaroszewski, asp.sztab. Sławomir Jaszczak, st.str. Adrian Kowalski, st.sekc. Łukasz Łopiński, st.asp. Maciej Waleczko, ogn. Daniel Wojdyła. Trenerem drużyny był asp.sztab. Artur Piotrowski, a kierownikiem - st.kpt. Marcin Czerwiński.

14 czerwca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brali udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącym zmniejszenia ryzyka występowania pożarów składowisk odpadów.

19 czerwca - W Boniewie odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych, których organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku oraz Wójt Gminy Boniewo i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Boniewie.

22 czerwca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito" we Włocławku.

23 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszynie gm. Lubraniec.

25 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację nt. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z planowanym wypoczynkiem letnim w 2018 roku.

26 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystości otwarcia hali produkcyjnej powstałej na terenie Zakładu Karnego we Włocławku w ramach Rządowego Programu „Praca dla więźniów".

26 czerwca – Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" st.asp. Maciej Waleczko wziął udział w roboczym posiedzeniu Zespołu ds. współpracy pn. „Bezpieczna woda" zorganizowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla służb z powiatu włocławskiego i lipnowskiego oraz miasta Włocławka.

26-27 czerwca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w III Ogólnopolskich Warsztatach POLON CBRNE, które odbyły się w Bydgoszczy.

29 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę asp.sztab. Dariusza Rosińskiego - starszego inspektora w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym.

30 czerwca – Do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyninie przeniesiony został mł.asp. Krzysztof Sikorski - starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

 


lipiec

1 lipca – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku bryg. Robertowi Wiśniewskiemu. 

1 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

1 lipca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto strażaka - absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

5 lipca – p.o. komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w uroczystości przejęcia obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

6 lipca – W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji bryg. Robert Wiśniewski otrzymał z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, akt powołania na stanowisko komendanta miejskiego PSP we Włocławku.

6 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, dotyczącym ustalenia kryteriów podziału środków finansowych oraz zasad partnerstwa przy realizacji projektu zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6 lipca – Podczas uroczystej promocji, która odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, awans na stopień młodszy aspirant otrzymali: mł.ogn. Piotr Łada, mł.ogn. Łukasz Ritter i sekc. Mateusz Spychalski.

6 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/36 marki Scania jednostce OSP Machnacz gm. Brześć Kujawski.

8 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

11-13 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski obserwował XXXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym, które odbyły się w Toruniu i Łubiance.

13 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział we wspólnym posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku oraz Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu włocławskiego, z udziałem dh Piotra Tomaszewskiego - dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dotyczącym podziału środków finansowych przy realizacji projektu zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

24 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w uroczystych obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

27 lipca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak wręczył akt powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku bryg. Robertowi Wiśniewskiemu.

30 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzących na emeryturę st.ogn. Marcina Majewskiego - starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i st.ogn. Jacka Pawińskiego - dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

31 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę asp.sztab. Sławomira Kurlapskiego - dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym. 

 


sierpień

1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 3 strażaków - absolwentów Szkoły Aspirantów PSP. 

1 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

11 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminno-Powiatowych, które odbyły się w Kowalu.

15 sierpnia – Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, w której wziął udział zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski, a Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

19 sierpnia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystym apelu z okazji rocznicy Cudu nad Wisłą pod Pomnikiem Poległych Obrońców Wisły 1920 r., podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

24 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w uroczystym apelu z okazji przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie.

24 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w obchodach Dnia Straży Miejskiej we Włocławku.

30 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, obradującej w siedzibie Komendy Miejskiej PSP, podczas którego przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek w I półroczu 2018 roku.

 


wrzesień

1 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń oraz uroczystości nadania jej sztandaru. 

1 września – We Włocławku odbyła się uroczystość związana z 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

3 września - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

4 września – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

7 września - Na terenie JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się turniej siatkówki plażowej zorganizowany przez ZOZ NSZZ „Solidarność" przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku i JRG nr 2, w którym brały udział drużyny reprezentujące zmiany służbowe w JRG nr 1 i JRG nr 2, stanowisko kierowania i Komendę Miejską PSP. W turnieju zwyciężyła drużyna zmiany 3 JRG nr 2.

8 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski obserwował zmagania podczas VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbyły się w Jabłonowie Pomorskim pow. brodnicki. Reprezentująca nasz powiat męska drużyna OSP Smólnik (gm. Włocławek) zajęła VIII miejsce spośród 22 drużyn, a drużyna kobieca OSP Smólnik - VII miejsce spośród 19 drużyn.

12 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w uroczystości przekazania jednostkom OSP z terenu gminy Baruchowo sprzętu ratowniczego do udzielania pomocy poszkodowanym, zakupionego w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości, która odbyła się w Kłotnie w obecności wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlau.

14 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w I półroczu 2018 roku.

15 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, podczas którego reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła I miejsce.

15 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek oraz uroczystości nadania jej sztandaru.

17 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

18 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 55-lecia Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN w Płocku.

24 września – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński był obserwatorem ćwiczeń pk. „Koordynacja 2018", które odbyły się w gm. Warlubie pow. świecki.

 


październik

1 października – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w uroczystości przekazania jednostce OSP Izbica Kujawska sprzętu ratowniczego do udzielania pomocy poszkodowanym zakupionego w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości. 

4-5 października – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w konferencji szkoleniowej dla kadry kierowniczej służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, która odbyła się w Zegrzu woj. mazowieckie.

6 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystym poświęceniu samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Warząchewka gm. Włocławek.

8-12 października – Ratownik w JRG nr 1 st.sekc. Dawid Kwiatkowski znajdował się w składzie reprezentacji Polski Państwowej Straży Pożarnej biorącej udział w 36. Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej, który odbył się w Groenlo (Holandia).

9 października - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

10 października – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

11 października – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

11 października – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 110-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej Miasta Kowal.

12 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystym apelu, który odbył się pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 75. rocznicy bitwy pod Lenino.

13 października - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

16 października – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

16 października – Na terenie Tłoczni Gazu i Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej w m. Gąbinek gm. Lubanie Komenda Miejska PSP we Włocławku zorganizowała ćwiczenia pod kryptonimem „Gaz 2018", mające na celu doskonalenie współdziałania Grupy Reagowania Awaryjnego Tłoczni Gazu i SSRP Włocławek z jednostkami ochrony przeciwpożarowej podczas gaszenia pożaru infrastruktury gazociągu Jamał-Europa.

16 października – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Magdalena Jaworska wzięła udział w XXXVII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, podczas której obchodzono jubileusz 20-lecia powstania Powiatu Włocławskiego.

18 października – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski obserwował Finał XIV Edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Bezpieczny Pierwszak" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku.

18 października – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w uroczystości związanej z 34. rocznicą śmierci kapelana Solidarności i 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Podczas uroczystości, w której brał udział prezydent RP Andrzej Duda, Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

19 października – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski przedstawił procedurę naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej uczniom Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, biorącym udział w X Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

19 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brali udział w uroczystości przekazania sztandaru dla Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lubieniu Kujawskim.

22 października – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 7 osób.

22 października – Rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

23-24 października – Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Włocławek" wzięli udział w międzywojewódzkich ćwiczeniach ratowniczych pk. „BUKSZTEL 2018", które odbyły się na terenie woj. podlaskiego.

24 października – Główna księgowa kpt. Angelika Zawitowska wzięła udział w naradzie pionu finansowego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

29 października – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się briefing prasowy, którego tematem była kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

 


listopad

1 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę. 

5-6 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w odprawie pionu operacyjnego, którą Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu zorganizowała w m. Sucha pow. tucholski.

6 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

7 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, podczas którego omówiono zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania powiatu w okresie zimowym 2018/2019.

10 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się szkolenie z obsługi defibrylatora AED dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

11 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w miejskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku, podczas których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

11 listopada – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski brał udział w Powiatowych Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Idziego w Choceniu.

14 listopada – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Święta Szkoły, zorganizowanej przez Zespół Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

14 listopada – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w warsztatach doskonalących pn. „Postępowanie w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych", które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

15 listopada – Na terenie Zakładów Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku odbyły się ćwiczenia sprawdzające założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w Anwil S.A. we Włocławku, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

16 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

16 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się apel, podczas którego awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali - stopień starszy sekcyjny: sekc. Mateusz Gralak i sekc. Paweł Pacholczyk; stopień starszy strażak: str. Damian Boniecki, str. Łukasz Brudnowski, str. Michał Pasterczak, str. Justyna Rogalewska, str. Błażej Sztankowski, str. Paweł Wojciechowski, str. Konrad Wojcieszyński i str. Rafał Trojanowski.

21 listopada – Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Włocławek" mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w odprawie podsumowującej ćwiczenia "BUKSZTEL 2018", która odbyła się w Łapach, w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Białymstoku.

21 i 23 listopada – W Unisławiu i Stolnie (pow. chełmiński) odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej. Nasza drużyna, występująca w składzie: Krzysztof Ciesielski, Krzysztof Gontarek, Sławomir Jaszczak, Adrian Kowalski, Patryk Krasucki, Dawid Kwiatkowski, Łukasz Pieńkowski, Artur Piotrowski, Marcin Piotrowski, Marcin Wojciechowski, Damian Zasada - zajęła II miejsce. Zwyciężyła drużyna Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, a trzecie miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie.

22 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w uroczystym apelu z okazji powołania Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie i mianowania Dowódcy JRG w Rypinie.

23 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystych obchodach 100-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

28 listopada – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w konferencji Komendanta Głównego PSP pn. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - aspekty inżynierskie i formalne", która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

29 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

29 listopada – Podczas uroczystości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, która odbyła się z okazji Narodowego Święta Niepodległości, awans na stopień aspirant otrzymał mł.asp. Marcin Piotrowski.

30 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym planu zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2019 roku przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

 


grudzień

1 grudnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę. 

4 grudnia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

5 grudnia - Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w debacie społecznej pn. „Bezpieczeństwo - wspólną sprawą", zorganizowanej w Chodczu przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

6 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP oraz naczelników jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

6 grudnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w warsztatach doskonalących pn. „Postępowanie w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych", które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

6-7 grudnia – Drużyna reprezentująca woj. kujawsko-pomorskie zajęła III miejsce podczas XXIV Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Lublinie. W ekipie znajdowali się m.in. asp.sztab. Sławomir Jaszczak i st.sekc. Dawid Kwiatkowski z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

8 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

10 grudnia - Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w debacie społecznej pn. „Bezpieczeństwo - wspólną sprawą", zorganizowanej w Lubrańcu przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

10 grudnia – Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

10-14 grudnia – Dwudziestu strażaków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięło udział w szkoleniu specjalistycznym kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.

11 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w spotkaniu opłatkowym służb mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

12 grudnia – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

12 grudnia – Zastępca dowódcy zmiany w JRG nr 1 asp.sztab. Sławomir Jaszczak i starszy ratownik w JRG nr 1 st.sekc. Dawid Kwiatkowski wzięli udział w spotkaniu reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego na XXIV Mistrzostwa Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej z komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Januszem Halakiem.

12 grudnia – Strażacy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: naczelnik wydziału bryg. Grzegorz Sadowski, starszy inspektor asp. Kamil Bojakowski i starszy technik st.sekc. Marcin Wojciechowski wzięli udział w naradzie szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego.

14 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym w Smólniku, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku i Wójta Gminy Włocławek.

17 grudnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

18 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

18 grudnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w warsztatach pn. „Ochrona zdrowia psychicznego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP: kryzys psychiczny, depresja, zachowania suicydalne", które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

21 grudnia – Odbyło się spotkanie opłatkowe dla strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

24 grudnia – Do podziału bojowego wprowadzono nowy samochód specjalny - drabinę Magirus na podwoziu Iveco.

27 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie, podczas którego w ramach Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej wręczono karty rabatowe ORLEN dla członków OSP z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG.

⇐ COFNIJ

Pogoda