zeir 0W dniu 25 marca 2015 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbędzie się V Wojewódzki Zjazd Delegatów. Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku reprezentować będą Krystyna Szczęsna, Romuald Łojewski i Dariusz Politowski.

Pogoda