Posiedzenie KPZW ZEiRPRP 2015 (4)W dniu 14 października 2015 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się II Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

 

Uczestników obrad powitał komendant miejski PSP st.bryg. Robert Majewski. W programie posiedzenia, którym uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Kół ZEiRP RP, znalazły się:

  • wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP",
  • wręczenie aktów powołania członkom Zarządu Wojewódzkiego i WKR wybranych na V Wojewódzki Zjazd Delegatów,
  • informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego o działaniach od ostatniego Posiedzenia,
  • plan pracy na V kadencję,
  • nowe wytyczne Zarządu Głównego obowiązujące od 2016 roku,
  • działalność socjalna (informacja Przewodniczącego Komisji Socjalnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu),
  • działalność Koła przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku,
  • dyskusja i podjęcie uchwał.

Po obradach wszyscy zapoznali się z obiektami komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 oraz zwiedzili Elektrownię Wodną we Włocławku. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem.

fot. Dariusz Politowski, Cezary Borowiecki

⇐ COFNIJ

Pogoda