Spotkanie emerytow 12.2018W dniu 8 grudnia 2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze oraz spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.

 

 

Zorganizowane one zostały przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku. Zebranie rozpoczął Prezes Koła kol. Dariusz Politowski przedstawiając porządek obrad. Następnie wybrano kol. Grzegorza Świątkowskiego na przewodniczącego zebrania, kol. Krystynę Szczęsną na protokolanta oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Prezes zrelacjonował działalność Koła w mijającym roku, przedstawiono także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi Koła. Po udzieleniu absolutorium dokonano wyboru nowego Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i przedstawicieli na zjazd wojewódzki.

Po wyborach i ukonstytuowaniu się skład Zarządu Koła przedstawia się następująco:

  • kol. Dariusz Politowski - prezes,
  • kol. Janusz Zefert - wiceprezes,
  • kol. Cezary Borowiecki - skarbnik,
  • kol. Krystyna Szczęsna - sekretarz,
  • kol. Marianna Kalinowska - członek,
  • kol. Stanisław Węgrzynowski - członek,
  • kol. Zbigniew Zakrzewski - członek.

Spotkanie emerytow 12.2018

 

Komisję Rewizyjną tworzą:

  • kol. Zbigniew Murzyński - przewodniczący,
  • kol. Stanisław Ryniec - członek,
  • kol. Stanisław Szczupakowski - członek.

Spotkanie emerytow 12.2018

 

Delegatami Koła na Zjazd Wojewódzki mający odbyć się w kwietniu 2019 roku zostali: kol. Marianna Kalinowska, kol. Dariusz Politowski, kol. Krystyna Szczęsna, kol. Stanisław Węgrzynowski, kol. Zbigniew Zakrzewski i kol. Janusz Zefert.

Następnie kol. Krystyna Szczęsna przedstawiła informację dotyczącą działalności komisji socjalnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Po zakończeniu zebrania wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia, a następnie rozpoczął się uroczysty obiad, po którym rozpoczęły się tradycyjne rozmowy i wspomnienia.

fot. Dariusz Kuligowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda