ipsos logoZ badania przeprowadzonego w kwietniu 2015 roku dotyczącego opinii Polaków na temat działalności i zaufania do straży pożarnej wynika, że Polacy wysoko oceniają działalność strażaków. Zaufanie do służby jest bardzo duże - ufa nam aż 95% Polaków.
Szczegółowe dane zawarte są w opracowaniu, które można pobrać w zakładce pliki do pobrania - inne.

Źródło: KG PSP

logo RCBW związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

ewakuacjaDyrektorzy (jako zarządzający obiektami) szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich (w których zmienia się cyklicznie grupa 50 użytkowników – uczniów, studentów) są zobowiązani do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu w terminie do dnia 30 listopada (uczelnie, domy studenckie - do 31 grudnia).

butleAparaty powietrzne butlowe są sprzętem ochrony dróg oddechowych. Umożliwiają one oddychanie przy niedostatku tlenu oraz w razie obecności w otaczającej atmosferze substancji szkodliwych występujących w dowolnym stężeniu, jeżeli nie wpływają one niszcząco na zespoły aparatu i nie powodują zmiany w jego działaniu.

Pogoda