ewakuacjaDyrektorzy (jako zarządzający obiektami) szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich (w których zmienia się cyklicznie grupa 50 użytkowników – uczniów, studentów) są zobowiązani do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu w terminie do dnia 30 listopada (uczelnie, domy studenckie - do 31 grudnia).

butleAparaty powietrzne butlowe są sprzętem ochrony dróg oddechowych. Umożliwiają one oddychanie przy niedostatku tlenu oraz w razie obecności w otaczającej atmosferze substancji szkodliwych występujących w dowolnym stężeniu, jeżeli nie wpływają one niszcząco na zespoły aparatu i nie powodują zmiany w jego działaniu.

helikopterInformujemy, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydała checlistę postępowania strażaków w przypadku zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowców ratowniczych. Listę należy pobrać z zakładki pliki do pobrania - OSP, wydrukować, zafoliować, a następnie umieścić w dokumentacji pojazdów pożarniczych przewidzianych do powyższych działań.

helmZgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP z 2009 roku Nr 2, poz. 17), kolorystyką hełmów jest: hełm czerwony dla PSP i hełm biały dla OSP.

Pogoda