piecyk

 

Jak dowodzą wieloletnie statystyki pożarowe oraz komunikaty i informacje prasowe, zima i okres grzewczy to sezon tragicznych w skutkach zdarzeń, związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń grzewczych. Wykorzystanie urządzeń elektrycznych i instalacji grzewczych w nieodpowiedni sposób może spowodować powstanie groźnych w skutkach pożarów.

infoW zakładce pliki do pobrania - poradniki zamieszczono "Praktyczne porady w zakresie bezpieczeństwa w okresie jesienno-zimowym" opracowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jest to zbiór najważniejszych rad, jak bezpiecznie spędzić okres jesienno-zimowy w domu, poza domem, w podróży oraz w górach.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym materiałem.

broszura o zagrozeniach

 

Starosta Włocławski wydał, opracowaną przez Komendę Miejską PSP we Włocławku, broszurę informującą o zasadach postępowania podczas powodzi, pożaru, silnych wiatrów i nawałnic oraz zagrożeń substancjami niebezpiecznymi chemicznie. Broszurę można także pobrać w zakładce pliki do pobrania - poradniki.

infoW zakładce pliki do pobrania - poradniki zamieszczono zalecenia dla ludności zamieszkałej na terenach osuwiskowych, opracowane przy współudziale Państwowej Służby Geologicznej oraz Wydziału Analiz i Prognoz Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

osp logo pngW Dzienniku Ustaw z 2009 roku Nr 210 poz. 1627 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej, biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Pogoda