helmZgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP z 2009 roku Nr 2, poz. 17), kolorystyką hełmów jest: hełm czerwony dla PSP i hełm biały dla OSP.

piecyk

 

Jak dowodzą wieloletnie statystyki pożarowe oraz komunikaty i informacje prasowe, zima i okres grzewczy to sezon tragicznych w skutkach zdarzeń, związanych z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń grzewczych. Wykorzystanie urządzeń elektrycznych i instalacji grzewczych w nieodpowiedni sposób może spowodować powstanie groźnych w skutkach pożarów.

infoW zakładce pliki do pobrania - poradniki zamieszczono "Praktyczne porady w zakresie bezpieczeństwa w okresie jesienno-zimowym" opracowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jest to zbiór najważniejszych rad, jak bezpiecznie spędzić okres jesienno-zimowy w domu, poza domem, w podróży oraz w górach.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym materiałem.

broszura o zagrozeniach

 

Starosta Włocławski wydał, opracowaną przez Komendę Miejską PSP we Włocławku, broszurę informującą o zasadach postępowania podczas powodzi, pożaru, silnych wiatrów i nawałnic oraz zagrożeń substancjami niebezpiecznymi chemicznie. Broszurę można także pobrać w zakładce pliki do pobrania - poradniki.

infoW zakładce pliki do pobrania - poradniki zamieszczono zalecenia dla ludności zamieszkałej na terenach osuwiskowych, opracowane przy współudziale Państwowej Służby Geologicznej oraz Wydziału Analiz i Prognoz Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Pogoda