osp logo pngW Dzienniku Ustaw z 2009 roku Nr 210 poz. 1627 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej, biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Pogoda