slonce

Latem w związku z wysokimi temperaturami człowiek może ulec takim stanom chorobowym, jak kurcz mięśni z powodu odwodnienia, wyczerpanie upałem i udar cieplny. Dlatego żeby w miarę normalnie funkcjonować, gdy temperatura na zewnątrz dochodzi do ponad trzydziestu stopni, należy przestrzegać kilku zasad. 

droga poz

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników budynków i obiektów, nakazuje się właścicielom, zarządcom, zapewnienie dojść i dojazdów z drogi publicznej do budynków i urządzeń.

burza

  

Podstawowe zasady postępowania podczas wystąpienia huraganowych wiatrów, nawałnic i burz.

stogWymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania płodów rolnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

Pogoda