W dniu 19 kwietnia 2019 roku odbyły się III, IV, V i VI etap postępowania kwalifikacyjnego, do których przystąpił jeden kandydat z numerem identyfikacyjnym 2. W toku postępowania kwalifikacyjnego zaliczył on wszystkie etapy tego postępowania.

Po weryfikacji punktów uzyskanych w poszczególnych etapach otrzyma on skierowanie na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

⇐ COFNIJ

Pogoda