Dowództwo JRG

bryg. Dariusz KRYSIŃSKI dowódca JRG, oficer prasowy
st.kpt. Marcin CZERWIŃSKI zastępca dowódcy JRG

 

 

 

ZMIANY SŁUŻBOWE

zmiana 1

st.asp. KOWALCZYK Jarosław dowódca zmiany
asp.sztab. ZIÓŁKOWSKI Marcin zastępca dowódcy zmiany
ogn. CHROBOCIŃSKI Mariusz starszy operator sprzętu specjalnego
asp. CZERWIŃSKI Krzysztof dowódca sekcji
st.ogn. FRONCKIEWICZ Arkadiusz dowódca zastępu
st.sekc. GONTAREK Bartłomiej starszy ratownik-kierowca
st.sekc. GÓRKA Adrian starszy ratownik-kierowca
st.sekc. GRALAK Mateusz ratownik-kierowca
str. JAROSZEWSKI Przemysław stażysta
asp. KORPOLAK Dariusz dowódca sekcji
st.ogn. KRZEMIENIEWSKI Arkadiusz starszy operator sprzętu specjalnego
st.str. NAWROCKI Zbigniew młodszy ratownik
st.ogn. PAWLAK Dariusz starszy operator sprzętu specjalnego
mł.ogn. SARZYŃSKI Daniel starszy ratownik
ogn. STUCZYŃSKI Adam starszy ratownik
st.str. TROJANOWSKI Rafał stażysta
asp. UZARSKI Piotr dowódca zastępu
st.sekc. WALECZKO Michał starszy ratownik
ogn. WALISZEWSKI Maciej starszy operator sprzętu specjalnego
mł.ogn. WASIELAK Krystian starszy ratownik-kierowca
st.str. WOJCIECHOWSKI Paweł stażysta
asp. ZEFERT Łukasz dowódca zastępu 

zmiana 2

asp.sztab. WOŹNIAK Robert dowódca zmiany
mł.kpt. BRUDNOWSKI Grzegorz zastępca dowódcy zmiany
ogn. BANASIAK Sławomir starszy ratownik-kierowca
sekc. BILIŃSKI Jan ratownik
mł.kpt.
BORKOWSKI Piotr
dowódca zastępu
st.ogn. CHRZANOWSKI Marek starszy operator sprzętu specjalnego
asp. GÓRNICKI Przemysław dowódca sekcji
st.str.
KOWALSKI Adrian
stażysta
st.ogn. KURDUPSKI Arkadiusz starszy operator sprzętu specjalnego
st.sekc. KWIATKOWSKI Dawid starszy ratownik
mł.asp. ŁADA Piotr starszy ratownik
st.sekc. ŁOPIŃSKI Łukasz starszy ratownik
st.ogn. OWSIANOWSKI Piotr starszy operator sprzętu specjalnego
st.str. PASTERCZAK Michał stażysta
mł.asp. ROGALEWSKI Piotr dowódca zastępu
mł.ogn. ROJEWSKI Dominik starszy ratownik
mł.asp. SEROCZYŃSKI Rafał dowódca zastępu
str. SŁUPECKI Andrzej stażysta
mł.ogn. ŚNIEGULSKI Krystian starszy ratownik-kierowca
ogn. WOJDYŁA Daniel starszy ratownik-kierowca
st.sekc. ZAWADZKI Waldemar starszy ratownik-kierowca
st.ogn. ZIELIŃSKI Dawid dowódca zastępu

zmiana 3

asp.sztab. KUŁACZKOWSKI Krzysztof dowódca zmiany
asp.sztab. JASZCZAK Sławomir zastępca dowódcy zmiany
st.sekc. BŁASZCZYK Dariusz starszy ratownik-kierowca
mł.asp. CHMIELEWSKI Konrad starszy operator sprzętu specjalnego
st.ogn. CHMIELEWSKI Mariusz starszy operator sprzętu specjalnego
ogn. CIESIELSKI Krzysztof operator sprzętu specjalnego
sekc. GONTAREK Krzysztof ratownik-kierowca
st.ogn. GÓRECKI Andrzej dowódca zastępu
str. JAGAS Piotr stażysta
st.asp. KŁUDKOWSKI Jarosław dowódca sekcji
st.ogn. PAWLAK Edward starszy operator sprzętu specjalnego
mł.kpt.
PAWŁOWSKI Dawid
dowódca zastępu
mł.ogn. PILIP Sebastian starszy ratownik-kierowca
sekc. PRZYSIECKI Maciej ratownik
mł.asp. RITTER Łukasz dowódca zastępu
sekc. SZPRENGIEL Arkadiusz  ratownik
ogn. SZYMAŃSKI Mariusz starszy ratownik
asp. TUCHORSKI Piotr dowódca zastępu
st.asp. WALECZKO Maciej dowódca sekcji
mł.asp.
WŁADOWSKI Dawid
starszy ratownik
st.str. WOJCIESZYŃSKI Konrad stażysta
ogn. WOJDYŁA Grzegorz starszy ratownik

patrz -> Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1

 Ostatnia aktualizacja: 11.11.2018 roku

Pogoda