Dowództwo JRG 

mł.bryg. Sławomir ZAWITOWSKI dowódca JRG
mł.bryg.
Mariusz BLADOSZEWSKI
zastępca dowódcy JRG

 

ZMIANY SŁUŻBOWE

zmiana 1

st.kpt. ZIÓŁKOWSKI Arkadiusz dowódca zmiany
st.kpt.
GÓRECKI Maciej
zastępca dowódcy zmiany
str. ALASZKIEWICZ Grzegorz stażysta
st.str. BONIECKI Damian stażysta
asp. GAŁĘZEWSKI Arkadiusz  starszy ratownik specjalista
mł.ogn. HYBIŃSKI Hubert starszy ratownik
mł.asp. KALINOWSKI Ryszard starszy operator sprzętu specjalnego
st.ogn. KURANT Piotr starszy operator sprzętu specjalnego
st.ogn. LENCZEWSKI Marcin ratownik specjalista
sekc. NIEDZIELSKI Mateusz starszy ratownik-kierowca
st.ogn. ORLIŃSKI Paweł starszy operator sprzętu specjalnego
asp. OSMAŁEK Konrad dowódca zastępu
asp.
PIOTROWSKI Marcin
dowódca zastępu
st.sekc. WASIELEWSKI Jarosław starszy ratownik-kierowca
str. WILK Piotr stażysta
st.ogn. WUCIŃSKI Radosław starszy operator sprzętu specjalnego

zmiana 2

kpt. ZEFERT Joachim dowódca zmiany
st.asp. MECHUŁA Kazimierz zastępca dowódcy zmiany
str. BARTOSZYŃSKI Michał stażysta
mł.asp. BILIŃSKI Michał starszy ratownik
st.sekc. BULLER Zbigniew starszy ratownik
str. CZARNECKI Adrian stażysta
mł.kpt. JANIK Norbert dowódca zastępu
st.sekc. PACHOLCZYK Paweł starszy ratownik-kierowca
st.ogn. REWERS Zbigniew starszy operator sprzętu specjalnego
sekc. RUCIŃSKI Miłosz ratownik
mł.asp. SPYCHALSKI Mateusz  starszy ratownik
st.ogn. SZARWAS Grzegorz operator sprzętu specjalnego
st.str. SZTANKOWSKI Błażej stażysta
asp. ZŁAKOWSKI Radosław dowódca zastępu

zmiana 3

asp.sztab. BIELICKI Krzysztof dowódca zmiany
asp.sztab. PIOTROWSKI Artur zastępca dowódcy zmiany 
st.ogn. AFELTOWICZ Dariusz starszy operator sprzętu specjalnego
st.str. BRUDNOWSKI Łukasz stażysta
st.sekc. GAWRYSIAK Krzysztof starszy ratownik-kierowca
str. JASIŃSKI Patryk stażysta
asp. KILIAŃSKI Krzysztof dowódca zastępu
mł.asp.
KRASUCKI Patryk
dowódca zastępu
st.ogn. LEWANDOWSKI Bartosz ratownik specjalista
st.ogn. NOWAKOWSKI Krzysztof starszy operator sprzętu specjalnego
mł.asp. PIEŃKOWSKI Łukasz starszy ratownik
str. PŁOSKI Patryk stażysta
sekc. SEKLECKI Grzegorz starszy ratownik-kierowca
str. SKIBIŃSKI Paweł stażysta
st.ogn. SZARWAS Andrzej operator sprzętu specjalnego
mł.asp. WITKOWSKI Patryk starszy ratownik

 patrz -> Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 roku

Pogoda