kpt. Magdalena JAWORSKA
naczelnik wydziału
st.ogn. Urszula PRZYBYŁOWSKA starszy technik
str. Justyna ROGALEWSKA stażysta

patrz -> Zadania Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2017 roku

Pogoda