st.kpt. Magdalena JAWORSKA
naczelnik wydziału
st.ogn. Urszula PRZYBYŁOWSKA starszy technik
mł.ogn. Ewa GIĘTKA starszy technik
st.str. Justyna ROGALEWSKA młodszy technik

patrz -> Zadania Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2018 roku

Pogoda