bryg. Grzegorz JANKOWSKI naczelnik wydziału
st.kpt. Jarosław ŁOJEWSKI zastępca naczelnika wydziału
ogn. Kamil SKALSKI
starszy technik
  Ewelina BIŚ starszy inspektor
  Krzysztof DZIEŃSKI starszy technik

 patrz -> Zadania Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2018 roku

Pogoda