bryg. Grzegorz JANKOWSKI naczelnik wydziału
st.kpt. Jarosław ŁOJEWSKI zastępca naczelnika wydziału
asp.sztab. Dariusz ROSIŃSKI
starszy inspektor
  Ewelina BIŚ starszy inspektor
inż. Krzysztof BŁASZCZYK starszy technik
  Krzysztof DZIEŃSKI starszy technik

 patrz -> Zadania Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 roku

Pogoda