bryg. Grzegorz JANKOWSKI naczelnik wydziału
mł.bryg. Jarosław ŁOJEWSKI zastępca naczelnika wydziału
ogn. Kamil SKALSKI
starszy technik
  Ewelina BIŚ starszy inspektor
  Krzysztof DZIEŃSKI starszy technik
mgr Michalina POTURALSKA technik

 patrz -> Zadania Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019 roku

Pogoda